Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 18 czerwca 2018 r., imieniny Elżbiety, Marka

Za kultywowanie pamięci
Sztandar szkoły w Kręgach został odznaczony Medalem Pro Patria. Wyróżnienie to otrzymała również dyrektor szkoły Elżbieta Walaszczyk i była dyrektor Bożena Bajorek

(Zam: 13.09.2017 r., godz. 09.59)

Wręczenie medali odbyło się 12 września podczas uroczystości zorganizowanej z okazji rocznicy nadania szkole imienia por. pil. Stefana Okrzei. Społeczność szkolna uczciła pamięć bohatera na cmentarzu parafialnym w Wyszkowie, gdzie został pochowany, oraz przy pomniku Okrzei w Kręgach, który stoi w pobliżu miejsca rozbicia się samolotu pilota. W południe rozpoczęło się spotkanie w szkole. Medal Pro Patria wręczył, w imieniu nadającego odznaczenie szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Tomasz Stachurski. Medal nadawany jest osobom (fizycznym oraz prawnym) za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.
Dzieci zaprezentowały wiązankę piosenek i informacji o patronie – przypomniały jego życie, śmierć we wrześniu 1939 r. oraz starania o utrwalenie pamięci o nim (m.in. budowę pomnika w Kręgach).
Sposobem upamiętnienia momentu nadania imienia Stefana Okrzei jest sadzenie alejki modrzewiowej w pobliżu szkoły. W tym roku drzewko posadzili Tomasz Stachurski i radna Beata Polak.
J.P.
Więcej na ten temat w najbliższym numerze „Wyszkowiaka”


Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl