Menu górne

Dziś jest 23 lipca 2019 r., imieniny Apolinarego, Bogny

Rekrutacja przedszkolna w marcu

(Zam: 01.02.2019 r., godz. 10.23)

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych działających w szkołach podstawowych w gminie Wyszków rozpocznie się 4 marca. Podobnie jak w latach ubiegłych odbędzie się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie www.wyszkow.przedszkola.vnabor.pl.

Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru trwać będzie od 4 do 15 marca. Na publikację wyników i potwierdzanie woli zapisania dziecka do wybranej placówki będzie czas od 26 marca do 2 kwietnia. Rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona od 6 czerwca do 31 sierpnia.
Rodzice będą mogli zgłosić kandydaturę dziecka do publicznych placówek: Przedszkola nr 1, Przedszkola nr 2, Przedszkola Integracyjnego nr 4, Przedszkola nr 7, Przedszkola nr 9 oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Hempla w Wyszkowie, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie, Szkoły Podstawowej nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Wyszkowie.
W rekrutacji elektronicznej znajdą się też przedszkola niepubliczne „Przyjaciele Kubusia” i Przedszkole Nasze Bambino nr 2 (działające na zasadach takich samych jak publiczne).
Oddziały przedszkolne w szkołach zlokalizowanych na terenach wiejskich nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej - kandydaturę dziecka należy zgłosić w formie papierowej bezpośrednio w szkole (druki dostępne w sekretariatach szkół).
Zgłoszenie kandydatury dziecka będzie możliwe także do niektórych przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Wyszków. W zakładce „Oferta” zamieszczone zostaną propozycje dotyczące zajęć dodatkowych i inne szczegółowe informacje o danym przedszkolu.
Oprac. J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl