Menu górne

Dziś jest 24 sierpnia 2019 r., imieniny Bartłomieja, Jerzego

Długa lista dyżurów aptek

(Zam: 31.01.2019 r., godz. 09.16)

Nie jedna apteka, jak do tej pory, ale wszystkie funkcjonując w Wyszkowie wymiennie będą pełnić nocne i świąteczne dyżury. Ich rozkład jest tak skomplikowany, że przed wyjściem po leki trzeba będzie po prostu sprawdzić, pod jaki adres należy się udać.

Po wielu rozmowach, negocjacjach z aptekarzami władzom powiatu udało się w końcu zaproponować uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wyszkowskiego na 2019 r. Zasadniczy problem dotyczył dyżurów nocnych, ponieważ apteka dotychczas je pełniąca, z powodu braków kadrowych, nie była nimi zainteresowana.
- W celu ustalenia rozkładu godzin pracy aptek w porze nocnej zorganizowane zostały cztery spotkania z kierownikami, właścicielami aptek. Odbywały się one od listopada 2018 r. do 14 stycznia bieżącego roku - poinformowała podczas sesji Rady Powiatu naczelnik wydziału promocji i rozwoju Starostwa Powiatowego Agnieszka Londzin.
Jak relacjonowała, w trakcie rozmów przedstawiciele dwóch aptek nie zgodzili się na dyżury nocne, inna apteka z kolei zaproponowała jeden dyżur w miesiącu w porze nocnej.
- Pozostali obecni ustalili, że zgadzają się na dyżury aptek rotacyjne w godzinach nocnych pod warunkiem, że wszystkie apteki mające swoją siedzibę w Wyszkowie wyrażą wolę objęcia nocnych dyżurów. Z uwagi na brak możliwości wypracowania kompromisu dyżury aptek ogólnodostępnych dla powiatu wyszkowskiego rozdzielone zostały proporcjonalnie pomiędzy czternaście aptek mających swoją siedzibę na terenie Wyszkowa - podkreśliła naczelnik.
Poinformowała, że w trakcie konsultacji społecznych do projektu uchwały Rady Powiatu nie wniesiono uwag. Projekt pozytywnie zaopiniowali burmistrz i wójtowie gmin. Negatywną opinię przesłała Okręgowa Rada Aptekarska uzasadniając ją brakiem możliwości zapewnienia wykwalifikowanej obsady w trakcie dyżurów nocnych zaproponowanych w projekcie uchwały.
- Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewnić dostępność świadczeń również w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne - przypomniała Agnieszka Londzin.
- Czy w tym harmonogramie ujęte są apteki, które nie wyraziły zgody na dyżury? - Bogdan Pągowski zwrócił się do przedstawicieli Zarządu Powiatu.
- Tak, to był warunek konieczny, by pozostałe przystąpiły do dyżurów - stwierdził starosta Jerzy Żukowski.
Harmonogram dyżurów aptek określony na 2019 r. to długa i dość skomplikowana tabela. W każdym bieżącym wydaniu „Wyszkowiaka” będziemy podawać dyżury aptek na konkretny tydzień.
Uchwała podjęta na sesji Rady Powiatu zawierająca rozkład pracy aptek, w tym dyżurów nocnych i świątecznych, wchodzi w życie 1 lutego.
Jednocześnie radni przyjęli stanowisko, w którym chcą zmian w prawie pozwalających władzom powiatu mieć większy wpływ na realizację dyżurów nocnych przez apteki:
„Przepis art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Z 2017 r. poz. 2211) zobowiązuje radę powiatu do określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu. Podstawowym kryterium uwzględnianym przy ustalaniu harmonogramu godzin pracy jest jego dostosowanie do potrzeb ludności i zapewnienie dostępności świadczeń również w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy. Równocześnie rada powiatu nie ma uprawień władczych do nakazania konkretnej aptece pracy w określonych godzinach pracy np. W dni świąteczne czy w porze nocnej. Określenie harmonogramu ma istotne znaczenie w organizacji pracy apteki, wkraczając w kompetencje pracodawcy, który zobowiązany jest do prawidłowego rozliczenia czasu pracy poszczególnych pracowników apteki. Szczególnie dotyka to apteki funkcjonujące w oparciu o pracę jednego lub dwóch magistrów farmacji.
Tryb wydawania uchwały wymaga zasięgnięcia opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego, natomiast nie przewiduje, aby uchwałodawca musiał się zwracać o opinię do przedsiębiorców i farmaceutów. W orzecznictwie podkreśla się, że ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w drodze uchwały rady powiatu niewątpliwie stanowi ograniczenie swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca prowadzący taką aptekę nie może bowiem samodzielnie wyznaczać ram czasowych jej funkcjonowania. Podkreślenia jednak wymaga fakt, że prowadzenie apteki ogólnodostępnej będącej placówką ochrony zdrowia publicznego, z istoty rzeczy związane jest z pewnymi ograniczeniami. Otrzymując zezwolenie na prowadzenie apteki, przedsiębiorca zostaje zobligowany do przestrzegania przepisów w/w ustawy.
W Polsce od kilku lat narasta problem realizacji dyżurów aptek, szczególnie w porze nocnej. Ustawodawca zobowiązując rady powiatów do ustalenia rozkładu godzin aptek nie nie wyposażył je jednak w środki prawne służące jego egzekwowania. Zgodnie z art. 103 ust. 2 pkt. 3 ustawy wojewódzki inspektor farmaceutyczny może cofnąć zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej jeśli apteka nie zaspokaja w sposób uporczywy potrzeb ludności w zakresie wydawania produktów leczniczych.
Przepis powyższy dotyczy uporczywego niezaspokajania potrzeb ludności a nie realizacji rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu. Ma charakter fakultatywny i zależy od uznania organu nadzoru farmaceutycznego.
Powyższe argumenty przemawiają za zmianą przepisu, który umożliwiłby samorządom powiatowym egzekwowanie ustalonego harmonogramu pracy aptek. Powiat zgodnie z przepisem ustawy nie jest w stanie wykonać ustawowego obowiązku wynikającego z systemu ochrony zdrowia, bowiem ewentualne naruszenia harmonogramu dyżurów aptek jest w zakresie uprawnień nadzoru farmaceutycznego a nie organów samorządu powiatowego.
Z tych względów wnosimy o dokonanie przez ustawodawcę stosownych zmian w sprawie, uwzględniających powyższe uwagi.”.
Stanowisko ma być przesłane ministrowi zdrowia, wojewódzkiemu inspektorowi farmaceutycznemu, Naczelnej Izbie Lekarskiej, Związkowi Powiatów Polskich, samorządom powiatowym z Mazowsza.
J.P.
Komentarze

PIS I SPÓŁKA
Dodane przez Anonim, w dniu 31.01.2019 r., godz. 20.56
Populizm w czystej postaci. Zwiazek powiatów na nie jednym konwencie podejmował temat. Przesyłał stanowisko wszedzie gdzie się dało. I co i nic. I nic się nie zmieni bo pieniędzy na wsparcie dyżurów w budżecie nie ma. Teraz Sobczak i spółka czytaj "farbowana koalicja" wpłynie na organy. Nie potrafią rozmawiać z aptekarzami chociaż mają narzędzia. Koalicjant czyli burmistrz schował głowę w piasek i siedzi cicho. Wybrali rozwiązanie siłowe. Tylko że aptekarze to nie dzieci na posyłki. Każdy pilnuje biznesu i dokladał nie będzie. Uchwalony bubel. Samorząd aptekarski odrzucił projekt bo odrzucili go wyszkowscy aptekarze. Teraz wojewoda zrobi swoje. Tylko Wyszkowskie Prawo i Sprawiedliwość i spółka uchwala fikcję prawną bo uchwała w takim brzmieniu nie przejdzie.
PSL ma kadry a PiS i komitety Nowosielskiego niekompetencja
Dodane przez anonim, w dniu 01.02.2019 r., godz. 12.06
Zgoda z przedmówcą, sytuacja udowadnia, że władze w Wyszkowie działają teoretycznie. Tworzą harmonogram, który nie będzie realizowany bo część aptek się nie zgadza. Po uchwale może się zreflektują ale jak nie. Wcześniej rządził PSL i potrafił sobie z tym poradzić a PiS i komitety Nowosielskiego nie potrafią rządzić, bo nie mają dobrych negocjatorów i podejścia do ludzi. Niech utworzą aptekę przy szpitalu, wykorzystując tą co jest obecnie albo przyjrzą się jak pomóc tej na Sowińskiego, może zwolnienia podatkowe burmistrza itp. A może ktoś z członków koalicji ma odpowiednie papiery i popracuje społecznie w aptece na dyżurach nocnych i świątecznych ?
Dodane przez Bielińska, w dniu 02.02.2019 r., godz. 15.53
Mamy speca z kółka rolniczego i maszynistę parowozu to czego się po pisie spodziewać?

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl