Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 22 września 2019 r., imieniny Maurycego, Tomasza

Powstaje Koło Gospodyń Wiejskich

(Zam: 31.05.2019 r., godz. 10.24)

W Leszczydole Starym powstaje Koło Gospodyń Wiejskich. Ta forma działalności da lokalnej społeczności m.in. szansę na pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego.

Koło będzie mieć swoją siedzibę w miejscowej szkole. Do dyspozycji pań będzie świetlica, w której odbyło się spotkanie inicjujące koło. Wzięły w nim udział mieszkanki, choć do koła mogą należeć także i panowie. Jak podkreśliła prowadząca spotkanie radna, sołtys Monika Bieżuńska, kilku z nich zadeklarowało chęć wstąpienia do organizacji.
- Będziemy musiały się wykazywać aktywnością, zdolnościami, może utworzymy chór. Działalność nie będzie polegała tylko na tym, że się co jakiś czas spotkamy. Jeśli byśmy chciały wyjeżdżać na festyny i dożynki możemy mieć swój własny namiot - podkreśliła Monika Bieżuńska, która wspiera mieszkanki chcące powołać koło.
Przed zainteresowanymi konieczność ustalenia statutu i rejestracji koła w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Będą musieli też wybrać spośród siebie zarząd.
Mieszkanki Leszczydołu Starego mają dużo zapału i pierwsze pomysły na działalność m.in. wspólne przygotowywanie domowych specjałów.
W 2018 r. została uchwalona ustawa o kołach gospodyń wiejskich, która określa koło jako „dobrowolną, niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządną społeczną organizację mieszkańców wsi, wpierającą rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich.”. Z inicjatywą założenia koła może wystąpić co najmniej 10 osób, które uchwalają statut i wybierają komitet założycielski. Podlega ono obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do czasu rejestracji koła, a następnie wyboru jego organów, w jego imieniu działa komitet założycielski.
J.P.


Komentarze

Wszystko w państwie, nic poza państwem, nic przeciw państwu.
Dodane przez Benito Mussolini, w dniu 04.06.2019 r., godz. 15.57
Należy wszystko porejestrować, ponumerować i okolczykować. Uzależnić od dotacji i subwencji, bo wtedy nie będzie kąsać ręki pana, a wręcz go chwalić jaki to on łaskawy i szczodry (za nasze własne, zapłacone w podatkach pieniądze!). Jeśli nie idziemy z powrotem prostą drogą do socjalizmu, to gdzie idziemy?
Dodane przez Boryna, w dniu 10.06.2019 r., godz. 14.29
"lalunia "szybko skończy jak zaczeła!!!

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl