Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 18 września 2019 r., imieniny Ireny, Irmy

Od 25 lat wspierają niepełnosprawnych i ich rodziny

(Zam: 04.06.2019 r., godz. 15.47)

25 lat temu rodzice osób niepełnosprawnych powołali w Wyszkowie koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Gala jubileuszowa „Tu jest nasz dom” odbyła się 4 czerwca w Wyszkowskim Ośrodku Kultury „Hutnik”.

Koło PSOUU jest częścią Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) - ogólnopolskiej organizacji pozarządowej. Jego członkami są rodzice i opiekunowie prawni, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, inni członkowie ich rodzin, a także przyjaciele, w tym profesjonaliści zaangażowani w pracę dla dobra niepełnosprawnych. Wyszkowskie koło prowadzi w naszym mieści trzy placówki. Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) od 2004 r. realizują dzienną terapię i rehabilitację społeczną oraz zawodową dla 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. W WTZ działa sześć pracowni.
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (OREW) to specjalistyczna placówka edukacyjna dla osób do 25 roku życia. Prowadzi zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wsparcie rodziców, projekty z zakresu rehabilitacji.
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu B (PŚDS) działa od 2014 r. Przeznaczony jest dla 40 osób powyżej 18 roku życia z niepełnosprawnością intelektualną. Jego cele to m.in. wieloprofilowe postępowanie rehabilitacyjno-terapeutyczne, prowadzenie aktywizacji zawodowej, podnoszenie aktywności fizycznej i psychicznej.
Codzienną aktywność podopiecznych można było obejrzeć na filmie prezentowanym podczas wtorkowej gali.
Prócz placówek koło PSOUU realizuje też inne działania m.in. cyklicznie organizuje Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, Amatorski Turniej Tenisa Stołowego Osób z Niepełnosprawnościami, Przegląd Form Artystycznych Osób z Niepełnosprawnościami, Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnościami „Otwarta scena”, Otwarty Rajd Pieszo-Rowerowy, Zimowy Turniej Bocce.
Prócz prezentacji dorobku wyszkowskiego koła PSOUU uczestnicy gali mogli obejrzeć występy wychowanków OREW, WTZ, PŚDS. Na scenie pojawił się także Wyszkowski Teatr Tańca, wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 5 i członkowie Teatru Farsa.
Do uczestników uroczystości listy wystosowali minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, minister cyfryzacji Marek Zagórski.
W Polsce jest 118 kół terenowych stowarzyszenia. Za ich sprawą sytuacja niepełnosprawnych w naszym kraju zmienia się, zwiększa się świadomość społeczna na temat ich potrzeb, niepełnosprawni mogą liczyć na szerszą pomoc specjalistów, łatwiej im poruszać się na wózku po mieście, załatwić sprawę w urzędzie i in. Ustanowiono wiele przepisów prawnych z myślą o wsparciu niepełnosprawnych. Wiele jednak pozostaje jeszcze do zrobienia, o czym m.in dyskutowali uczestnicy konferencji, którą koło PSOUU zorganizowało pod koniec maja w filii Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica.
Jubileusz jest wyjątkowym wydarzeniem dla przewodniczącej zarządu koła PSOUU Urszuli Mikołajczyk, która pełni tę funkcję od 25 lat, a od 35 lat jest członkinią stowarzyszenia.
- Nie sposób dziś podsumować tych lat pracy, wymienić wszystkie osoby, które spotkałam na swojej drodze. W 1994 r. miałam zaszczyt być w gronie rodziców założycieli wyszkowskiego koła - pokreśliła Urszula Mikołajczyk.
Wymieniła członków od początku działających we władzach koła, a także wiele innych osób - przedstawicieli samorządu, organizacji, ludzi dobrej woli, którzy wsparli idę powstania koła i jego działalność.
- Członkom stowarzyszenia dziękuję za pracę na rzecz wspólnego dobra, zrozumienie, wsparcie, zaufanie. Życzę nam rodzicom, by nie zabrakło nam wiary i siły, poczucia spełnienia rodzicielskiego obowiązku dla zapewnienia godnego życia naszym dzieciom. Bądźmy silni w naszym rodzicielstwie i realizacji planów - stwierdziła. - Te 25 lat to czas odpowiedzialnej i trudnej pracy kierowników i pracowników w placówkach. Naszej kadrze życzę, by nie zabrakło wam energii, wytrwałości w tej odpowiedzialnej pracy, a sukcesy niech będą bodźcem do dalszego działania.
Urszula Mikołajczyk zwróciła uwagę, że koło współpracuje też z przedsiębiorcami, administracją rządową i innymi podmiotami. Ich przedstawicielom wręczyła pisemne podziękowania i upominek.
- Mam nadzieję na dalszą konstruktywną współpracę dla stworzenia w Wyszkowie spójnego systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin - dodała.
Życzenia i gratulacje z okazji jubileuszu złożyli m.in. zastępca burmistrza Aneta Kowalewska, wicestarosta Leszek Marszał, przewodniczący Rady Powiatu Waldemar Sobczak i wielu gości obecnych podczas gali. Zwieńczeniem spotkania był jubileuszowy tort. Można było też obejrzeć wystawę fotograficzną „Nasze pasje - nasz świat”.
J.P.


Komentarze

SzaPoBa
Dodane przez Michał Czajka, w dniu 06.06.2019 r., godz. 23.54
Po prostu - szapo ba.
Chapeau bas
Dodane przez Z podziwem i pozdrowieniami dla Koła PSOUU, w dniu 09.06.2019 r., godz. 13.29
"Chapeau bas dosłownie oznacza „kapelusz z głowy” i jest to fraza, którą wypowiada się na znak szacunku/podziwu do kogoś lub czegoś. Szapo ba to spolszczona wymowa, która jest nieakceptowalna w wersji pisanej."
Dodane przez rodzic, w dniu 10.06.2019 r., godz. 12.26
JESZCZE RAZ DZIĘKI DLA Uli Mikołajczyk i jej pracowników

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl