Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 19 lutego 2020 r., imieniny Konrada, Marcelego

Leszczydół-Działki ma nową drogę

(Zam: 07.11.2019 r., godz. 11.35)

Dobiegła końca inwestycja gminy Wyszków polegająca na przebudowie drogi gminnej w Leszczydole-Działkach.

Pierwszy etap inwestycji obejmował wykonanie jezdni z kostki brukowej o długości 947 metrów, zjazdów i utwardzenia, odwodnienia, poboczy z kruszywa, przepustu pod drogą, oznakowania, a także nasadzenie trzech drzew. Wartość zadania to 1 027 834 zł, z czego 98 800 zł to dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego.
W etapie drugim wykonana została jezdnia z asfaltu o długości 785,5 metra, zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej, chodnik i dojścia do furtek. Podobnie jak w I etapie prac pobocza utwardzono kruszywem, zbudowano przepusty pod zjazdami i zamontowano oznakowanie. Dodatkowo mieszkańcy sołectwa będą mogli cieszyć się również trawnikami i nowymi nasadzeniami drzew wzdłuż drogi. Dla zwiększenia bezpieczeństwa przebudowano także linię niskiego napięcia. Ta część prac kosztowała samorząd 1 351 079,23 zł, a koszty te w całości pokryła gmina Wyszków.
Uroczyste otwarcie drogi odbyło się 6 listopada. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, w tym zastępca burmistrza Aneta Kowalewska, naczelnik wydziału inwestycji i bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego Adam Mróz, radni Rady Miejskiej w Wyszkowie - Monika Bieżuńska i Bogdan Kuchta, proboszcz parafii św. Rodziny ks. Kazimierz Wądołowski, sołtys Henryk Borkowski i mieszkańcy sołectwa Leszczydół-Działki.
Org.


Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl