Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 25 maja 2022 r., imieniny Magdaleny, UrbanaWspólny remont

Ikona
(Zam: 26.07.2011 r., godz. 11.55)

Do 15 września potrwa prawdopodobnie remont elewacji budynku, mieszczącego Szkołę Podstawową nr 1 oraz I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie.

Prace wykonają wspólnie gmina Wyszków i Starostwo Powiatowe, mają remontować po dwie ściany. Obecnie jest tworzona i gromadzona dokumentacja budowlana, kiedy będzie już kompletna, obie strony podpiszą stosowne porozumienie. Gmina podejmuje się wykonania elewacji dwóch szczytów (m.in. od placu szkoły podstawowej, który powinien być ukończony przed dożynkami, planuje się tam miejsca postojowe). Ponieważ jest to zabytkowy budynek, decyzją konserwatora zabytków będzie to remont, bez większych zmian. Chodzi tu o zamurowane drzwi od strony LO z ozdobnymi elementami, które pozostaną. Konkretna kwota, przeznaczona na remont, ma być dopiero ustalona, wiadomo jednak, że łączny koszt wyniesie około 130 tys. zł (gmina pokryje połowę).
E.E.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl