Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 12 grudnia 2019 r., imieniny Adelajdy, Aleksandra

Testowa linia do Białegobłota

(Zam: 13.08.2019 r., godz. 13.31)

Powiat wyszkowski zamierza ubiegać się o dofinansowanie na uruchomienie nowej linii autobusowej o długości ok. 51 km na trasie Wyszków-Brańszczyk-Białebłoto-Kobyla-Wyszków. Pieniądze miałyby pochodzić z państwowego funduszu stworzonego w ramach polityki przywracania nierentownych, lokalnych połączeń.

18 lipca weszła w życie ustawa o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Dzięki rządowemu programowi, którego głównym celem jest przywracanie lokalnych połączeń autobusowych, samorządy będące organizatorem publicznego transportu zbiorowego mogą starać się o dofinansowanie deficytowych połączeń. Z tej możliwości zamierza skorzystać również powiat wyszkowski, który 12 sierpnia złożył wniosek do wojewody.
Jeśli otrzyma dofinansowanie i wyłoni operatora trasy, pierwszy autobus na linii pojawiłby się już na początku września. Ma on ułatwić komunikację m.in. uczniom wyszkowskich szkół średnich. Planowane są dwa kursy – poranny, który dotrze do Wyszkowa przed godziną 8.00 oraz popołudniowy.
Przed podjęciem decyzji o uruchomieniu nowego połączenia członkowie zarządu powiatu prowadzili rozmowy z gminnymi samorządami. Od ponad roku na terenie Wyszkowa i okolic nie działają przewozy autobusowe realizowane przez PKS. Trasę, na której od wielu lat nie funkcjonuje regularny przewóz, co stwarza mieszkańcom problemy z dotarciem do miasta zgłosiła gmina Brańszczyk.
Od końca zeszłego roku mieszkańcy powiatu mają możliwość wypełnienia przygotowanej przez Starostwo ankiety dotyczącej potrzeb przewozowych. Ze zgromadzonych dotychczas danych wynika, że największy brak połączeń autobusowych na terenie powiatu odczuwają uczniowie mieszkający poza miastem. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, powiat postara się uruchomić testowe połączenie, które ma działać od września do grudnia tego roku, z możliwością przedłużenia w 2020 r.
Warunkiem otrzymania państwowego wsparcia jest m.in. uruchomienie linii, która nie funkcjonowała minimum 3 miesiące przed 18 lipca 2019 r. Starostwo liczy na dopłatę ze środków funduszu wynoszącą 1zł do 1 wozokilometra. Na barkach powiatu będzie spoczywało pokrycie ze środków własnych minimum 10% kwoty deficytu na danej linii komunikacyjnej. Warto zaznaczyć, że pozyskanie środków z programu rządowego nie przekreśla możliwości ubiegania się o dopłaty do utraconych przychodów w związku ze stosowaniem biletów ulgowych, które wypłacane są przez samorząd województwa.
Czas na złożenie wniosku o dofinansowanie minął 12 sierpnia. Dzięki sprawnej pracy zarządu i pracowników Starostwa, mimo bardzo krótkiego czasu na przygotowanie projektu (m.in. sporządzenie graficznego przebiegu linii, oszacowanie długości trasy, ustalenie rozkładu jazdy, sieci przystanków, częstotliwości kursów czy wyliczenia planowanej wielkości pracy eksploatacyjnej na linii komunikacyjnej), kompletny wniosek trafił do wojewody w terminie. Wśród kryteriów, na podstawie których wojewoda rozdzieli środki pomiędzy samorządami, znajdują się m.in. realizacja potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej.
Ma się odbyć spotkanie z wójtami gmin i przewoźnikami prowadzącymi przewozy regularne na terenie powiatu, na którym zostaną przedstawione zasady działania funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i możliwości jakie stwarza. Przedmiotem rozmów będzie również temat dostosowania aktualnych rozkładów jazdy autobusów do zwiększonej liczby uczniów dojeżdżających do szkół średnich od nowego roku szkolnego 2019/2020, zwłaszcza na drugą zmianę.
Linia autobusowa na terenie gminy Brańszczyk jest pierwszą, którą powiat zamierza uruchomić w ramach wykonywania zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego. Przez 4 miesiące funkcjonowania połączenia powiat będzie analizował liczbę podróżujących autobusem na wyznaczonej trasie, poniesione koszty oraz sam mechanizm dofinansowania. Władze powiatu liczą, że dzięki nowemu połączeniu mieszkańcy mniejszych miejscowości, zwłaszcza młodzież szkolna, autobusem współfinansowanym ze środków publicznych, sprawniej dotrze do szkoły, pracy czy szpitala. Zakłada się również, że zainicjowanie nowej linii autobusowej będzie zapowiedzią uruchomienia siatki kolejnych połączeń lokalnych na terenie powiatu wyszkowskiego.
Nabór wniosków na dofinansowanie linii autobusowych z budżetu funduszu na 2020 r. rusza już w październiku. Do końca 2019 r. na wsparcie lokalnych linii autobusowych z budżetu państwa zostanie przeznaczonych 300 mln zł (z tego blisko 20 mln zł dla województwa mazowieckiego), w kolejnych latach – 800 mln zł rocznie.
Oprac. J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl