Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 04 lipca 2022 r., imieniny Malwiny, TeodoraWyróżnili „Słoneczko”

Ikona
(Zam: 19.07.2011 r., godz. 11.40)

Przedszkole nr 3 w Wyszkowie „Słoneczko” odebrało Certyfikat Jakości „Partnerskie Przedszkole” na kolejne 5 lat.

Dyrektor placówki Agnieszka Łuczyńska oraz nauczycielki Anna Janasz i Lidia Liżewska otrzymały go 13 czerwca w Galerii Porczyńskich w Warszawie. W uroczystości brali udział honorowi goście: dyrektor Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Delegatura w Ostrołęce Teresa Michalak i zastępca burmistrza Wyszkowa Adam Warpas. Certyfikat wręczyli Barbara Labuda, dyrektor Departamentu MEN Adam Pera oraz współtwórczyni Programu Mirella Nawrot – dyrektor Ośrodka Doskonalenia i Kształcenia ustawicznego „PARTNER” w Zabrzu.
Działalności przedszkola od wielu lat przyświeca idea „Przedszkole przyjazne dzieciom”. Naturalną konsekwencją było poszukiwanie odpowiednich dróg rozwoju placówki. Program „Partnerskie Przedszkole” zaspokajał te potrzeby ze względu na jego podejście do współpracy przedszkola z organami nadrzędnymi i innymi placówkami oświatowymi, instytucjami i organizacjami. Przedszkole przystąpiło do programu we wrześniu 2003 r., wdrażając zadania w czterech spośród sześciu wybranych obszarach działalności: „Dziecko”, „Komunikacja”, „Rozwój” i „Baza”. Poczynania te były obserwowane i oceniane przez Kapitułę i w grudniu 2005 r. „Słoneczko” znalazło się w gronie 103 przedszkoli wyróżnionych Certyfikatem. Bogatsi o ponad pięcioletnie doświadczenie pracy w partnerstwie w dalszym ciągu rozwijają się w kierunku wyznaczonym przez Program „Partnerskie Przedszkole”.
– Dziś, już po raz drugi, jako jedno z siedemdziesięciu pięciu przedszkoli w Polsce cieszymy się sukcesem recertyfikacji. To oczywisty wynik partnerskiej współpracy wielu zaangażowanych ludzi, którym w tym momencie mam możliwość i przyjemność podziękować – powiedziała dyrektor Agnieszka Łuczyńska. – Wszystkich chcę zapewnić, że posiadanie takiego wyróżnienia zobowiązuje nas do dalszego rozwoju i wzorowej partnerskiej współpracy, na jaką zawsze byliśmy i jesteśmy otwarci, i na jaką liczymy.

Anna Janasz i Lidia Liżewska
Opr. E.E.

Dyrekcja i pracownicy Przedszkola nr 3 „Słoneczko” pragną podziękować: Mirelli Nawrot, Barbarze Labudzie, która objęła program honorowym patronatem, Dorocie Bywalec za wsparcie i koordynowanie działań recertyfikacyjnych, członkom Kapituły i Andrzejowi Perze za zaangażowanie w działalność na rzecz jakości edukacji przedszkolnej oraz przyznanie Certyfikatu, pracownikom Mazowieckiego Kuratorium Oświaty (delegatura w Ostrołęce) oraz burmistrzowi Wyszkowa i Radzie Miejskiej, pracownikom wydziału edukacji i spraw społecznych oraz pozostałych wydziałów Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, rodzicom, pracownikom przedszkola, wszystkim instytucjom i organizacjom, których na sercu leży dobro i wszechstronny rozwój dzieci.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl