Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 29 listopada 2020 r., imieniny Błażeja, Saturnina

Gmina buduje

Ikona
(Zam: 12.07.2011 r., godz. 11.48)

Na terenie gminy Wyszków prowadzonych jest kilka dużych inwestycji, ważnych dla bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców.

Przedstawiamy czytelnikom obecny stan wykonania niektórych z nich, postęp prac i to, co może być w związku z nimi przyczyną utrudnień dla mieszkańców.

Przebudowa ul. I Armii Wojska Polskiego w Wyszkowie od ul. Pułtuskiej do ul. Prostej
Modernizacji podlega jezdnia, chodniki i oświetlenie uliczne. Napowietrzne linie energetyczne i telefoniczne zostaną zamienione na kablowe ziemne, wykonana będzie kanalizacja deszczowa, przebudowana zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Pułtuskiej i Daszyńskiego. Nowa jezdnia ma mieć szer. 6,50 m, na całej długości remontowanego odcinka ulicy planuje się pas postojowy o szer. 2,50 m oraz obustronnie chodniki o szer. ok. 2 m. Koszt inwestycji to ponad 3,5 mln zł, dofinansowanie unijne wyniesie ponad 1,5 mln zł, wkład Starostwa Powiatowego – 975 034,14 zł, gminy Wyszków – 975 500 zł. Prace powinny być zakończone 30 września 2011 r.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rybienku Starym, Tulewie Górnym i Rybnie
Prace obejmują budowę sieci kanalizacyjnych, sześciu pompowni ścieków oraz odbudowę zniszczonych nawierzchni dróg, chodników, wjazdów i rowów. Inwestycja, warta ponad 5,5 mln zł, ma być zakończona 15 kwietnia 2012 r.

Budowa ul. Środkowej w Leszczydole Nowinach
Przy okazji tej inwestycji planuje się wybudowanie zatoki autobusowej na ul. Środkowej i włączenie Nowin w sieć komunikacji miejskiej, o co mieszkańcy postulowali od dawna. Podstawowe prace dotyczą wykonania drogi asfaltowej o szer. 5,5 m, wjazdów z kostki oraz rowów odwadniających. Koszt niezakończonej jeszcze inwestycji to prawie 1,5 mln zł.

Przebudowa ul. Zakręzie w Wyszkowie
Zakres prac obejmuje przebudowę jezdni i zjazdów na posesje i boczne drogi, budowę chodników, ciągu pieszo-rowerowego o szer. 2,5 m, przystanków autobusowych, jak również budowę kanalizacji deszczowej, rowów oraz przepustów na zjazdach. W okolicach skrzyżowania z ul. Białostocką powstał specjalny zbiornik, w którym ma odparowywać zbierająca się w tym miejscu deszczówka. Wartość inwestycji drogowych to ok. 1,3 mln zł, w tym: dofinansowanie unijne – 641 862 zł, wkład Starostwa – 337 923,34 zł, środki gminy Wyszków – 320 931 zł. Termin wykonania inwestycji – 21 października 2011 r.

Budowa ul. Żytniej wraz z drogą gminną Wyszków-Sitno oraz budowa ronda na skrzyżowaniu ul. gen. Władysława Sikorskiego z drogą gminną Wyszków-Sitno
Inwestycja, warta prawie 5 mln zł, zakłada budowę drogi asfaltowej o szer. 5,5 m, chodnika (w ramach odrębnego zamówienia), ronda, wykonanie przepustów pod wjazdami na posesje i rowów odwadniających. Podstawowe prace wykonano, zostały te uzupełniające, związane z poboczami. W najbliższych miesiącach, po udrożnieniu systemu odwadniającego i osuszeniu poboczy, mają one zostać poprawione i umocnione.

Inwestycje zakończone:

Odprowadzenie wód deszczowych w Latoszku

Inwestycja, warta ok. 1,6 mln zł, zakończona została w czerwcu tego roku. W jej ramach wykonano zbiornik retencyjny o pow. 270 m2 wraz z przepompownią oraz zainstalowano osadnik wirowy.

Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego na ul. Latoszek i ul. Przelotowej na odcinku od zjazdu z ul. Warszawskiej do ul. K. Skarżyńskiego
Prace, warte prawie 800 tys. zł, zakończono w maju tego roku. Wykonano drogę, odwodnioną dzięki nowemu kolektorowi deszczowemu i wjazdy.

Budowa ul. Dębowej w Leszczydole Nowinach
Inwestycję wartą 1 125 812,53 zł oddano w grudniu ubiegłego roku. Droga, długości niewiele ponad 1 km, ma odwodnienie w postaci rowów.

Przebudowa ul. Przejazdowej w Skuszewie
Wykonano ok. 1 km drogi, odwodnionej za pomocą systemów retencyjno-rozsączających, zjazdy, przebudowano sieć energetyczną, telekomunikacyjną i gazową. Prace, warte 2 354 735,74 zł, zakończono w maju 2011 r.

E.E.

Komentarze

Dodane przez juziek, w dniu 12.07.2011 r., godz. 18.23
odnośnie przebudowy I AWP to super że te druty w ziemię schowają a na Prostej to jakoś nikt na to nie wpadł i stoją te krzywe słupy...z drutami
plac zabaw NIVEA
Dodane przez Ewa, w dniu 13.07.2011 r., godz. 11.36
A ja zachęcam do głosowania na plac zabaw dla dzieci,który mógłby powstać w Parku Miejskim z pomocą NIVEA. Wystarczy zarejestrować się na stronie NIVEA i głosować codziennie. A Redakcję proszę o rozpowszechnienie tej informacji,bo jakoś nikomu nie zależy za bardzo. Jadów nawet nas wyprzedza w głosowaniu...
Dodane przez Antoni, w dniu 14.07.2011 r., godz. 19.09
W mieście trzeba najpierw budować kanalizację!!!!!!!!!!!!!!!!!

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl