Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 17 czerwca 2019 r., imieniny Adolfa, Laury

Odwiedziny duszpasterskie

(Zam: 07.01.2019 r., godz. 09.39)

Parafia św. Idziego
- 7 stycznia od godz. 15.30 - ul. Strażacka domy prywatne i od godz. 16.30 ul. Wąska blok 32 (1 ksiądz); od godz. 15.30 - ul. Kościuszki i ul. Wąska domy prywatne (1 ksiądz.) oraz ul. 1 Maja domy prywatne i ul. Gen. Kowalskiego domy prywatne (2 księży).
- 8 stycznia od godz. 15.30 - ul. Matejki z obu stron (2 księży); ul. Drzewieckiego, ul. Tadeusza Strusia i ul. Chełmońskiego (1 ksiądz); ul. Mazowiecka (1 ksiądz).
- 9 stycznia od godz. 15.30 - ul. Wiśniowa i ul. Robotnicza (2 księży); ul. Spokojna, ul. Bojowników o Wolność i Demokrację (2 księży).
- 10 stycznia od godz. 15.30 - ul. Zielona i ul. Kwiatowa (1 ksiądz); Pl. Matejki i ul. Klonowa (1 ksiądz); ul. Krótka, ul. Wierzbowa i ul. Modrzewiowa (1 ksiądz); ul. Letnia i ul. Brzozowa (1 ksiądz).
- 11 stycznia od godz. 15.30 - ul. Jordanowska i ul. Partyzantów (1 ksiądz); ul. Wolności, ul. Stawowa i ul. Przechodnia (1 ksiądz); ul. Browarna i ul. Chmielna (1 ksiądz) oraz ul. Łączna blok 24 i od godz. 17.00 - blok 30 (1 ksiądz).
- 12 stycznia od godz. 9.00 - ul. Krasickiego (2 księży); ul. Kopernika (1 ksiądz); ul. Paderewskiego (1 ksiądz).
- 14 stycznia od godz. 15.30 - ul Prosta blok 8 i od godz. ok. 17.30 - ul. Prosta blok 8B (1 ksiądz); od godz. 15.30 - ul. Prosta blok 10 i od godz. ok. 17.30 - ul. Prosta blok 12 (1 ksiądz); od godz. 15.30 - ul. Prosta blok 9 (2 księży).
- 15 stycznia od godz. 15.30 - ul. 1 Maja bloki: 9 A, 11, 13, 15 (4 księży);
- 16 stycznia od godz. 15.30 - ul. 1 Maja blok 9 (2 księży); ul. Pułtuska od Banku i ul. Daszyńskiego domy prywatne numery parzyste oraz ul. Daszyńskiego od strony mostu domy prywatne (1 ksiądz).
- 17 stycznia od godz. 15.30 - ul. 1 Maja bloki: 17, 19, 23,23 A (4 księży).
- 18 stycznia od godz. 15.30 - ul. Okrzei blok 81: klatki: 1, 2 i 3 (1 ksiądz); klatki: 4, 5 i 6 (1 ksiądz); klatki: 7, 8 i 9 (1 ksiądz) oraz klatki: 10, 11 (1 ksiądz).
- 19 stycznia od godz. 9.00 - ul. Dworcowa domy prywatne oraz 2 Domy Dziecka (2 księży); ul Dworcowa blok 15 (1 ksiądz) i blok 15 A (1 ksiądz); od godz. 14.00 - ul. 1 Maja blok 21 (4 księży).

Parafia św. Wojciecha
- 7 stycznia od godz. 9.00 - Michalin (2 ks.), od 16.00 - ul. 11 Listopada 49, 52, 54, 56.
- 8 stycznia od 9.00 - Tulewo (2 ks.), od 16.00 - ul. 11 Listopada 54A, ul. Okrzei 41, 57, 71.
- 9 stycznia od 16.00 - ul. Pułtuska 23, 25, 29
- 10 stycznia od 16.00 - ul. Prosta 11 (1 ks.), ul. Sowińskiego 32 (1 ks.), Sowińskiego 34 i 36 (1 ks.), Sowińskiego 40
- 11 stycznia od 16.00 - ul. Sowińskiego 42, 44, 46, 81.
- 12 stycznia od godz. 9.00 - Rybienko Nowe od szpitala (1 ks.), Rybienko Nowe od Rybienka Starego (1 ks.), Rybienko Nowe od ul. Serockiej do ul. Kasztanowej (1 ks.), ul Kasztanowa i przyległe od 3 Maja (1 ks.), od 16.00 ul. ul. 3 Maja (za torami), zarząd wodny, ul Serocka 9A.
- 14 stycznia od 16.00 - ul. Sowińskiego 83, ul. Szkolna 6, ul. Bankowa 3, 5, 7, 9

Parafia Św. Rodziny
- 7 stycznia od godz. 15.30 - ul. Willowa (2 ks.); od godz.15.30 - ul. Cicha (1 ks); od godz. 15.30 - ul. Osiedlowa (1 ks.).
- 8 stycznia od godz. 15.30 - ul. Bursztynowa (1 ks.); od godz. 15.30 - ul. Przytulna (1 ks.); od godz. 15.30 - ul. Piłsudskiego oraz dawna ul. H.Sawickiej (1 ks. początek kolędy od ul. Żytniej); od godz. 15.30 - ul. Odnowy (1 ks.)
- 9 stycznia od godz. 9.00 - Leszczydół-Działki (2 ks.); od godz. 15.30 - ul. Kolorowa (1 ks.); od godz. 15.30 - ul. Różana (2 ks., księża rozpoczną z dwóch stron ulicy); od godz. 18.30 - ul. E. Platter i domy przyległe z ul. Zapole (2 ks.)
- 10 stycznia od godz. 15.30 - ul. Geodetów – domy prywatne (2 ks.); od godz. 15.30 - ul. Zuchów i Mała (2 ks., Obaj księża rozpoczną od początku ulicy)
- 11 stycznia od godz. 9.00 - Leszczydół-Zalesie (2 ks.); od godz. 15.30 - ul. Korczaka od ul. Sikorskiego (2 ks., początek kolędy od ul. Sikorskiego); od godz. 15.30 - ul. Korczaka od ul. Kochanowskiego (1 ks.), od godz. 15.30 - ul. Andersa (1 ks.); od godz. 19.00 - ul. Dobra (2 ks.)
- 12 stycznia od godz. 9.00 - ul. Zakolejowa (2 ks.); od godz. 9.00 - ul. Sybiraków (1 ks.), od godz. 9.00 - ul. Składanowskiego (1 ks.); od godz. 13.00 - ul. Jana Pawła II, ul. ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Świętej Rodziny, ul. Św. Jana (1 ks.); od godz. 13.00 - ul. Sikorskiego domy jednorodzinne ( od kościoła do ogródków działkowych) (1 ks.); od godz.13.00 - ul. Lipowa i Polna (1 ks.); od godz. 15.00 - ul. Kochanowskiego (2
ks.); od godz. 16.00 - ul. Akacjowa (domy jednorodzinne) (1 ks.)
- 14 stycznia od godz. 15.30 - ul. Miodowa (2 ks.); od godz. 15.30 - ul. Miła (2 ks.); od godz. 18.00 - ul. Geodetów 74 (2 ks.)
- 15 stycznia od godz. 15.30 - ul. Zapole i ul. Jutrzenki (1 ks.); od godz. 15.30 ul. Żytnia (od ul. Piłsudskiego do ul. Zapole) (1 ks.); od godz. 15.30 - ul. Żytnia od kościoła do ul. Zapole oraz rezydencje przy ul. Sikorskiego (2 ks.)
- 16 stycznia od godz. 9.00 - Sitno (3 ks.); od godz. 15.30 - ul. Meliorantów (2 ks.), od godz. 15.30 - ul. Geodetów 72 (2 ks.); od godz. 18.00 - ul. Geodetów 60 (2 ks.); od godz. 18.00 - ul. Geodetów 76 (1 ks.).
- 17 stycznia od godz. 15.30 - ul. Geodetów 64 (2 ks.), od godz. 15.30 - ul. Geodetów 68 (2 ks.), od godz. 18.00 - ul. Geodetów 70 (1 ks.); od godz. 18.00 - ul. Geodetów 66 (1 ks.); od godz. 18.00 - ul. Geodetów 62 (1 ks.).
- 18 stycznia od godz. 15.30 - ul. Geodetów 56 (2 ks. ); od godz. 15.30 - ul. Geodetów 52 (2 ks.); od godz. 18.00 - ul. Geodetów 58 (1 ks).; od godz. 18.00 - ul. Geodetów 52A (2 ks.).
- 19 stycznia od godz. 9.00 - Rybienko Nowe ul. Serocka (2 ks.); od godz. 9.00 - ul. Włościańska i ul. Pułtuska k. Leszczydołu (2 ks.); od godz. 13.00 - ul. Reja, ul. Serocka domy jednorodzinne i blok 32 (1 ks.); od godz. 13.00 - ul. Przemysłowa (2 ks.); od godz. 16.00 ul. Geodetów 54 (1 ks.); od godz. 16.00 ul. Pułtuska 151 (1 ks.); od godz. 16.00 ul. Pułtuska 153 (1 ks.).

Parafia Matki Bożej Królowej Polski - Rynienko Leśne
- 7 stycznia od godz. 15.30 – ul. Bajkowa, Malinowa (1 ks.), Jesienna, Rybacka (2 ks.).
- 8 stycznia od godz. 15. 30 - ul. Jagiellońska, Zaciszna (1 ks.); Al. Wolności od
Jagiellońskiej w stronę łąk (2 ks.).
- 11 stycznia od 15.30 - Latoszek
-12 stycznia od 10.00 - ul Kolonijna, Jeziorna.
Oprac. J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl