Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 17 lipca 2024 r., imieniny Aleksego, BogdanaPrzetargi ogłoszone

(Zam: 19.07.2011 r., godz. 11.35)

Gmina ogłosiła przetarg na sprzedaż działek, położonych w Popowie Parcelach.

Są to dwie działki o powierzchni 0,1223 ha, wycenione na 86 tys. zł każda (wysokość wadium 10 tys. zł) oraz dwie, również o powierzchni 0,1223 ha, wycenione na taką samą kwotę (wysokość wadium 12 tys. zł). Działki są niezabudowane, znajdują się na terenie nieobjętym planem zagospodarowania przestrzennego, ustalono warunki zabudowy dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Nieruchomości są wolne od długów i obciążeń.
Pierwszy przetarg odbył się 10 czerwca, nieruchomości można oglądać do 29 sierpnia. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 2 września o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy na sali konferencyjnej. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium do B.S. Ostrów Maz. O/Somianka na konto Urzędu Gminy Somianka: Nr 28 8923 1076 0600 0824 2006 0006. Powinno ono wpłynąć najpóźniej do 29 sierpnia. Przed przetargiem należy okazać się dowodem osobistym oraz potwierdzeniem wpłacenia wadium. Wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, wlicza się w cenę nabycia nieruchomości, pozostałe zostaną zwrócone najpóźniej 3 dni po zamknięciu przetargu na wskazane konta. W terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Nabywca dokona wpłaty za nieruchomość nie później niż dzień przed sporządzeniem aktu notarialnego na konto Urzędu Gminy w Somiance, poniesie również koszty, związane z przeniesieniem własności. Jeśli nie stawi się bez usprawiedliwienia w oznaczonym miejscu i w terminie, gmina może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie zostanie zwrócone. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyn. Bliższe informacje – Urząd Gminy Somianka, pok. nr 8, tel. 29/741 87 90 w. 43.

Opr. E.E.

Napisz komentarz

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta