Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 18 czerwca 2018 r., imieniny Elżbiety, Marka

Po zmianach nazw ulic
Przeczytaj, jakich formalności powinni dopełnić mieszkańcy ulicy Świętojańskiej (dawna I AWP), al. Piłsudskiego (Hanki Sawickiej), B. Prusa (Gwardii Ludowej)

(Zam: 12.09.2017 r., godz. 13.57)

Urząd Miejski przygotował listę instytucji, do których należy się zwrócić:
- Urząd Skarbowy – osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne NIP-3; pozostali – druk ZAP-3.
- Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz posiadające zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w ciągu 7 dni od daty wejścia w życie zmiany (2 września) powinny złożyć w urzędzie wniosek CEIDG-1. Jeśli przedsiębiorca posiada tzw. profil zaufany w elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej lub podpis elektroniczny, wniosek może złożyć przez Internet. Jeśli nie posiada profilu lub podpisu, aktualizację danych może zgłosić w każdym urzędzie gminy.
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych – osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę na formularzu ZUS-ER-WZD-01.
- Banki, dostawcy energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych – należy dokonać osobiście zgłoszenia zmiany nazwy ulicy.

Według Urzędu Miejskiego:
- Nie ma konieczności składania korekty deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.
- Nie trzeba wymieniać dokumentów osobistych, dowodu tożsamości, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego pojazdów ani innych dokumentów zawierających dotychczasową nazwę – będą ważne dopóki nie upłynie ich termin ważności.
- Nie ma opłat za zmiany wprowadzane w księgach wieczystych, rejestrach, ewidencjach i pismach urzędowych, ponieważ zgodnie z ustawą z 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (art. 5. ust. 1) „pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat”.
Burmistrz prosi też mieszkańców, przedsiębiorców, zarządców budynków położonych przy ulicach objętych zmianami o uaktualnienie tablic z numerami porządkowymi o nową nazwę ulicy (numery porządkowe pozostają bez zmian).
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl