Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 23 lipca 2024 r., imieniny Apolinarego, BognyZmiany podatkowe, które wejdą w życie od 2013 roku

Koniec ulgi internetowej dla wszystkich, koniec ulgi prorodzinnej dla rodzin z jednym dzieckiem i dochodami powyżej 85,5 tys. zł, ograniczenie możliwości korzystania z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów przez twórców i artystów. Premiowani mają być natomiast podatnicy, którzy wychowują co najmniej troje dzieci. Dla nich ulga zostanie zwiększona o 50 proc. na trzecie i kolejne dziecko, i wyniesie 139,01 zł miesięcznie na każde.
Osoby dobrze zarabiające, które mają jedno dziecko, mogą stracić na tych zmianach nawet 3 326 zł. Tak wynika z opublikowanego projektu zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Został on przekazany do uzgodnień międzyresortowych i tym samym rozpoczęła się ścieżka legislacyjna. Nowe zasady zaczną najprawdopodobniej obowiązywać od przyszłego roku.

Pomoc tylko dla rodzin wielodzietnych i samotnie wychowujących rodzice
Ulga prorodzinna nie będzie już dostępna dla wszystkich podatników. Stanowić ma wsparcie dla rodzin o niższych dochodach oraz posiadających co najmniej dwoje dzieci. Z ulgi nie skorzystają rodzice jednego dziecka, których łączne dochody roczne wynoszą ponad 85 528 zł tzn. przekroczony został I próg podatkowy. Małżonkowie będą musieli zsumować swój dochód, jeśli ich małżeństwo trwało przez cały rok. Jeżeli podatnik będzie w związku małżeńskim tylko przez część roku, do rozliczenia brane pod uwagę będą tylko jego dochody. W przypadku osób niepozostających w związku małżeńskim kwota ta będzie dotyczyć rodzica korzystającego z ulgi.

Ważne! Wskazana kwota to podstawa obliczenia podatku. Oznacza to, że trzeba będzie wziąć pod uwagę dochód po wszelkich dopuszczalnych odliczeniach. Z drugiej strony, ustalając limit trzeba uwzględnić także dochody z kapitałów pieniężnych, pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych 19-proc. podatkiem liniowym.
Ponadto wyjaśnię, że projekt nowej ustawy, obowiązującej od przyszłego roku zakłada, że za osobę pozostającą w związku małżeńskim nie uważa się osoby, w stosunku do której orzeczono separację oraz gdy małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.
Wprowadzane zmiany nie będą dotyczyć podatników, którzy mają jedno dziecko, a ich zarobki nie przekraczają limitu 85 528 zł, oraz tych, którzy bez względu na wysokość dochodów mają dwójkę dzieci. Premiowani mają być natomiast podatnicy, którzy wychowują co najmniej troje dzieci. Dla nich ulga zostanie zwiększona o 50 proc. na trzecie i kolejne dziecko i wyniesie 139,01 zł miesięcznie na każde dziecko.
Obecnie każdy, kto wychowuje małoletnie dziecko (lub uczące się do 25. roku życia oraz otrzymujące zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną – bez względu na wiek), może korzystać z ulgi prorodzinnej. Pozwala ona zmniejszyć wyliczony podatek o 1 112,04 zł (92,67 zł miesięcznie) bez względu na osiągane dochody, czy też liczbę dzieci w rodzinie.

Co oznaczają zmiany dla podatników?
Jeśli Twoje dochody miesięczne wynoszą ok. 7 tys. zł netto (pamiętajmy o możliwych odliczeniach od dochodu, przy korzystaniu np. z odliczenia dokonanych darowizn) i wychowujesz jedno dziecko, proponowane zmiany kosztować Ciebie będą 1 112,04 złotych rocznie. Jeśli jednak masz dwójkę dzieci, to dalej zachowasz prawo do zmniejszenia podatku łącznie o 2 224,08 zł rocznie. Bez względu na dochody zwiększysz odliczenie od podatku o 556,02 złotych na trzecie i każde następne dziecko. Czyli za pierwsze i drugie od podatku można łącznie odliczyć 2 224,08 złotych, a za każde następne 1 668,06 złotych.

Po 7 latach koniec z ulgą internetową
W 2011 roku zostały wprowadzone zmiany w zakresie ulgi internetowej, które ułatwiły korzystanie z tego rozwiązania (np. poniesione koszty można udokumentować także innym dokumentem imiennym niż faktura, a ulga jest dostępna też dla tych osób, które korzystają z sieci poza miejscem zamieszkania).

A ile stracimy na braku tej ulgi?
Od dochodu jedna osoba może dziś odliczyć kwotę, jaką wydała na korzystanie z sieci internetowej, ale nie więcej niż 760 złotych rocznie. W przypadku rozliczania się według 18- proc. stawki PIT dostęp do sieci po zmianie przepisów może być więc droższy o 136,80 zł (18 proc. z 760 zł). Odpowiednio w przypadku małżonków kwota ta może wzrosnąć łącznie do 272 złotych. Jeżeli podatnik uzyskuje wysokie dochody (przekraczające co najmniej o 760 złotych I próg podatkowy), to za cały rok korzystania z Internetu, w związku z likwidacją ulgi, straci 243 zł, a małżonkowie z wysokimi zarobkami – nawet 486 zł.

50-proc. koszty tylko w ograniczonym zakresie
Zmiany w ustawie przewidują wprowadzenie rocznego limitu w zakresie stosowania 50-proc. kosztów uzyskania przychodów. Koszty uzyskania przychodów przez twórców z praw autorskich i artystów z praw pokrewnych wynoszą obecnie 50 proc. Jeśli podatnik ponosi w rzeczywistości wyższe koszty i ma na to potwierdzenie, może je zastosować.
Przedstawiony projekt zmian podatkowych zakłada, że twórca uzyskujący przychód z praw autorskich będzie mógł zastosować 50-proc. koszty do momentu, aż przekroczą one 42 764 zł. W ten sposób wyższe koszty nie znajdą zastosowania do dochodów (po zmniejszeniu ich o składki na ubezpieczenie społeczne) przekraczających 85 528 zł. Twórcy dalej będą mieli prawo do odliczenia kosztów w wysokości faktycznie poniesionej.

Zmiany odczuwalne od 2014 roku
Zmiany te wejdą w życie 1 stycznia 2013 roku, co w praktyce oznacza, że faktycznie je odczujemy składając roczne zeznanie i rozliczając podatek w 2014 roku. To właśnie w tym momencie, wypełniając roczne zeznanie, dokonujemy możliwych odliczeń i uwzględniamy przewidziane ulgi, a właściwie prawie ich brak.

Ważne! Wyjątkiem są twórcy, których zmiany dotkną wcześniej, bo już w 2013 roku w trakcie ustalania miesięcznych zaliczek na podatek. Zakładając, że twórca zarabia 12 000 złotych, to zmiany odczuje od września 2013 r. – od tego czasu jego koszty nie będą już wynosiły 50 proc.
Dobrze zarabiające małżeństwo (każdy z małżonków uzyskuje dochód powyżej 85 528 zł) z jednym dzieckiem, gdy jeden z małżonków jest twórcą uzyskującym przychody na poziomie 9 000 zł miesięcznie, może na tych zmianach stracić łącznie około 3 326 zł rocznie (486 zł z tytułu ulgi internetowej, 1 112,04 zł z tytułu ulgi na dziecko, 1 728 zł w związku z ograniczeniem 50 proc. kosztów uzyskania przychodu).
No cóż, nic nie trwa w życiu wiecznie, a na pewno ulgi podatkowe.

Źródło: www.gov.pl

„Wyszkowiak” nr 44 z 30 października 2012 r.

***
Agnieszka Londzin ekonomista, audytor - specjalista w dziedzinie podatków i finansów publicznych. Wieloletni pracownik służb skarbowych

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta