Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 27 czerwca 2022 r., imieniny Maryli, WładysławaNabór do przedszkoli

(Zam: 19.07.2011 r., godz. 11.32)

Przedszkola „Słoneczko” w Somiance i „Biały Miś” w Nowych Wypychach prowadzą nabór na rok szkolny 2011/2012.

Grupa docelowa w tym projekcie to 60 dzieci w wieku 3-5 lat lub w uzasadnionych przypadkach te, które skończyły 2,5 roku (28 dziewczynek i 32 chłopców) i ich rodzice, dwoje dzieci to osoby niepełnosprawne (dziewczynka i chłopiec). Rodzice lub prawni opiekunowie muszą zadeklarować włączenie się w proces tworzenia i funkcjonowania przedszkola. Pierwszeństwo mają dzieci w wieku 3-5 lat, pochodzące z rodzin o niskich dochodach, wychowywane przez jednego rodzica, pochodzące z rodzin wielodzietnych lub środowiskowo zaniedbanych i niewydolnych wychowawczo.
Nabór dokonany zostanie na podstawie karty zgłoszenia, której wzór będzie na stronach: www.somianka.pl, www.super-przedszkolak.pl oraz w Urzędzie Gminy w Somiance w pokoju nr 10. Zgłoszenia należy składać osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską od 18 lipca do 22 lipca do godz. 16.00 w urzędzie.
Pierwszy etap naboru będzie trwać od 18 lipca do 22 lipca. Uwaga – przesłane faksem lub pocztą elektroniczną nie będą przyjmowane (obowiązuje oryginał podpisu), dostarczone po terminie, niezależnie od daty stempla pocztowego, podobnie. Zainteresowani rodzice 2,5-latków do karty zgłoszenia powinni załączyć oświadczenia o samodzielności dziecka, dostępne na www.super-przedszkolak.pl.

Opr. E.E.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl