Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 05 czerwca 2023 r., imieniny Walerii, WalteraSpecjaliści poszukiwani

(Zam: 09.08.2011 r., godz. 11.25)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje osób do prowadzenia kursów i szkoleń w realizowanym przez siebie projekcie.

W projekcie „Uwierzyć w siebie” niezbędny jest m.in. prawnik, prowadzący poradnictwo dla dziewięciu osób (trzy spotkania po cztery godziny) od 1 do 9 września. Porady będą dotyczyły m.in. prawa pracy, rodzinnego i opiekuńczego, cywilnego oraz innych zagadnień, wpływających na funkcjonowanie rodziny. Wymagane jest wykształcenie wyższe prawnicze i niekaralność, mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć i przy realizacji projektów unijnych, predyspozycje psychiczne i fizyczne do pracy z osobami bezrobotnymi i korzystającymi z pomocy społecznej. Bliższe informacje i formularz zgłoszeniowy na stronie BIP Długosiodło, oferty przesyłać można na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle, ul. Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło lub na adres gops@dlugosiodlo.pl do 24 sierpnia.
Można też składać oferty na zorganizowanie szkoleń w terminie 12 września-12 grudnia. W tym pn. „Podstawy obsługi komputera i korzystanie z technik informacyjno-komunikacyjnych” weźmie udział dziewięć osób, które w ciągu minimum 30 godzin, od września do listopada, poznają podstawy obsługi komputera PC, system operacyjny MS Windows, pakiety zintegrowane Microsoft Office, Internet.
Kurs na opiekunkę społeczną przewidziano dla jednej osoby, która podczas sześćdziesięciu godzin, od września do grudnia, pozna m.in.: strukturę organizacyjną i zasady działania ośrodków pomocy, obowiązki opiekunki, zlecone zabiegi pielęgnacyjne, postępowanie w przypadku schorzeń poszczególnych układów człowieka, udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej, wiadomości o lekach.
Kurs na sprzedawcę z obsługą kas fiskalnych dla czterech osób ma trwać siedemdziesiąt godzin, od września do grudnia. Powinien zapoznać uczestnika z kwestiami prawnymi, związanymi z zawodem handlowca, BHP, technikami sprzedaży, kasami fiskalnymi i innymi urządzeniami sklepowymi, dokumentacją i ewidencją sprzedaży.
W kursie na operatora wózków widłowych wezmą udział dwie osoby. Podczas sześćdziesięciu siedmiu godzin, od września do grudnia, powinni poznać typy i budowę stosowanych wózków, czynności operatora, bhp oraz zaliczyć praktyczną naukę jazdy.
Kurs na kucharza małej gastronomii przewidziano dla jednej osoby, w wymiarze stu dwudziestu godzin, od września do grudnia. Należy nauczyć ją: planowania posiłków i układania prostego menu, obsługi maszyn i urządzeń, przechowywania i przyrządzania produktów spożywczych, przepisów sanitarno-epidemiologicznych, BHP i ppoż, obowiązujących w zakładach zbiorowego zatrudnienia.
Będzie również kurs prawa jazdy kat. C+E jest dla jednej osoby, która musi być przeszkolona zgodnie z przepisami, teoretycznie i praktycznie, mieć wykładowców, instruktorów i plac manewrowy. Osoba ta musi mieć orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami w zakresie danej kategorii. Organizator kursu zgłasza ją do egzaminu państwowego i opłaca koszty egzaminu.
Wykonawca musi posiadać stosowne uprawnienie, wiedzę i doświadczenie (minimum trzy podobne kursy). Kursy będą realizowane do 30 km od GOPS, przez najdłużej osiem godzin dziennie. Uczestnicy muszą mieć zapewniony obiad w dniu szkolenia, odpowiedni lokal, pomoce.
Oferty składa się w GOPS w Długosiodle, ul. Kościuszki, do 24 sierpnia osobiście, pocztą, pocztą elektroniczną (gops@dlugosiodlo.pl) lub faxem (nr 29-74-121-58). Bliższe informacje na stronie BIP Długosiodło i u Elżbiety Michalak (29 74-121-58).

Opr. E.E.

Napisz komentarz

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta