Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 19 kwietnia 2024 r., imieniny Adolfa, LeonaDofinansowanie dla uczniów

(Zam: 19.07.2011 r., godz. 11.30)

Jest możliwość dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012.

Dofinansowanie mogą uzyskać uczniowie, pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny nie przekracza 351 zł netto miesięcznie. Jeśli zaś dochód jest wyższy, w rodzinie musi występować szczególna sytuacja życiowa (bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, potrzeba kształcenia specjalnego, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm lub narkomania, itp.). Wysokość dofinansowania to 180 zł (uczniowie klas I, II i III szkół podstawowych wg kryterium dochodowego, klas I, II, III, u których występuje niepełnosprawność, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego), 325 zł (uczniowie klas III gimnazjów). Do wniosku należy dołączyć: w przypadku rodziny korzystającej z pomocy społecznej – zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu o korzystaniu ze świadczeń w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, w przypadku rodziny niekorzystającej – zaświadczenia o dochodach za miesiąc poprzedzający termin złożenia wniosku. Do wniosku można dołączyć zamiast zaświadczeń oświadczenie o dochodach. Wnioski należy składać w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zabrodziu (są do pobrania w GZE-ASZ ,w szkołach lub na www.zabrodzie.pl). Informacje – GZE-ASZ i tel. 29/757 12 27.

Opr. E.E.

Napisz komentarz

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta