Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 03 lipca 2020 r., imieniny Anatola, Jacka

Taki zrobią urząd

Ikona
(Zam: 02.08.2011 r., godz. 11.58)

Powiat pozyskał ponad 3 mln złotych dofinansowania na ocieplenie pięciu podległych mu obiektów. Najpóźniej w przyszłym roku m.in. budynek Urzędu Miejskiego i Starostwa zyska nowy kolor elewacji i bardziej estetyczny wygląd.

Projekt jest realizowany wspólnie z Fundacją „Szkoła pod Słońcem” i gminą Wyszków. Przygotowana dokumentacja to m.in. harmonogramy wydatków, potwierdzenia praw do dysponowania gruntami lub obiektami na cele inwestycyjne.
W ramach tego przedsięwzięcia powstanie Mazowieckie Edukacyjne Centrum Energii Odnawialnej. Ocieplonych zostanie pięć budynków powiatowych: dwa w I Liceum Ogólnokształcącego, dwa w Centrum Kształcenia Praktycznego oraz użytkowany wspólnie przez Urząd Miejski i Starostwo Powiatowe. W tym ostatnim, będącym w 55 proc. współwłasnością gminy, a w 45 proc. powiatu, zostaną m.in. naprawione tynki zewnętrzne, ocieplone ściany zewnętrzne płytami styropianowymi, zamontowana nowa instalacja odgromowa, rury spustowe oraz naprawione obróbki blacharskie, stalowe zadaszenia. Inwestycja ma przyczynić się do mniejszego zużycia energii, w skali całego projektu nawet o ponad 49 proc., i do mniejszej emisji zanieczyszczeń – o ponad 40 proc.
Projekt jest wart 5 913 008,83 zł, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 3 196 459 zł. W przypadku budynku zajmowanego przez gminę i powiat koszty przez nie poniesione rozłożą się zgodnie z zajmowaną przez te jednostki powierzchnią. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 listopada 2012 r.
Opr. E.E.

Komentarze

I to mi się podoba
Dodane przez Wyszkowianin, w dniu 02.08.2011 r., godz. 10.25
Gdzie można znaleźć więcej informacji na temat Mazowieckiego Edukacyjnego Cetrnum energii Odnawialnej?

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl