Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 25 maja 2022 r., imieniny Magdaleny, UrbanaChcą gruntów na swoją drogę

(Zam: 26.07.2011 r., godz. 11.50)

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wystąpił do Rady Miejskiej o nieodpłatne przekazanie gruntów gminnych pod drogę Gołymin-Wyszków.

Wymiana korespondencji między gminą a MZDW sprowadza się do jednego – jedni uważają, że należy im się odszkodowanie, inni, że grunty te powinny im zostać przekazane na korzystniejszych warunkach. Wydano 18 decyzji odszkodowawczych na rzecz osób fizycznych i samorządów na łączną kwotę ponad 7 mln zł. Rzeczoznawca wycenił m kwadratowy na około 22 zł.
– To nie jest wysoka cena – twierdzi . – Ostateczna suma wynika z ilości gruntów.
MZDW nie zgadza się z wysokością kwoty odszkodowania, zwracał się m.in. do wojewody, ministra infrastruktury, ostatnio – do Rady Miejskiej. Przewodniczący komisji finansów Jan Abramczyk zapowiedział, że sprawa będzie rozpatrywana na najbliższym posiedzeniu komisji w sierpniu.

E.E.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl