Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 20 maja 2019 r., imieniny Bazylego, Krystyny

Zmiany w Urzędzie Miejskim

(Zam: 15.03.2019 r., godz. 08.58)

Ewa Kuchta i Robert Augustyniak awansowali w Urzędzie Miejskim na stanowiska naczelników nowo powstałych komórek organizacyjnych – wydziału spraw obywatelskich i administracji oraz wydziału informatyzacji i ochrony danych.

Ewa Kuchta ukończyła wyższe studia prawnicze na wydziale prawa Uniwersytetu w Białymstoku, a także podyplomowe studia z zakresu europejskiego prawa samorządowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Od roku 2003 pracuje w wydziale ogólnym i spraw obywatelskich Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, gdzie zajmuje się sprawami związanymi
z działalnością gospodarczą. Posiada umiejętności w zakresie analizowania przepisów prawnych, rozpatrywania spraw na gruncie przepisów prawnych oraz łatwego nawiązywania kontaktów interpersonalnych. Prywatną część swego życia poświęca rodzinie – mężowi i trójce dzieci. Wolne chwile spędza czytając książki.
Robert Augustyniak jest absolwentem Wyższej Szkoły Informatyki w Warszawie na kierunku inżynieria oprogramowania. W latach 2000-2004 pracował w firmie DHL International Sp. z o.o. na stanowisku Customer Servise Agent, następnie awansowany został do funkcji Administratora Systemów OS (do 2007 roku). Od 2008 r. zatrudniony w wydziale ogólnym i spraw obywatelskich Urzędu Miejskiego
w Wyszkowie na stanowisku starszego inspektora - informatyka. Prywatnie jest szczęśliwym mężem i ojcem dwójki dzieci. W wolnych chwilach interesuje się numizmatyką i polską kinematografią.
Awanse to wynik zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego, który wchodzi w życie 15 marca. Na jego mocy z dotychczas istniejących wydziałów – ogólnego i spraw obywatelskich, a także pozyskiwania środków zewnętrznych powstaną nowe komórki – wydział spraw obywatelskich i administracji, wydział informatyzacji i ochrony danych, a także wydział rozwoju.
Pierwszy z nowo powstałych wydziałów będzie zajmował się ewidencją ludności, dowodami osobistymi, archiwum zakładowym, a także sprawami administracyjno- gospodarczymi. Natomiast do zadań wydziału informatyzacji i ochrony danych należeć będzie obsługa informatyczna i komputeryzacja urzędu, a także sprawy związane z informacją publiczną i ochroną danych. Do tej pory wydział ogólny i spraw obywatelskich miał bardzo różnorodne obszary działania, a rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych, tzw. RODO wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na zadania z zakresu zarządzania danymi. Urząd posiada coraz więcej systemów obsługi mieszkańców, w związku z czym podział wydziału ogólnego i spraw obywatelskich jest niezbędny dla dalszego efektywnego działania.
W strukturze wydziału promocji, kultury i sportu pojawi się stanowisko ds. senioralnych (m.in. przyznawanie i wydawanie Wyszkowskiej Karty Seniora oraz współpraca z Radą Seniorów i sprawy senioralne). Dotychczas działania te realizował pełnomocnik ds. senioralnych, który, aby efektywnie działać, musiał współpracować z wydziałem promocji, kultury i sportu.
Z wydziału pozyskiwania środków zewnętrznych utworzony zostanie wydział rozwoju, w skład którego wejdzie również referat ds. zamówień publicznych, stanowisko ds. działalności gospodarczej i nowo powstałe stanowisko ds. innowacji. Wydział Rozwoju zajmował się będzie kompleksowo innowacyjnością funkcjonalną, pozyskiwaniem środków zewnętrznych w formie partnerstwa prywatno-publicznego, a także sprawami związanymi z działalnością gospodarczą. Włączenie stanowiska ds. działalności gospodarczej w skład wydziału rozwoju jest nakierowane na podtrzymywanie i budowanie nowych dobrych relacji na linii Urząd Miejski- przedsiębiorcy.
W obszarze obsługi Rady Miejskiej i kadr wydzielone zostanie wieloosobowe samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej, jednostek pomocniczych gminy, spraw pracowniczych. Zmiana ma pozytywnie wpłynąć na przepływ informacji i współpracę wewnętrzną. W tym zakresie nowy regulamin pozwalał będzie na zastępstwa czasowe.
W Straży Miejskiej zmniejszona zostanie liczba kierowników referatów z 3 do 2.
O zadania związane z ochroną przeciwpożarową i przeciwpowodziową zwiększy się zakres obowiązków dotychczasowego wydziału inwestycji, który wraz z nowym regulaminem zmieni nazwę na wydział inwestycji i bezpieczeństwa. „Zmiana ta łączy się ze znajomością tematu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego przez Naczelnika Wydziału Inwestycji, który społecznie od wielu lat pełni funkcję prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Wyszkowie” - podaje Urząd Miejski. „Dzięki zmianom organizacyjnym zmniejszyły się dysproporcje w ilości etatów
w poszczególnych wydziałach, przy jednoczesnym wzroście całościowej liczby etatów o jedyne 0,5. Od dnia 8 marca w strukturze organizacyjnej Urzędu nie ma już stanowiska II Zastępcy Burmistrza Wyszkowa, na którym przez ostatnie lata był vacat. W związku z utworzeniem nowych stanowisk, tj. ds. innowacji, ds. obsługi jednostek pomocniczych gminy oraz ds. promocji w najbliższym czasie ogłoszone zostaną ogólnodostępne konkursy.”.
Informacja Urzędu Miejskiego w Wyszkowie
oprac. J.P.

Komentarze

Dodane przez gość, w dniu 15.03.2019 r., godz. 18.07
Dodane przez Rybienko Nowe, w dniu 15.03.2019 r., godz. 09.10 Pojawiła się także odpowiedź na interpelację dotyczącą wydzielenia pozostałych części dróg na Rybienku Nowym. Naczelnik Kozon dokonała kompleksowego nadania nazw nowych ulic ale nie dokonała wcześniej kompleksowego przeglądu przebiegu tych ulic, przez co pogubiła się przy prezentacji uchwały dotyczących nazw ulic, oznaczeń literowych poszczególnych odcinków każdej ulicy. W odpowiedzi nie otrzymano, że wydział przyjmuje te sugestie radnych i przedstawi harmonogram wydzielenia działek pod drogi aby dokończyć tworzenie sieci nowych dróg na Rybienku tylko niekonkretną i niegrzeczną odpowiedź świadczącą o niekompetencji i arogancji pani Kozon i jej wydziału. Przechodząc do meritum, pierwszy fragment, że dopiero w dniu 27 lutego 2019r. zostały wysłane zapytania ofertowe na ich podział, świadczy o mijaniu się z prawdą bo radni wysłali interpelację w ....dniu 28 lutego czyli w przeddzień, już przewidziano co chcą zrobić radni i rozpoczęto pracę, pewnie zatrudniono w tym celu ... wróżkę. W innym fragmencie mowa jest o podziale dwóch działek, 108 i 31, ale w interpelacji jest wymienionych kilkanaście działek, do których się nie odniesiono. Co do faktu, że stan jest nieuregulowany i skomplikowany to w stosunku, do których działek, bo podobno jedna z tych działek wymienionych, newralgiczna działka dla kilku dróg już wiele miesięcy temu miała to uporządkowane. W innej części dotyczącej gestorów sieci, trudno zmusić gestorów do poprowadzenia sieci na tak poszatkowanych drogach i zbieranie zgód zezwalających na przeprowadzenie sieci, nieraz w formie aktów notarialnych i nieraz opłat na rzecz właścicieli działek. Gdy droga należy w całości do gminy to gestorzy po uzyskaniu zgody urzędu mogą bez problemów przystąpić do pracy. Jest wtedy całkiem inna, łatwiejsza procedura. Można także łatwiej pociągnąć kanalizację od pobliskiej oczyszczalni ścieków. Co do spraw finansowych to gmina dokonuje pewnie wielu takich podziałów,wywłaszczeń pod drogi i nie słychać w innych przypadkach utyskiwań o brak funduszy, na Rybienku ani nie budują nowych dróg ani nie regulują. Odpowiedź na tą interpelację powinna podlegać korekcie bo ta świadczy o niekompetencji administracji, arogancji władzy i nie posuwa sprawy do przodu.
Dodane przez mieszkaniec, w dniu 17.03.2019 r., godz. 21.24
ciekawe ile płacą za metr wywłaszczonej działki po 7 czy po 10 złotych.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl