Menu górne

Dziś jest 10 sierpnia 2022 r., imieniny Borysa, WawrzyńcaSą pieniądze na odbiór eternitu

(Zam: 16.08.2011 r., godz. 11.22)

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznał gminie Somianka pieniądze na zebranie eternitu.

WFOŚIGW pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie dofinansowania zadania pod nazwą „Wymiana pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest (płyty eternitu falistego i płaskiego) z budynków na terenie gminy Somianka”. Kwota przyznanej dotacji – 49 996,13 zł – ma w całości pokryć koszty tej inwestycji. Płyty eternitu falistego i płaskiego będą odbierane od czterdziestu dwóch właścicieli nieruchomości, którzy w marcu tego roku zostali zakwalifikowani do programu.
– Liczba posesji, objętych tym programem, uzależniona jest od wysokości kwoty przyznanej dotacji – wyjaśnia Tadeusz Kuchta, inspektor ds. gospodarki komunalnej. – Ludzie mają także różnej wielkości powierzchnie dachów do wymiany, przeciętnie 60 m2, ale są i tacy, którzy mają 200 czy nawet 600 m2. Przeciętny dach stodoły to ok. 300 m2.
Chętni, którzy chcieliby wymienić dach i bezpiecznie, profesjonalnie pozbyć się z posesji niebezpiecznego materiału, nie narażając się na kary i nie szkodząc środowisku poprzez np. wywożenie go do lasu, powinni zgłosić się w przyszłym roku do Urzędu Gminy, ponieważ – jak zapewnił Tadeusz Kuchta – stosowny wniosek do FOŚIGW na pewno będzie składany. W tegorocznej akcji eternit ma zostać zdjęty i wywieziony do 25 października.

E.E.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl