Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 20 maja 2019 r., imieniny Bazylego, Krystyny

Konwencja komitetu Masz Wybór

(Zam: 03.10.2018 r., godz. 10.19)

- Słyszę, że sprawy nie idą w dobrym kierunku. W Wyszkowie można jednak wiele rzeczy zmienić. Nie bójmy się zmian, jestem przekonany, że będziemy dobrze reprezentować mieszkańców - podkreślił kandydat komitetu Masz Wybór na burmistrza Dariusz Andrzejewski podczas konwencji programowej.

W spotkaniu zorganizowanym 30 września w miejskiej bibliotece uczestniczyli kandydaci na radnych Jak stwierdził Adam szczerba, stwarzają oni szansę na zmianę, prezentują nowe spojrzenie na samorząd, mają nowe pomysły.
- Postanowiliśmy skonsolidować silną grupę na silnej liście, tak by w przyszłości mieć realny wpływ na funkcjonowanie gminy - tłumaczył wystawienie list do Rady Miejskiej i rezygnację z tworzenia list do Rady Powiatu. - W gminie mamy większy potencjał i budżet, największą możliwość decyzyjną, bezpośrednie przełożenie na życie mieszkańców poprzez takie dziedziny jak infrastruktura, oświata, kultura. Silna reprezentacja naszego komitetu w Radzie Miejskiej z silnym burmistrzem Dariuszem Andrzejewskim może być źródłem zmian.
Adam Szczerba podkreślił, że komitet cechuje apolityczność i ukierunkowanie na sprawy społeczne.
- Każdy kandydat ma swoje przekonania ideologiczne, polityczne, ale w naszej kampanii będziemy się skupiać tylko na tematach samorządowych, dotykających każdego mieszkańca - zaznaczył. - Stawiamy na osoby aktywne, z różnym doświadczeniem zawodowym i życiowym, które chcą się włączyć działanie na rzecz lokalnej społeczności. Stawiamy na bezpośredni kontakt z wyborcami, będziemy robić konferencje prasowe w terenie, chcemy być blisko mieszkańców. Cztery lata temu prowadziliśmy rozmowy w terenie i te same rozwiązania są dziś powielane przez inne komitety. Jesteśmy powiewem zmian, proponujemy nowe rozwiązania.

Polityka gospodarcza i przedsiębiorczość
Założenia programowe z tej dziedziny zaprezentował jeden z kandydatów do Rady Miejskiej Grzegorz Gajewski.
- W ramach pojawienia się kapitału związanego z programami rządowymi 500 Plus, Mieszkanie Plus, Czyste Powietrze, Dostępność Plus pojawia się większe zapotrzebowanie na nowe produkty i usługi. Gospodarka w Wyszkowie ma potencjał, ale nie jest wykorzystany w pełni - stwierdził. - Duża część mieszkańców znajduje pracę w Warszawie i okolicach, po wielu latach jeżdżenia do Warszawy zostają tam na stałe. Chcemy ich zatrzymać proponując atrakcyjną pracę na miejscu.
Przyciąganie kapitału tworzącego nowoczesne miejsca pracy w produkcji przemysłowej opartej na technologiach, które nie mają negatywnego oddziaływania na środowisko to jeden z punktów programu Masz Wybór.
- Będziemy zachęcać do inwestowania w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, na terenie węzłów przy trasie S8. Chcemy poszukiwać kooperantów na obszarze naszego regionu. Chcemy pomagać inwestorom w tworzeniu szkolnictwa zawodowego o ich profilu produkcji - tłumaczył Grzegorz Gajewski. - Żeby inwestor był długo na terenie gminy, proponujemy mu integrację ze społecznością Wyszkowa - budowanie mieszkań dla pracowników, sponsoring w sporcie, rekreacji, współudział w kreowaniu imprez sportowych, artystycznych, budowę obiektów rekreacji i odpoczynku.
Masz Wybór obiecuje współpracę z mikrofirmami i inwestycje zwiększające ich możliwości rozwojowe (m.in. infrastrukturalne) promocję regionu, organizację targów.
Jak podkreślił Grzegorz Gajewski, Masz Wybór stawia na różne systemy budowy mieszkań - od budownictwa społecznego, przez Mieszkanie Plus po system deweloperski.
- Systematycznie będziemy przeznaczać pieniądze na remont mieszkań komunalnych - dodał. - Nie zapominamy o geotermii. Chcemy stabilizacji w sferze podatkowej - niezwiększania opłat, podatków, deklarujemy ulgi podatkowe w okresie inwestycyjnym. Wyszków za rządów Dariusza Andrzejewskiego i radnych Masz Wybór to solidny partner dla przedsiębiorców, bo jeżeli nie my, to kto.

Drogi, infrastruktura
Ten dział tematyczny omówił Jan Wróbel, który poinformował, że komitet chce zlikwidowania korków, budowy obwodnicy północnej Wyszkowa, upłynnienia ruchu na drodze krajowej 62 na terenie miasta.
- Mamy tam cztery ronda, ale nie usprawniają one ruchu. Należałoby się zastanowić nad wprowadzeniem na tych rondach świateł, przynajmniej w godzinach szczytu - stwierdził.
Postulował sporządzanie harmonogramu realizacji planowanych inwestycji wraz z wytyczeniem objazdów, utworzenie przejrzystego rejestru budowanych dróg.
- Realizacja robót na dwie zmiany powinna być zapisana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dziś przedłużająca się realizacja robót niepotrzebne tworzy korki - zaznaczył. - Chcemy przeprowadzić audyt, zastosować rozwiązania na rzecz usprawnienia organizacji ruchu. Może potrzebne są ulice jednokierunkowe. Istotna jest budowa ścieżek rowerowych niezależnych od ruchu samochodowego, połączenie istniejących z projektowanymi, by powstał pierścień dookoła gminy łączący miejscowości - stwierdził Jan Wróbel.

Oświata i sport
W tej dziedzinie wypowiedział się nauczyciel i kandydat Michał Czajka, który wspomniał o postulacie likwidacji dwuzmianowości w szkołach.
- Można tego dokonać poprzez pełniejsze wykorzystanie bazy lokalowej, a także inwestycje na rzecz jej zwiększenia w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 2. Można by dzięki temu wprowadzić do każdej ze szkół oddział zerowy - informował Michał Czajka. - Chcemy, by place zabaw były przy wszystkich szkołach. Ważna jest dostępność do boisk i placów przy szkołach także po zakończeniu lekcji, także w dni wolne od zajęć. Opiekę nad tymi obiektami należy powierzyć nowym strukturom powstałym na bazie WOSiR.
Michał Czajka wspomniał o pomyśle centralnej stołówki dla wszystkich szkół i innych zainteresowanych podmiotów, konieczności wsparcia kół zainteresowań, szkolnych kół sportowych.
- Chcemy stworzyć gminną radę edukacji. Wchodziliby w jej skład przedstawiciele urzędu gminy, burmistrz, radni, dyrektorzy szkół, przedstawiciele nauczycieli, rodzice, samorząd szkolny. Byłby to organ doradczy, konsultacyjny w sprawie funkcjonowania szkół - stwierdził Michał Czajka.
Wspomniał o konieczności reorganizacji Wyszkowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i stworzenia na jego bazie Wyszkowskiego Centrum Sportu i Rekreacji, który miałby objąć opieką wszystkie dziedziny sportu i wspierać imprezy kulturalne, turystyczne. Masz Wybór postuluje dokończenie modernizacji stadionu za pieniądze gminne, pozyskane z Ministerstwa Sportu, od związków sportowych.
- Chcemy, by boczne boisko funkcjonowało także w zimę, dzięki specjalnemu balonowi rozłożonemu nad nim - poinformował kandydat. - Chcemy przywrócenia strzelnicy obejmującej swoim zasięgiem powiat. Chcemy, by strzelectwo w Wyszkowie się rozwijało. Potrzebne jest stworzenie programu wsparcia klubów sportowych, ograniczenie składek uiszczanych przez rodziców w ramach klubów - gmina zatrudniałby trenerów, pokrywała transport na zawody, udostępniała obiekty.

Pomysły dla wsi
- Mieszkam na wsi, znam problemy ludzi z tych terenów - podkreśliła sołtys Sitna i kandydatka w okręgu wiejskim Jadwiga Ickiewicz. - Problem budowy dróg, oświetlenia na wsi znam bardzo dobrze. Moja miejscowość była pozbawiona jakichkolwiek inwestycji przez wiele lat. Staraliśmy się od drogę, udało się, ale wiem, że problemy ma większość mieszkańców sołectw. Założeniem naszym jest budowanie dróg na wsiach, bo kiedy one są, ludzie chętniej budują się, wieś się rozwija. Chodniki, oświetlenie są niezbędne ze względów bezpieczeństwa. Dzieci chodzą do szkoły dosyć daleko, przemierzają drogę poboczem w okresie jesienno-zimowym, wracają późno, są narażone na niebezpieczeństwo potracenia. Nasz komitet zobowiązał się do pilnowania tych spraw.
Masz Wybór chce stworzenia centrów kultury i aktywności społecznej w sołectwach. Zamierza budować świetlice, sale gimnastyczne na wsiach. Postuluje równomierne inwestowanie środków z budżetu gminy w poszczególnych wsiach.
- Chcemy, by pieniądze były sprawiedliwe dzielone. Wiem ze swojego doświadczenia, że tak nie jest. Środki z budżetu są dla miejscowości, z których są radni. Dopilnujemy, by takich sytuacji nie było. Nie ma naszej zgody na to, by z nieuzasadnionych przyczyn wyrzucano z budżetu jakiekolwiek inwestycje, jak to było w przypadku Sitna. Droga została wyrzucona z budżetu i za pieniądze, które zabrano z tej drogi budowano np. trybuny na stadionie. Zmienimy to - zadeklarowała sołtys.
Jadwiga Ickiewicz wspomniała o konieczności przeprowadzenia audytu zabezpieczeń przeciwpowodziowych.
- Chcemy przeanalizować, gdzie są największe zagrożenia i w oparciu o wiedzę specjalistów zaproponować skuteczne rozwiązania - zaznaczyła.

Turystyka, rekreacja, kultura
Tu pomysłami podzielił się Piotr Płochocki. Podtrzymał wcześniejszą deklarację przedstawicieli komitetu dotyczącą budowy bulwarów nad Bugiem.
- Przykład warszawski pokazuje, że można stworzyć świetnie prosperujący kawałek miasta inwestując w puby, kawiarnie, miejsca odpoczynku, ciąg pieszo-rowerowy - zaznaczył. - Plaża miejska bardzo nam się podoba, szczególnie w formacie zeszłorocznym, kiedy miasto zorganizowało na niej imprezy, wydarzenia społeczne. Chcemy, by funkcjonowała dłużej, przynajmniej od początku czerwca do końca września. Chcemy, by plaża była zawsze bez szukania pretekstu do zaniechania jej organizacji. W tym roku nie było jej z powodu remontu mostu, a przecież plaża to nie tylko kwestia kąpania się, ale to miejsce społecznotwórcze.
W Rybienku Leśnym komitet chce zająć się rewitalizacją dawnego parku nad stawami.
- Pałac Skarżyńskich jest przepiękny, ale teraz możemy na niego popatrzeć jak na coś z wystawy. Nie mówimy, że od razu trzeba we współpracy z właścicielem stworzyć obiekt służący społeczeństwu w szerokiej skali, na początek niech to będzie możliwość zwiedzania obiektu z przewodnikiem np w Noc Muzeów - poinformował Piotr Płochocki.
Komitet chce się też zająć zagospodarowaniem dawnej żwirowni w Skuszewie.
- Wiemy, że jest wola właściciela dla społecznego wykorzystania tego terenu. To kwestia koncepcji. Był pomysł, by był to akwen dla szkółki żeglarskiej, bo podobno nadaje się on do szkolenia młodzieży na jednoosobowych łódkach. Nie mówmy, że szkółka musi być od razu, ale niech tam będzie cokolwiek, co można społecznie wykorzystać - uznał Piotr Płochocki.
Masz Wybór zamierza ułatwić mieszkańcom korzystanie z rzeki Liwiec, zorganizować tam infrastrukturę, być może także okresową linię autobusową komunikacji miejskiej wiodącą na te tereny.
Jako radni przedstawiciele Masz Wybór chcą też zastanowić się nad rozwiązaniem dla Wyszkowskiego Ośrodka Kultury „Hutnik”, który jest zbyt mały w stosunku do potrzeb.
- Jest świetnie prosperujące kino, ale mieści się w za małej sali. Gdyby funkcjonowały takie dwie, trzy to nadal będą wypełnione. Sala widowiskowa też ma obłożenie, organizując imprezę trzeba się zapisywać z bardzo dużym wyprzedzeniem. Nie ma sal do treningów - wyliczał Piotr Płochocki. - Ośrodek jest dysfunkcyjny. Można go rozbudować, ale to będzie tak jak z kładką przy moście - ona rozszerza funkcjonalność mostu, ale ludzie nie mają do niej bliżej. Ośrodek doraźnie można rozbudować, ale potrzebujemy oddzielnego ośrodka w innym sektorze miejskim z dogodną komunikacją.
Na ul. Daszyńskiego komitet postuluje stworzenie deptaku z ławkami, gdzie pierwszeństwo mieliby piesi, rowerzyści.

Polityka społeczna
Paulina Stosio-Denis mówiła o konieczności modernizacji placów zabaw dla dzieci i dostosowania ich do potrzeb tych najmłodszych (do 3 lat).
- Chcemy stworzyć mapę barier komunikacyjno-architektonicznych, by wyeliminować przeszkody - zaznaczyła. - Będziemy organizować wolontariat wśród młodych osób, by pomóc rodzinom osób niepełnosprawnych i dać im chwilę odpoczynku, a młodzież uczyć. Ważna jest opieka wytchnieniowa - każda rodzina z osobą niepełnosprawną będzie mogła skorzystać z grupy specjalistów, którym będzie można powierzyć opiekę.
Dla komitetu istotną kwestią będzie powołanie pełnomocnika burmistrza ds. osób starszych i niepełnosprawnych.

Urząd dla mieszkańców
- Spotkałem w tym komitecie ludzi, którzy chcą słuchać innych i im pomagać - zabrał na koniec głos kandydat na burmistrza Dariusz Andrzejewski. - Nie mieszkańcy są dla urzędu, ale urząd dla mieszkańców. Obiecuje się mosty, baseny, ale nas jako gminy na pewne rzeczy nie stać. My nie obiecujemy rzeczy nierealnych, chcemy jak najszybciej dostosować miasto do potrzeb mieszkańców, by mogli spędzić tu czas, wyjść z rodziną na spacer. Nie będziemy stawiać drzew w doniczkach, gdy wciąż są tereny, gdzie nie ma kanalizacji, dróg, wodociągów. Jest wiele potrzeb, o których trzeba mówić - zaznaczył. - Nie może być tak, że jak jest radny z danej miejscowości to są w niej prowadzone inwestycje, a w innych nie ma żadnej. Musi być wśród mieszkańców poczucie, że urząd pochyli się nad ich problemami - kontynuował. - Dziś obiecują nam komunikację za darmo, ale kto wie, gdzie ona jeździ? Najpierw zróbmy komunikację z korzystnymi dla mieszkańców kursami.
Dariusz Andrzejewski uznał, że wprowadzenie płatnego parkowania to zły pomysł, bo spowoduje zastawienie parkingów spółdzielni mieszkaniowych.
- My chcemy rozmawiać z mieszkańcami, nie chcemy im dyktować jak mają jeździć po mieście. Chcemy jednocześnie wyłączyć ruch ciężarowy poza centrum miasta - zadeklarował. - Jest z nami grupa ludzi, którzy kandydują po raz pierwszy. Chcemy zmienić postrzeganie urzędu, który ma pomagać mieszkańcom, dbać o najstarszych, dzieci. Pragniemy, by w szkołach wróciły obiady, były sprzątaczki, które odpowiadają także za bezpieczeństwo. Chcemy, by obiekty sportowe w szkołach były doposażone i wyremontowane.
Skrytykował małe, jego zdaniem, pozyskiwanie środków zewnętrznych.
- Chcemy współpracowac z rządem, Funduszem Ochrony Środowiska, bo tam są pieniądze, które można pozyskać między innymi na bulwary - stwierdził. - Dziś obiecują nam obniżki cen wody i śmieci ci, którzy niedawno je podwyższali. Chcemy by koszty utrzymania wodociągów, PEC-u były na tyle niskie, by woda, ciepło nie były tak drogie, jak do tej pory. Koszt utrzymania w Wyszkowie jest jednym najwyższych w kraju. Chcemy to zmienić.
Konwencja była okazją do przedstawienia wszystkich kandydatów komitetu Masz Wybór.
J.P.


Komentarze

Dodane przez xxx, w dniu 03.10.2018 r., godz. 10.34
Brawo!! Super ekipa! Trzymamy kciuki!
Dodane przez Sosnowska, w dniu 03.10.2018 r., godz. 10.52
Masz Wybór! Naprawdę mam wybór! Składnia i ładnia przebija wszystkie inne komitety. Jest alternatywa!
Dodane przez Wisława, w dniu 03.10.2018 r., godz. 11.29
Byłam na tym spotkaniu. Bardzo się ciesze że młodzi ludzie stawiają na rozwój, pokazują że są wsrod nas ludzie niepełnosprawni i seniorzy potrzebujący pomocy. Będę na nich głosować. Nie chce głosować na panią Piotrkowską dla której więcej znaczy jej wygoda z płatnym parkingiem niż pomoc w usunięciu przeszkód komunikacyjnych niepełnosprawnych czy chociaż matek z dziećmi w wózkach! Panie Dariuszu - może i chodzą o Panu plotki, nie wazne. Mając do wyboru Turka, Nowosielskiego, Runo, Ogrodsińskirgo czy Andrzejewskiego - wybieram Pana. Wraz z całą rodziną.
Dodane przez jasio małolat, w dniu 03.10.2018 r., godz. 13.01
no grubo idziecie;) czy sądzicie, że te wszystkie Wasze obietnice sfinansujecie z Funduszu Ochrony Środowiska? czy łatwo jest dzielić pieniądze, których tak naprawdę nie macie i nikła jest perspektywa, ażeby pozyskać je właśnie na te cele. Jedyna Wasza zmiana, którą można zaliczyć na plus to otwarcie na przedsiębiorców i inwestorów. Tak, właśnie tu są pieniądze, które mogą zasilić budżet gminy i będziecie mogli je wykorzystać na przynajmniej te najtańsze obietnice wyborcze. Nie obrażajcie się na Borków, Zyśków, Księżaków tudziesz innych przedsiębiorców z terenu. To właśnie miedzy innymi oni zasilają budżet gminy i to dzięki właśnie nim miasto może się rozwijać. ;)
Dodane przez Anonim, w dniu 03.10.2018 r., godz. 13.52
Piórkowska, a co to za autorytet? Popytajcie na Bronksie tych, którzy wiedzą o tej Pani wszystko.
Pytanie przed debatą.
Dodane przez Górski, w dniu 03.10.2018 r., godz. 14.24
Nowos zarzuca coś prowadzącemu Bug Andrzejewskiemu. Czy resteuracja Baśniowa Kowalskich na Rybienku Leśnym karmiła piłkarzy Bugu Wyszków i czy urząd tolerował związane z tym kombinację panie burmistrzu? W Bug Wyszków młokos Chodkowski nie znalazł na to żadnego kwitu, jak to możliwe? Chyba państwo Kowalscy nie są takimi filantropami, żeby wielokrotnie żywić piłkarzy Bugu.
Do jasia małolata
Dodane przez Anonim, w dniu 03.10.2018 r., godz. 14.28
Nie wątpliwe,że Ci panowie zasilają budżet. Pytanie tylko czyj konkretnie.
Dodane przez grazyna, w dniu 03.10.2018 r., godz. 14.30
pare osob jest godnych poparcia jak adam szczerba pani biezunska czy ickiewicz.zupelnie nie przekonuje mnie natomiast marek głowacki.Nie sprawdzil sie jako radny powiatowy,brak zaangazowania duza absencja na sesjach i komisjach.jak ma tak pracowac w gminie to niech lepiej dalej pisze felietony do wyszkowiaka.Masz wybor -tak. MAREK GŁOWACKI-NIE
Kiedy Urząd rozliczy się z fikcyjnej Akademii Siatkarskiej?
Dodane przez I co Nowosielski, nagle zamilkłeś., w dniu 03.10.2018 r., godz. 14.38
Przypominają mi się słowa Gandhiego -"Najpierw Cię ignorują. Potem śmieją się z Ciebie. Później z Tobą walczą. Później wygrywasz." Co do Bugu Wyszków to do okręgówki spuścił Bug Wyszków menadżer Marcinek, który nie poradził sobie z LKS Promna w barażach. A jeśli kto pamięta to za czasów Darka, w 2014 roku Bug Wyszków walczył o mistrzostwo IV ligi z Polonią Warszawa. Śmiesznie, że w tak bogatej gminie nie ma sponsorów dla tak zasłużonego klubu. 7 miesięcy nowego prezesa i co gdzie są dokumenty, że ukradł 300 tysięcy złotych, ile brał za bycie prezesem klubu, gdzie są zarzuty prokuratorskie. Co nie ma ? Jak śmiesznie. Wszyscy zamilkli, co nie ma chętnego do konferencji prasowej ? Może nowy prezes coś powie, może burmistrz, może inni kandydaci. Może ktoś powie o rozliczeniach innych zespołów sportowych z Wyszkowa. Co do jego działalności to niewiele wiem, ale tu też pole do popisu dla innych kandydatów, niech przyciągną ludzi, którym podobno ukradł kasę, niech zrobią z nimi konferencję. Dostaną ode mnie głos. Bo niedawno głosowałem na Darka w wyborach na posła do Sejmu z listy PiS. Może Sobczak by coś powiedział w tym temacie, taka przejrzysta i prawa partia, co do Sejmu wystawiła niesprawdzonego kandydata a może lepiej teraz uskuteczniać gierki. Jak tak anonimowo to spier.....cie bo to wielu uczciwych zatopiono przez kłamstwo i chciwość. Kiedy Nowosielski rozliczysz się z fikcyjnej Akademii Siatkarskiej, na którą waliłeś publiczne pieniądze jak opętany? Gdzie te 300 dzieci? Nagle zamilkłeś kombinatorku.
Dodane przez Grzegorz Gajewski, w dniu 03.10.2018 r., godz. 14.49
Podziękowania dla redakcji WYSZKOWIAKA, za piękne zdjęcia i odzwierciedlający problematykę tekst redaktor Justyny Pochmary. :)
Dodane przez KLER, w dniu 03.10.2018 r., godz. 15.09
A odmawiać różaniec, odczyniać uroki i egzorcyzmy będziecie przed kinem Hutnik? Bo 12 października już się zbliża.
Dodane przez Zwolennik, w dniu 03.10.2018 r., godz. 15.10
Trzymam kciuki za was
Dodane przez Ewa, w dniu 03.10.2018 r., godz. 15.26
Tak trzymać chłopaki i dziewczyny. Jesteście prawdziwą alternatywą na całej wyszkowskiej prawicy. Ojciec mój zagłosuje tradycyjnie na kogoś z PiS, ale już zastrzegł, że na pewno nie odda głosu na Sobczaka. PiS Tak, Sobczak Nie, ze względu na stan zdrowia. I nie jest to dyskryminacja z tego powodu, a wyrządzona mu przysługa. Jak zostanie z tyłkiem w domu to i nerwy oszczędzi, a przez to i zdrowie. Ojciec ma rację. Emeryci na emeryturę! Wnuki bawić, dzieciom pomóc!
Dodane przez dekoder, w dniu 03.10.2018 r., godz. 15.31
Kiedy Urząd rozliczy się z fikcyjnej Akademii Siatkarskiej? Dodane przez I co Nowosielski, nagle zamilkłeś., w dniu 03.10.2018 r., godz. 14.38 komentarz dodał Dariusz Andrzejewski
Koronka wyszkowskiego dziadostwa Nowosielskiego
Dodane przez KM, w dniu 03.10.2018 r., godz. 15.33
Ustawione klany rodzinne obsadzające zarządy, spółki i inne podmioty wykonujące usługi na rzecz gmin, miast i powiatów. Krótko mówiąc te mała państwa w państwie dają robotę od Miejskich Domów Kultury, przez stanowiska dyrektorów szkół i miejskich oczyszczalni ścieków, aż po stołki na najwyższych szczeblach lokalnej władzy. Prawdziwymi mistrzami w budowaniu siatek powiązań i rodzinnych biznesów jest PSL, które dostało, żeby nie powiedzieć ukradło, olbrzym kawałek tortu. Pewne jest, że takiego wyniku wyborczego, jak osiągnęli cztery lata temu, nie mają szansy powtórzyć i to dobra informacja, PO też będzie osłabiona i tym samym maleją szanse na utrzymanie władzy. Niezmierne ważne jest także to, że na poziomie lokalnym tworzą się sitwy, które oplatają szczebel centralny. Słynne połączenie: sędzia, prokurator, komendant policji, burmistrz miasta, to cała tajemnica patologii życia samorządowego. Każdą sprawę da się w takim układzie przepchnąć i każdego konkurenta zgnoić. Tak jak udało się ukrócić mafie paliwowe i VAT-owskie, tak na dole mniejsze i większe przekręty idą nadal.
Dodane przez Do dekodera, w dniu 03.10.2018 r., godz. 15.45
Nie jest tajemnicą kto rozliczał dotacje dla Campera (pani szału tu nie ma) a akademia to ściema wszyscy o tym dobrze wiedzieli i to tolerowali. Jestem za sportem i dotacjami ale róbmy to uczciwie.
Dodane przez Widz, w dniu 03.10.2018 r., godz. 15.52
A u burmistrza pusto. Sam Nowosielak kandyduje z wioskowej części, bo jest ugadany z Sławkiem Wróblem z PSL, którego dobrze zna i chce dać nauczkę Turkowi z Rybienka, któremu się coś odmieniło. Z drugiego okręgu jest Grześ Wyszyński, który wiele dostawał a teraz podobno jeszcze synowa na zachętę, została nauczycielką wf w szkole w Lucynowie. Już wcześniej uznali, że ten okręg mają słaby i zmniejszyli liczbę radnych do 6. Okręg 3 to zabawna Piórkowska i emeryt Abramczyk. Co uzupełnia, nauczycielki z "1", pewnie w podzięce, że nie zmieniono okręgu i nie zabrano uczniów, wuefiści, którym pewnie zorganizuje gale, żeby coś dorobili, jest ten co został przewodniczącym osiedla z łapanki. Ale widzę też takich co obserwują co się dzieje w Wyszkowie, tą tzw. kładkę przy moście, te korki i objazdy, te krzewiki, które dzisiaj intensywnie podlewane żyją ale już za rok, ten przepych z ścieżką zdrowia przy Szpitalnej, żeby co niektórzy rozładowali energię gdy będą zerkać na wieżowce wiemy kogo. To, że Camper padł a Bug pod ręką małego dogorywa, tą zatokę ...., którą sobie budują w pobliżu Kasztanowej itd. Skończą się wybory ale ludzie mogą mu nie odpuścić. Mogą wstać i powiedzieć Mam wybór. PO też miała być wieczna, Kozon w Rząśniku i inni. Nowa ordynacja, nowy burmistrz, już 4 lata temu Garbarczyk powinna wygrać. To nasza wina, że trzymamy ....go. Każdy będzie lepszy bo będzie się starał.
do dekoder
Dodane przez Smalec, w dniu 03.10.2018 r., godz. 15.57
Wcześniej to byłaś "łamacz szyfrów - wyszkowski różycki". Ciąg dalszy radosnej twórczości bezwstydnego popychacza.
Dodane przez Anonim, w dniu 03.10.2018 r., godz. 16.25
Słyszałam, że nasz sołtys za zdjęcie z telefonu listy wyborczej na której odda ktoś na niego głos funduje 2 butelki wódki. Takie ma parcie na radnego. Ile oni tam muszą zarabiać?
Dodane przez Szok, w dniu 03.10.2018 r., godz. 16.37
Tyle lat doświadczenia i doktor jako zastępca, a tu popatrz! Nowosielski przegrał sprawę z KurierW i cicho sza. Dlaczego mamy włodarza, który w sądach walczy ze zwykłymi jak my ludźmi. I oby jeszcze na swój koszt, to walczy on - Nowosielski z mieszkańcami w sądach za nasze pieniądze. Z kim jeszcze i ile to wszystko kosztuje.
Kto rozwalił prawicę w Wyszkowie?
Dodane przez Myszka Miki, w dniu 03.10.2018 r., godz. 17.09
... Nowe spojrzenie na samorząd? A.może stare ego? Kto rowalił prawicę w Wyszkowie? Wyborcy nie dadzą się nabrać. Jak to mówią: "Pycha kroczy przed upadkiem". Kolejne 5 lat dla Nowosielskiego. O to Wam chodziło? Wsryd i hańba!
Dodane przez makrel, w dniu 03.10.2018 r., godz. 17.27
PIS. to jedyna polska partia....
Sport jest pod Kowalską Anetką
Dodane przez jasiek małolat, w dniu 03.10.2018 r., godz. 18.13
"...a akademia to ściema wszyscy o tym dobrze wiedzieli i to tolerowali" proszę pani Aneto rozwinąć ten temat podobno realizowany pod Pani chojnym patronatem. Co znaczą słowa "...a akademia to ściema wszyscy o tym dobrze wiedzieli i to tolerowali"? Chodzi chyba o przekręt z finansowaniem fikcyjnego projektu. Jak to możliwe, i to pod Pani patronetem? I nie wstydzi sie Pani kandydować i myśleć o kolejnym stołku i jeszcze większych możliwościach? Dała pani popis.
Dodane przez Czytaj uważnie, w dniu 03.10.2018 r., godz. 18.21
Kawałek łąki na zadupiu pod lasem Nowosielski zamienił na atrakcyjną działkę w samym centrum Wyszkowa - ul, Szopena / Sowińskiego. Czyżby kolejny śmierdziel w urzędowej szafie burmistrza Nowosielskiego? I dalej : działka w Natalinie o powierzchni 7734 m kw. i wartość 335.037 zł długa i wąska, przeznaczona pod budowę drogi i kolektora dla kanalizacji (i właśnie ten biznesman ją miał - niebywałe szczęście czy zbieg okoliczności) gmina zamieniła na 2 działki w centrum miasta o łącznej pow 450m kw i wartości 391.671 zł. Róznicę miał wpłacić na konto Urzędu. A gdzie byli radni? Tylko Szczerba bronił wtedy interesu gminy i sugerował, aby "oddać do zamiany inne działki niż te w centrum miasta". Pytam, gdzie wtedy byli radni? krótki cytat jak Nowosielski walczył o zamianę działek: " A. Szczerba zastanawiał się, czy gmina nie mogłaby oddać do zamiany innych działek niż te w centrum miasta. – Jaki ma pan pomysł na działkę w centrum, która jest przeznaczona pod budownictwo? Co my tam pobudujemy swojego? – zwracał się do radnego burmistrz Grzegorz Nowosielski. – Proszę o odpowiedź na pytanie, jaki ma pan pomysł na zagospodarowanie tej działki, skoro mamy ją zatrzymać i jeśli nikt nie chciał jej kupić, a potrzebujemy pozyskać długą działkę, żeby zbudować drogę. Ludzie chcą, żebyśmy ją tam już zrobili." czy ktoś wie czy droga, o której mówił Nowosielski powstała? bo jeśli powstała to ok, ale jeśli nie –
Dodane przez Sąsiad, w dniu 03.10.2018 r., godz. 19.05
czytam i serce rośnie. Jest to najbardziej przemyślany i konkretny program jaki został zaprezentowany w Wyszkowie. Obecna władza może się tylko czerwienić ze wstydu, mając doświadczenie, zaplecze itd.
Dodane przez Sosnowska, w dniu 03.10.2018 r., godz. 20.57
Prawica w Wyszkowie ma się dobrze Myszko Miki. Przykładem jest chociażby wystąpienie kandydata Masz Wybór Dariusza Andrzejewskiego na dzisiejszej debacie Nowego Wyszkowiaka. PiS gorzej, ale też nieźla. Natomiast wszyscy dziś mówią o dziwnej metamorfozie Grzegorza Nowosielskiego. Pogubiony, zestresowany pewność siebie i arogancja, tak dla niego charakterystyczna odeszła w siną ze złości i niemocy dal. Ten pan się spala na naszych oczach. Aż miło było aroganta posłuchać i popatrzeć jak się poci. Dziś zobaczyliśmy Nowosielskiego nieudacznika. Potwierdzi to każdy kto był na tej debacie.
Dodane przez Ewa, w dniu 03.10.2018 r., godz. 21.08
Nikt o zdrowych zmysłach (no może jedynie E.Runo i jej przyjaciółka) nie chciał wejś z Sobczakiem w alians tzw. prawicy. Jak to by miało wyglądać widać na przykładzie jego ugrupowania. Nikt nie chciałby tworzyć z nim sztabu wyborczego, bo ten pan nie ma zielonego pojęcia o pracy zespołowej. Zresztą ciągle powtarza, że wszystko robi sam. Pilnuje wszystkich by nie wyskakiwali przed szereg, ale sam ma te zasady w głębokim poważaniu. Jak w przypadku banerku przy fontannie. Jak wygląda kampania ugrupowania Sobczaka każdy widzi, że tam każdy ch... na swój strój działa. Dalej szukasz przyczyny niedogadania się z zakalcem w PiS?
Do Myszki Miki
Dodane przez Bogdan Osik, w dniu 03.10.2018 r., godz. 21.11
Chyba ten komentarz napisałeś nie pod tym artykułem, bo jeśli ktoś rozwalił prawicę w Wyszkowie to tylko jest to zasługa PiS. Od 2016 roku byłem inicjatorem porozumień po prawej stronie ale zarząd PiS od początku hamował te starania prowadząc różne gierki. I masz rację wstyd i hańba bo razem mogliśmy wiele.
Grzesio cud Nowosielski - zaminił stryjek siekierkę na kijek
Dodane przez Mamhaka, w dniu 03.10.2018 r., godz. 21.14
Śmierdząca to sprawa. Czym skorupka za młodu nasiąknie... kim był Grzesio cud za młodu i czym nasiąkł... Zamienił wartą krocie działkę w centrum miasta na ugory pod lasem w natalinie. Nabywca? Zaprzyjaźniony biznesmen Książak. ...działka w Natalinie o powierzchni 7734 m kw. i wartość 335.037 zł długa i wąska, przeznaczona pod budowę drogi i kolektora dla kanalizacji (i właśnie ten biznesman ją miał - niebywałe szczęście czy zbieg okoliczności) gmina zamieniła na 2 działki w centrum miasta o łącznej pow 450m kw i wartości 391.671 zł. Róznicę miał wpłacić na konto Urzędu. A gdzie byli radni? Tylko Szczerba bronił wtedy interesu gminy i sugerował, aby "oddać do zamiany inne działki niż te w centrum miasta". Pytam, gdzie wtedy byli radni? krótki cytat jak Nowosielski walczył o zamianę działek: " A. Szczerba zastanawiał się, czy gmina nie mogłaby oddać do zamiany innych działek niż te w centrum miasta. – Jaki ma pan pomysł na działkę w centrum, która jest przeznaczona pod budownictwo? Co my tam pobudujemy swojego? – zwracał się do radnego burmistrz Grzegorz Nowosielski. – Proszę o odpowiedź na pytanie, jaki ma pan pomysł na zagospodarowanie tej działki, skoro mamy ją zatrzymać i jeśli nikt nie chciał jej kupić, a potrzebujemy pozyskać długą działkę, żeby zbudować drogę. Ludzie chcą, żebyśmy ją tam już zrobili." czy ktoś wie czy droga, o której mówił Nowosielski powstała? bo jeśli powstała to ok, ale jeśli nie –
Śmierdzi ta sprawa tych zamienionych przez Nowosa działek
Dodane przez Karaś, w dniu 03.10.2018 r., godz. 21.20
Komitet Masz Wybór z Darkiem Andrzejewskim niech weźmie panią Kozon za twarz i z mapą niech się przejadą pod Natalin w poszukiwaniu "strategicznej" działki na którą No0wosielszczak zamienił dwie działki w centrum, którymi, jak mówi - nikt nie był zainteresowany.Aż dziwne patrząc na to co się dzieje przy Szopena. Niech Andrzejewski pokaże, co nasz słodki misio Grzesio zrobił z tym ugorem pod lasem. Dosć tego!
Dodane przez Joanna, w dniu 03.10.2018 r., godz. 21.23
O co chodzi z tą akademią siatkarską Campera? Nawet na tym robiono wałki? a Nowosielski nie reagował, bo niby nie wiedział co się dzieje. Gdzie etyka stanowiska w takim razie panie burmistrzu z Bożej łaski?
Nowosielski stawiamy Ci obywatelski zarzut niegospodarności!
Dodane przez Komitet Obywatelski Nanowosielski, w dniu 03.10.2018 r., godz. 21.32
Stawiamy Ci obywatelski zarzut niegospodarności mieniem publicznym. Nikomu nie wmówisz, że działki w centrum warte są tyle, co pasek ugoru pod lasem. Sprawą niech się zajmie prokuratura i za pomoca biegłych dokona wstępnej oceny zarzutów obywatelskich. Skończy się twoje "handlowanie" ptaszku.
Dodane przez Anonim, w dniu 03.10.2018 r., godz. 21.45
To się przypadkiem dowiedzieliśmy z debaty, że miasto jest jego. Pycha i bufonada Nowosielskiego, aż szczypie w oczy! Miasto jest j-EGO! Niech jeszcze w herb wpisze trzy dresiarskie paski.
Dodane przez Anonim, w dniu 03.10.2018 r., godz. 22.03
Wyszkowska praso (NW, Tuba) warto się szmacić! Jest na to wiele przykładów.
Dodane przez Marek, w dniu 03.10.2018 r., godz. 22.22
Byłem dziś na debacie i wydaje się, że kandydat waszego komitetu Andrzejewski wypadł najlepiej. Miał coś do powiedzenia i wykorzystał przysługujący mu czas. Był energiczny i ma ochotę na walkę o posadę burmistrza. Zaskoczył mnie negatywnie Nowosielski, nic nie pozostało z jego uśmiechniętej twarzy z plakatu. Był agresywny, złapany na kłamstwie przez Ogrodzińskiego i Runo w sprawie szkoły nr 4, a jeszcze w podsumowaniu pouczał wszystkich, od Turka począwszy o naukę angielskiego w programie PSL, do Ogrodzińskiego, to to przy Szpitalnej nazwał placem zabaw, do Runo, że nie wie czy to plac Zwycięstwa czy plac Wyzwolenia. Takie bzdurki. Największe działa wytoczył jednak w stosunku do Andrzejewskiego, cytując paszkwil z Nowego Wyszkowiaka podpisany przez Gorczyńskiego. Przeczytałem ten artykulik i powiem, wygląda żenująco, czepia się bzdur zamiast napisać o co mu chodzi. Jednak Nowosielski potwierdził to co każdy obserwujący politykę w Wyszkowie wie - Nowosielski i jego drużyna to stare cwaniaki, agresywni i nieprzyjemni, chcący utrzymać sie przy korycie jak najdłużej i bardziej podtopią starego kumpla niż zrezygnują z darmowego życia przez następne 5 lat. Dlatego jak będzie druga tura to drugi z kandydatów powinien otrzymać poparcie pozostałych bo tych obecnych nie ma co trzymać dłużej.
Mam Wybór. Skorzystam!
Dodane przez Sąsiad, w dniu 03.10.2018 r., godz. 22.33
Jak się cieszę, że nie ma tu żadnych celebrytów sportowców z trocinami zamiast mózgów. Normalni ludzie i ja to kupuję.
Dodane przez Anonim, w dniu 03.10.2018 r., godz. 22.54
Uważam, że pan Dariusz Andrzejewski wypadł najlepiej na debacie. Spokojny, rzeczowy, kulturalny. Panu Nowosielskiemu puściły nerwy i w niewybredny sposób zaatakował przeciwników czepiając się nieistotnych rzeczy. Na szczęście MAM WYBÓR i zagłosuję na pana Andrzejewskiego
3 października 2018 r!
Dodane przez Uwaga!, w dniu 03.10.2018 r., godz. 23.01
Nowosielski się dzisiaj skończył!
Dodane przez Antek, w dniu 03.10.2018 r., godz. 23.08
No rzeczywiście najlepszy Dariusz Andrzejewski. Ewa Runo weszła w alians z Sobczakiem i zobaczymy jak na tym wyjdzie. Runo przecież wiedziała od początku jakie ma zadanie.
Dodane przez Stare dobre dresiarkie czasy, w dniu 03.10.2018 r., godz. 23.09
Andrzejewski masz jaja. Zawsze miałeś w przeciwieństwie do Nowosielskiego. A szczególnie kiedy niejednokrotnie musiałeś bronić du...y tego dresiarza. Zawsze był pierwszy do prowokacji, a co do czego, chował się za kolegami z podkulonym ogonkiem.
Dodane przez Widz, w dniu 03.10.2018 r., godz. 23.26
Poprostu nie było z kim walczyć. Cała reszta i tak z " podkulonym ogonem" wróci na swoje miejsca. To widać na tej debacie. Burmistrz G. Nowosielski dał fory przeciwnikom. Łaskawy ludzki Pan. W końcu nie taki wyrachowany jak to pisują. Jak było tak i pozostanie. Miejmy nadzieję że przyjaciel Pan Waldek jest dumny ze swoich wychowanków i faworytów. Sukces : aż troje przeciwko sobie. Uzupelnieniem tego radosnego zespołu jest Pan Marka G.
Dodane przez do Widza, w dniu 04.10.2018 r., godz. 00.30
Spektakl nudnawy, więc dlaczego Nowosielski taki agresywny. Widziałem ogryzanie paznokci u jego zwolenników, konsternację i pohukiwanie na sali po jego wypowiedziach, co wcześniej rzadko się zdarzało, bo otacza się klakierami. Taki leader a potknął się o swoje nogi. Każdy tylko nie Nowosielski. Zobaczymy czy NW nie wytnie tekstów z debaty. Zwycięzcą na pewno Andrzejewski.
Do Widz
Dodane przez Anonim, w dniu 04.10.2018 r., godz. 07.14
To chyba byłeś na innej debacie.Nowosielski przepadł nawet na polemice z Turkiem, który wczoraj był najsłabszy.Pokazał tylko swoją pychę i chamstwo.A tak na marginesie obok mnie siedział pan który ani razu nie podniósł przygotowanej kartki z napisem popierającym Nowosielskiego.Czyżby zmienił zdanie?
Dodane przez Anek, w dniu 04.10.2018 r., godz. 08.29
Coś się ruszyło w temacie. Nowosielszczak pyta o wiedzę nt. nazwy placu: Zwycięstwa czy Wyzwolenia? Jakby miało to dla mieszkańców większe znaczenie. Niech Nowosielszczak zapyta swoich niedouczonych naczelników, którym mieszkańcy płacą pensję - kto jest autorem Przedwiośnia - Żeromski, Reymont a może Sienkiewicz. Wiocha na całą Polskę, a ten nazwę placyku wypomina. Arogancki typek.
Dlaczego wyszkowski radny kojarzy się z kombinacjami.
Dodane przez Czytelnik., w dniu 04.10.2018 r., godz. 08.48
Radni - ci obecni - z ekipy Nowosielskiego kombinacje maja chyba we krwi. Są nawet tacy którzy czynią kombinacje finansowe wykorzystując do tego organizacje emeryckie. Nie cofnie się przed niczym. Dotacje i sponsoring też może być łakomym kąskiem dla kogoś kto całe zawodowe życie prześlizgał się w układzikach i kombinacjach.
Dodane przez obserwator, w dniu 04.10.2018 r., godz. 08.58
To ja poproszę Komitet MW i Andrzejewskiego o konferencję, najlepiej spod gabinetu Nowosielskiego i Kowalewskiej na temat zamiany działki w centrum na łąkę przy lesie i na temat pompowania pieniędzy niby na rozwój dzieci w akademię siatkarską, która była fikcją. Konferencję z kamerami, byśmy wszyscy mogli zobaczyć nerwowośc Nowosielskiego.
"Złapał Kozak Tatarzyna, a Tatarzyna za łeb trzyma"
Dodane przez Anonim, w dniu 04.10.2018 r., godz. 09.34
ciekawe, dlaczego burmistrz nie pociągnął tematu z sesji? o umorzeniach. Debata to był czas i miejsce na wyjaśnienie takich spraw, czyżby rozmowy zostały przeniesione w kuluary? Czy już toczy się proces w trybie wyborczym?
powiedzenia: "na złodzieju czapka gore"
Dodane przez Anonim, w dniu 04.10.2018 r., godz. 09.36
zgodnie z definicja internetowego wielkiego słownika jeżyka polskiego "winowajca, mając nieczyste sumienie, nie umie ukryć lęku przed zdemaskowaniem i już swoim zachowaniem zwraca na siebie uwagę, wzbudzając podejrzenia"
Dodane przez zaskoczony, w dniu 04.10.2018 r., godz. 09.39
Nowosielski pokazał na przykładzie Andrzejewskiego jaki ma stosunek do przedsiębiorców, przynoszących podatki. Atakuje bezpardonowo nie swoich już. Czy Andrzejewski nie płaci podatków od nieruchomości, czy zalega z innymi opłatami na rzecz urzędu? Prowadzi działalność, pozyskuje roboty, zatrudnia ludzi to o co panu chodzi ? Czy jest karany wyrokami, że pan szerzy insynuacje ? Otacza się pan ludźmi pokroju M. Chodkowski czy ten Gorczyński. Pan Gorczyński w tej niestabilności politycznej nie przedstawił, że Andrzejewski był pana wieloletnim współpracownikiem np. w sprawach sportowych.Czyżby nie wiedział, czyżby zapomniał, nie został poinformowany. A ten młody Chodkowski rzucił kilka insynuacji, że może Andrzejewski to, może tamto i rok zaczyna mijać i co rozpoczęło się postępowanie przeciwko Andrzejewskiemu ? A może bogaty panie Nowosielski powie ile dał na Bug Wyszków, darowizna na piłkarzy Bugu Wyszków. Nie chwali się pan. A jak panie Nowosielski zachowuje się pan w stosunku do ludzi niepełnosprawnych. Wywalił pan kiosk w urzędzie przy schodach a osoby prowadzące ksero wrzucił pan w kąt, za potężną ścianą. Fajne warunki pracy, no tak można było zlikwidować ten punkt ksero. 16 lat wystarczy czas zmienić tego nieprzyjemnego burmistrza.
Dodane przez gość, w dniu 04.10.2018 r., godz. 10.18
Debata nudna bo nie przygotowała się redakcja niebieskiego. 20 interesujących pytań to można było przygotować bez problemu a mieliśmy słabe pytania, powtarzające się i kompletnie nie tyczące się spraw Wyszkowian. Nawet na takie pytania nie poradzili sobie z odpowiedzią Turek i Nowosielski, pozostali nie błysnęli, choć Andrzejewski radził sobie najlepiej i jego odpowiedzi wyróżniały się na pewno. Pewnie z poza komitetów to osób było niewiele ale sala pełna.
Dodane przez gość, w dniu 04.10.2018 r., godz. 10.21
Przeczytałem treści jakie były na konwencji MASZ WYBÓR i przyznam wygląda to dobrze.
Dodane przez Anonim, w dniu 04.10.2018 r., godz. 10.39
" z Turkiem, który wczoraj był najsłabszy." - nie najsłabszy a może "przetraszony", po polemice na sesji? . odnosiło sie wrażenie ze powstrzymuje się od mówienie tego co chciałby powiedzieć i wyszło mizernie. Panowie, Wolność wypowiedzi przede wszystkim została unormowana w najważniejszym akcie prawnym obowiązującym w Polsce, czyli w Konstytucji. Także Prawo gwarantuje prasie wolność wypowiedzi. A jak się ma Demokracja w Wyszkowie?
Dodane przez Joanna, w dniu 04.10.2018 r., godz. 10.53
O co chodzi z tym przegranym przez Nowosielskiego procesem z Kurierem W.? Dlaczego burmistrz Wyszkowa wdaje się w procesy z mieszkańcami, kim on tak naprawdę jest? Wcale mi się to nie podoba.
Dodane przez Kosiarz Kosiński, w dniu 04.10.2018 r., godz. 11.13
No i przydałaby się konferencja w sprawie "koszenia" łęgów. Czy Panna Kukwina wytłumaczy kto w 2017 roku złożył w Warszawie w imieniu wyszkowskich rolników wniosek o dopłaty i je zainkasował? Pomimo tego, że łęgi nie zostały wykoszone, na co są liczni świdkowie i dowody. Czy w przekręcie uczestniczy powiatowya komórka ARiMR, jak to było przed laty, gdy jeden z pracowników "wykosił" łęgi nie kosząc ich wcale, na 1 milion zł. A może głos zabierze bliski wspólnik Panny Kukwiny Nowosielski? Czy powiadomi o geszefcie prokuraturę? Chyba taki jest jego obowiązek.
Dodane przez Anonim, w dniu 04.10.2018 r., godz. 11.26
Skandal jest z tymi działkami. Zastanawiam się kto tak nisko wycenił działki w samym sercu rozwijającego się Wyszkowa? No i podobno Nowosielski miał problemy z ich sprzedażą, a może tak tylko mówi, bo wszystko z góry wygląda na jedną wielką ustawkę. Tu by się przydała prokuratura.
Kto i jak wybudowałNowosielskiemu dom? ;)
Dodane przez Napisała paprotka, w dniu 04.10.2018 r., godz. 11.48
"Nie obrażajcie się na Borków, Zyśków, Księżaków tudziesz innych przedsiębiorców z terenu. To właśnie miedzy innymi oni zasilają budżet gminy i to dzięki właśnie nim miasto może się rozwijać. ;)" Przypatrzmy się wymienionym nazwiskom. Borek, co jego ludzie (Koty) budowali Nowosielskiemu nowy dom. Ciekawe czy to pan Tomasz wystawił za wybudowanie tego domu fakturę, a może panowie Koty byli w tym czasie na urlopach i stawiali ten nowy dom na własna rękę. Ciekawe czy na legalu, czy na czarno? "... to dzięki nim miasto może się rozwijać" Jak widać nie tylko miasto ;)
Dodane przez Król jest nagi?, w dniu 04.10.2018 r., godz. 12.35
A co z obiadami dla Bugu w Basiniowej? Nowosielski zarzuca coś Andrzejewskiemu, a jak wytłumaczy fakt stołowania się tam piłkarzy. Klubu nie było na to stać, więc kto płacił rachunki, święty Mikołaj? Czy może za zgodą i wiedzą Nowosielskiego rachunki w nietransparentny sposób pokrywało miasto, poza wszelkimi oficjalnymi dotacjami. Czy jeśli tak, to czy są to uczciwe praktyki? No nie wiem panie Nowosielski. Śmierdzi ta sprawa.
Dodane przez Anonim, w dniu 04.10.2018 r., godz. 13.02
Mamy Andrzejewskiego z PiS ale nie od Sobczaka- super.
Porażka Nowosielskiego
Dodane przez Ola, w dniu 04.10.2018 r., godz. 13.08
Więcej takich debat, a niezbyt pachnące kwiatki (kwitki) same wyjdą do wierzchu.
ławników sądowych na kadencję 2016-2019
Dodane przez Anonim, w dniu 04.10.2018 r., godz. 13.38
PROTOKÓŁ NR XII/15 z posiedzenia XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej 24 września 2015 r. a w nim czytamy: "Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej - P. Rojek odczytał protokół z wyborów (załącznik nr 4 do protokołu), w wyniku których wybrano następujących ławników: DO SĄDU OKRĘGOWEGO W OSTROŁĘCE: a) ...... b) Wydział Cywilny: 1. Kozon Iwona;: "koniec cytatu. Czy to o P. Iwona Kozon – Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami chodzi?
Dodane przez xyz, w dniu 04.10.2018 r., godz. 14.34
PiS=PZPR
do xyz
Dodane przez Anonim, w dniu 04.10.2018 r., godz. 14.49
nie prawda, nie prawda, nie prawda. Gdzie jest zatrudniony Pan, który : W PZPR od 21.06.1978 r. Od 1980 do 1982 r. przewodniczący Zarządu Miejskiego w Wyszkowie i członek Zarządu Wojewódzkiego ZSMP w Ostrołęce. W latach 1982-1985 słuchacz Akademii Nauk Społecznych przy KC PZPR. Źródło: AAN, Akademia Nauk Społecznych, sygn. 450/22/33. - To gdzie jest PZPR? Odpowiesz XYZ?
Dodane przez jasio małolat, w dniu 04.10.2018 r., godz. 15.08
Ach ten nowy dom Nowosielskiego. Zgadniecie kto jest jego projektantem :))) ???
Dodane przez Anonim, w dniu 04.10.2018 r., godz. 15.30
Jak można się cieszyć że jest się Radnym skoro za głos się płaci Wtedy to nie jest osoba którą ludzie wybrali tylko walka o następną kasę.Grube ryby zarabiają i znowu się kupują.Są osoby które dużo by zrobiły bez kasy ale nie mają siły przebicia .
Wykształcony
Dodane przez Aaaaaa, w dniu 04.10.2018 r., godz. 15.40
Wieczorowy Uniwersytet Marksizmu/Leninizmu? Koalicja Nowosielskiego z komuszym zapleczem. Drugi to ten, co kiedyś w wieczór wyborczy dla zaplecza, na wieść o wygranych wyborach przez jego pana, padł na cztery łapy na parkiet hali WOSiR i biegając na czworaka całował jak pomylony podłogę ze szczęścia. Taka radość, taka ekspresja. Ciepła posadka przedłużona na kolejne kilka lat. Takie zaplecze, tacy ludzie. Całował na czworaka podłogę jak w jakimś opentańczym tańcu.
Dodane przez Anonim, w dniu 04.10.2018 r., godz. 15.54
Za ciepłą posadkę i Ty byś całował nawet trotuar przed wejściem. Ludzie sami siebie nie szanują. Przykład mierzi. Dlatego trzeba powiedzieć jak Cejrowski: wszyscy won!
Dodane przez Anonim, w dniu 04.10.2018 r., godz. 20.16
Wszyscy won!!!
Dodane przez Marek Głowacki, w dniu 04.10.2018 r., godz. 20.46
Pan burmistrz Nowosielski nerwowy jakiś się zrobił okrutnie. To, że atakuje swojego koalicjanta, radnego Turka to jakby normalne i oczywiste. Jak radny Turek śmiał bowiem zgłosić swoją kandydaturę na burmistrza ? Ale na debacie coś się naszemu burmistrzowi niestety pomieszało. Zaatakował bowiem wszystkich na raz w swoim podsumowaniu. Ruszył jak rozwścieczony nosorożec. Ciężko było jednak cokolwiek zrozumieć. Mówił do siebie, a na koniec ocenił, że jest dobrym burmistrzem. Bowiem pan burmistrz jest człowiekiem skromnym. Aczkolwiek, jak się okazało na debacie, również mocnym w samoocenie. Szkoda, że nie w realizacji swoich wyborczych obietnic. Niestety dla niego kandydat komitetu Masz Wybór Dariusz Andrzejewski górował nad nim zarówno spokojem, jak i klasą wypowiedzi. Żeby było jasne, nie twierdzę, że to wystarczy do zwycięstwa. To jednak kolejny krok do niego.
Dodane przez Mr.r, w dniu 04.10.2018 r., godz. 21.58
Ja swój głos oddam na Iwonę Wyszyńską. W całym wyszkowskim PiS-ie, to jedna z najbardziej ogarniętych person. Klasa babka.
Dodane przez Anonim, w dniu 04.10.2018 r., godz. 23.13
Zdradźcie kto tak całował z radości podłogę?
Dodane przez Łoś Super Ktoś, w dniu 05.10.2018 r., godz. 12.48
Kto zna powyższego Pana, który kandyduje na zacne stanowisko zwane burmistrz, ten wie, że kandydat z MASZ WYBÓR tylko dużo ładnie mówi. Niestety na tym koniec.
Dodane przez Stefan, w dniu 05.10.2018 r., godz. 13.23
A co wyście tak Łośsuperktoś czepneli Pana Dariusza? Byłeś pan na debacie? Widziałeś chamstwo wychodzące z butów Nowosielskiego? Człowieku.... Chciał wszystkich pozamiatać - pozamiatał siebie i tylko tyle. Jego świta która przyszła z kartkami pod koniec już nawet tych kartek nie wyciągali bo aż wstyd. Nowosielski zachował się jak gówniarz który nie ma nic do obrony więc atakuje. Wreszcie przyszła kryska i na niego. Panie Dariuszu - z całego tego szamba jedyna nadzieja że Pan nas uratujesz. Drugim plusem Masz Wybór jest to że nie bawi się w celebrytow, trenerów czy innych. Bierze ludzi działających i nie bojących się mówić. O chociażby ta młoda co Nowosielskiemu na stopę stanęła ,,biblioteką w gardle". Może i młoda, nieopierzona ale da radę. Aż wstyd żeby burmistrz, mężczyzna tak zachowywał się w stosunku do kobiety. Co z tego że młodej. Popieram to co powiedziała o seniorach i niepełnosprawnych. Aż serce rośnie na takich ludzi. Takich trzeba pokazywać w gazetach. A nie jakieś celebrytki co to w głowie tylko pompki mają... Nie starsze panie co wnuczki do przedszkola prowadZic powinny. MLODYCH NAM TRZEBA!
Dodane przez eden, w dniu 05.10.2018 r., godz. 13.28
Ale otacza się przyzwoitymi ludźmi.
wybór ?
Dodane przez obs, w dniu 05.10.2018 r., godz. 13.44
Nie byłem na prezentacji kandydatów. Nie wiem kto mówił ładnie a kto brzydko. Ale wiem, że jeśli ktoś narobił długów, ktoś kto nie rozliczył się za pobrane przez siebie materiały i tym samym wyrządził krzywdę innej osobie nie może być wiarygodnym burmistrzem. Dlatego też nawet gdyby pan kandydat mówił wierszem, a inni tylko dukali to i tak mam prawo przypuszczać , że podobne metody mogą być stosowane w przyszłości. Na to jednak Wyszkowa i nas nie stać. Dlatego na P. Andrzejewskiego nie zagłosuję, chyba że postawione w liście zarzuty zostaną wyjaśnione.
Dodane przez Anonim, w dniu 05.10.2018 r., godz. 14.24
Dajcie już spokój z tymi długami.Prawda jest taka, że jeden musi płacić a drugi dostaje w gratisie za coś.Jedni muszą czekać na ulicę przy domu pół życia a drugim gmina buduje do samego nosa.Ja tam tego donosu nie biorę pod uwagę każdego można kupić tylko zależy za jakie pieniądze.Gorczynskiemu widocznie się to opłacało.
Do obs
Dodane przez Bzyku, w dniu 05.10.2018 r., godz. 15.16
Żeby rzucać takimi oskarżeniemi trzeba mieć dowody.Nie znam się na prawie,ale ktoś kto upublicznia takie infirmacje jak np.że ktos ma zaległosci w ZUSie czu US tzn.że albo blefuje, albo ktoś z urzędników wyniósł takie informacje.Myślę,że "głowy polecą". Rozumiem,że trwa kampania ale wywlekać sprawy prywatne konkurencji to już szczyt chamstwa. Pan Robert Gorczyński niech skupi się na swoich sprawach rodzinnych-nikt pana nie przebije...
Dodane przez Stary Wilk, w dniu 05.10.2018 r., godz. 16.44
Dariusz Andrzejewski = syndrom wyparcia. Zapomina, że pożyczył, obiecał, o terminie, miał zadzwonić, przyjść na spotkanie itp. "-Nigdy do niczego się nie przyznawaj, złapią cię pijanego w samochodzie, to mów, że nie piłeś, znajdą ci dolary w kieszeni, to mów, że to pożyczone spodnie, a jak cię złapią na kradzieży za rękę, to mów, że to nie twoja ręka. Nigdy się nie przyznawaj". "Młode wilki" reżyseria Jarosław Żamojda
Dodane przez Anonim, w dniu 05.10.2018 r., godz. 17.46
Może pan Rober G. liczy na drogę do swojego pałacu?
Dodane przez wyborca, w dniu 05.10.2018 r., godz. 19.55
Ja widzę, że w Polsce, a w Wyszkowie w szczególności niewiele się zmienia. Ten co prowadzi działalność gospodarczą jak Andrzejewski, raz mu dobrze idzie, raz trochę gorzej to nadal jest wyśmiewany i ma niewiele szans, żeby objął jakiekolwiek stanowisko. A takie cwaniaczki, które są przy władzy, niewiele potrafiący, to osoby cnót wszelakich bezdenna głębina. Taki ma swoich naganiaczy na wybory, najlepiej trzy komitety, dom za kilka milionów, z których można robić reklamówki, a jak, kilka samochodów, najlepiej Audi albo BMW. A do tego kilku pożytecznych idiotów, którzy z własnej inicjatywy albo po podpowiedzi, obsmarują innych kandydatów. Bo my to komitet z klasą. Popatrzcie kto się reklamuje w mediach, gazetach indywidualnie czy w przyszłości na plakatach. Nowosielski, Mróz, Siekierski, Bala, Wyszyńska wszystko z naszych podatków, tych w władzy PiS czy w samorządzie. To my ich karmimy. A normalni kandydaci z ulotką i będą odwiedzać ludzi. Bądźmy dla nich mili i głosujmy dla nich a nie na tych, co jak Nowosielski na debacie pokazali swoją agresywną twarz.
Dodane przez Anonim, w dniu 06.10.2018 r., godz. 08.15
Przyjrzyjmy się leniom z wyszkowskiej PO Mrozowi, Siekierskiemu, Kowalskiemu, Deludze. Ci dopiero mają puste konto zasług. Nic dobrego nie zrobili, a znowu obiecują.
Dodane przez nie ma wyboru, w dniu 06.10.2018 r., godz. 08.19
Dziwię, że komitetowi Masz Wybór, że przed wytypowaniem swojego kandydata na burmistrza, nie zrobili pełnego rozeznania tylko uwierzyli na "słowo" podczas kilku spotkań p.Dariuszowi Andrzejewskiemu. Fakt kandydat jest wygadany, ale samo "wodolejstwo" to nie wszystko. Najbardziej dziwię się p.Adamowi Szczerbie, że będąc w radzie, blisko urzędowych spraw ani razu nie zainteresował się relacjami urząd - klub sportowy. Było kilkanaście spotkań odnośnie sytuacji MKS Bug Wyszków i wszystkie niestety z niekorzyścią dla byłego prezesa (delikatnie mówiąc). Sprawa została zgłoszona policji i prokuraturze bodajże w kwietniu (warto porozmawiać z trenerami, którzy współpracowali z p. Dariuszem). Chodzą słuchy na mieście, że zaczęły się oficjalne przesłuchania przez ww. organy. Proszę zastanówcie się czy warto tak stawać murem za kandydatem, którego nie znacie? Nie chciałbym (a kibicuję wam), żeby odbiło się to czkawką, a co gorzej żeby zatopiło tę część sceny politycznej. Ciężko jest potem odzyskać wiarygodność. Słowa "nie wiedziałem, nie spodziewałem się" wtedy nie wystarczą... pozdrawiam
Dodane przez Anonim, w dniu 06.10.2018 r., godz. 08.42
gdzie można obejrzeć całą debatę?
Dodane przez Do wyborcy, w dniu 06.10.2018 r., godz. 10.21
TROCHĘ GORZEJ?? serio.. dla ciebie prawie 300 000 długów to trochę gorzej? To powiedz nam przedsiębiorcom, kiedy pójdzie mu TROCHĘ lepiej i odda nam pieniądze, na które uczciwie pracujemy! Przedsiębiorcy żądają zwrotu swoich należności panie kandydacie! Jak panu nie wstyd?!
Do Wyborca
Dodane przez Antek, w dniu 06.10.2018 r., godz. 14.37
Nie tylko z tych co wymieniasz się reklamują jest też emeryt, były Wice- Starosta, członek rady nadzorczej Wars itd. Waldemar, z innych komitetów też, wśród wymienionych akurat Wyszyńska z mężem prowadzi działalność i z pewnością robi to z poświęceniem.
do wyborcy
Dodane przez grazyna, w dniu 06.10.2018 r., godz. 16.12
masz racje glosujmy na zwyklych ludzi a nie liderow list z politycznego nadania ktorzy po trupach pchali sie na jedynki
Dodane przez wyborca, w dniu 06.10.2018 r., godz. 20.33
Ten pomysł z kandydatem Andrzejewskim, komitetu Masz Wybór, jest bardzo dobry. Głowackiemu, Szczerbie, Bieżuńskiej, Gajewskiemu czy innym, których odsądzano od czci i wiary, pewnie nikt by nie uwierzył, że Nowosielski to zły burmistrz, ale Andrzejewskiego, ich dawnemu koledze, bliskiemu przyjacielowi, już bardziej. Te opluwanie przez Gorczyńskiego czy młodego Chodkowskiego to kłótnia w rodzinie i tyle. Jakbym miał zastrzeżenia do Andrzejewskiego to powiedziałbym, że wziął materiał za 10 tysięcy i nie zapłacił a tu mamy, jak nie będziesz cicho to coś może mamy i czymś cię postraszymy. Stare gierki tej ekipy. Co do 300 tysięcy długu Bugu to jest to oskarżenie bardziej Nowosielskiego niż Andrzejewskiego. Czy ty jako burmistrz widząc klub, który ma 300 tysięcy zadłużenia dalej ładowałbyś w kolejnym roku ponad 300 tysięcy w bankruta. Jak oni rozliczają co roku ta dotację? Andrzejewski był od czarnej roboty i tak udało mu sie kierować Bugiem przez 8 lat, wcześniej Pogorzelski skończył szybko. Jak Andrzejewski miał kierować Bugiem jak Nowosielski z swoimi radnymi jawnie zmieniał plan, żeby na stadionie stały bloki. Kto w takim przypadku zainwestuje w drużynę piłkarską, gdzie ta drużyna miałaby grać ? Bug Wyszków to cień drużyny, po znalezieniu sie w okręgówce to dawna II drużyna Bugu z trenerem o ograniczonych umiejętnościach.Kto spuścić Bug do okręgówki, każdy wie, Chodkowski, bo drużyna nie poradziła sobie sportowo w barażach. A jak jest teraz, to że traci punkty to każdy powie, że to jest sport ale ta drużyna reprezentuje słaby poziom sportowy, technika, organizacja gry, rzadko potrafią wykonać kilku celnych i sensownych podań. Dotacja bardziej na szkółkę piłkarską przy Bugu, kolejne roczniki, które gdzie później będą grać, w piątej lidze? Pewnie jacyś kolesie Nowosielskiego mają dzieciaki w tej szkółce i jak im się znudzi albo odpadną to szybko klub Bug przestanie istnieć. Te 300 tysięcy to zaraz okaże się, że są to długi w stosunku do WOSiR. PWiK, kilku trenerom, ZUS i skarbówka, czyli normalka w tej branży. Te 300 tysięcy to jest efekt, że nabieramy się na chodniki czy inne malowane plany a nie na rzeczy, które budują i tworzą dobre sprawy. Zamiast piłki nożnej będziemy mieli futbol amerykański ale to jest w stylu Nowosielskiego. Zobaczymy czy jesteśmy dojrzałym społeczeństwem czy dajemy sie nabrać na haki i stare numery. Skoro Nowosielski to podobno dobry gospodarz, to Andrzejewski z tej samej bandy ma więcej wiedzy praktycznej, potrafi się lepiej wysłowić i ma lepsze zaplecze w postaci tych kandydatów z Masz Wybór. Mnie Andrzejewski bardziej przekonuje niż 16 lat rządów Nowosielskiego i pewnie na niego zagłosuję.
Dodane przez Anonim, w dniu 06.10.2018 r., godz. 20.43
Widzę relację z konwencji tego komitetu w Wyszkowiaku i na Tubie i wielką różnicę w opisie. Dlaczego ?
Dodane przez Marek Głowacki, w dniu 06.10.2018 r., godz. 21.46
Komitet Masz Wybór nabiera rozpędu. Po konwencji programowej, bardzo udanej, obejmującej całość zagadnień programowych nie spoczął na laurach i dziś zorganizował konferencję terenową w okręgu nr 2 do Rady Miejskiej. Miejsce ? Wspaniała inwestycja dzisiejszej władzy przy ulicy Szpitalnej. Pięć placyków rekreacyjno-sportowych w jednym miejscu. Tematy główne ? Nietrafione inwestycje oraz zadymienie naszych osiedli. Ważne sprawy, które jednak nie istnieją w programie pana burmistrza Nowosielskiego. Dlaczego ? Hmm. No właśnie. Dlaczego ?
do "nie ma wyboru"
Dodane przez GALLUS, w dniu 06.10.2018 r., godz. 23.33
Drodzy Państwo, a szczególnie do Panienki lub Pana pod nazwą "nie ma wyboru" Pomówienia, oszczerstwa i plotki - to chleb powszedni naszego biednego kraju. Naszego biednego i zapomnianego przez Boga miasta także. Niestety. Szanowna Pani lub Panie - czy jeśli ten komentarz nie mógłby być anonimowy, to czy podpisaliby się Państwo jako jego autorzy? Nie sądzę. Mam wrażenie, że celowo Pan lub Pani (lub Dziewczynko lub Chłopczyku) kaleczą nasz język ojczysty, aby wpis wyglądal na taki "od serca" , z emocjami i troską... Czy nikt nie uczył Ciebie Dziewczynko lub Chłopaczku, że żeby takie manipulacyjne użycie języka było skuteczne, to ...trzeba to umieć ??? Nie umiesz Dziewczynko lub Chłopaczku - język zdradza, co masz w swojej główce. A w główce masz niewiele Szanowny Panie lub Panie. Piszesz Drogie Dziewczę lub Chłopocz, cyt.: "Chodzą słuchy na mieście, że zaczęły się oficjalne przesłuchania przez ww. organy." Co to znaczy? Na mieście "? "Chodzą słuchy"? "ww. organy"? Albo są fakty, którymi zajmuje się Prokuratura albo są takie brednie "o organach", o których piszesz Dziewczę Urody Przepięknej lub Chłopcze Urody Przecudnej. Oraanu o nazwie MÓZG niestety - wybacz - u Ciebie Dziewczynko lub Chłopczyku NIE DOSTRZEGAM. Czy myślisz Dziewczę lub Chłopcze, że te komentarze czytają jedynie idioci ??? Trzy znaki zapytanie, to jak wiesz na pewno Dziewczę Ty Nasze Zbłąkane lub Chłopczyku Zbłąkany, jest manierą rodem z internetu, bo regułom języka naszego pięknego takie użycie SIĘ wymyka. Ale (wiem, że nie zaczyna się od 'ale" ) - daj spokój proszę i oszczędź sobie troski, którą wyczuwam w słowach Twych ostatnich. Nie martw się o TY jedyny Sprawiedliwy i Wiedzący - i Ostrzegający Nas Lud Ciemny. Nie martw się - zaiste powiadam ja Tobie: piszesz PIERDOŁY !
CZY TO PRAWDA?
Dodane przez prawda czy fałsz?, w dniu 07.10.2018 r., godz. 00.03
Czy to prawda, że to prawda, że wśród wyszkowskich "byznesmenów" wybuchła panika, ponieważ część z nich obawiając się zmiany władz w mieście, już ustawiła się w kolejce do statusu ŚWIADKA KORONNEGO? Podobno jest kolejka? To prawda? Gdzie ta kolejka? Może i ja się ustawię?
Do prawda czy fałsz
Dodane przez Anonim, w dniu 07.10.2018 r., godz. 14.31
Niech się boją!Nie trzeba w tym siedzieć,żeby widzieć co się dzieje.Dobro biznesmenów ważniejsze niż dobro mieszkańców.
Grunt to rodzinka
Dodane przez Anonim, w dniu 07.10.2018 r., godz. 21.03
Gorczyński, Piórkowska, Kowalewska to jedna rodzina. Jedna jest siostrą cioteczną a druga brata ciotecznego byłą żoną .Nie warto dalej tego tematu rozwijać, ale wyborcy Pani Piórkowskiej mogą więcej powiedzieć za ile głos .
Dodane przez Anonim, w dniu 08.10.2018 r., godz. 07.13
Też dwie flachy za zdjęcie z telefonu?
Dodane przez Anonim, w dniu 08.10.2018 r., godz. 07.14
Zawiozę do ślubu, zawiozę do urny?
Dodane przez Anonim, w dniu 08.10.2018 r., godz. 07.15
Gromy z nieba, gromy z ambony?
Pomówienie
Dodane przez Anonim, w dniu 08.10.2018 r., godz. 11.14
Dłużnikiem jest ta osoba lub firma, która figuruje w rejestrze dłużników, a to jest pomówienie.
Dodane przez Anonim, w dniu 08.10.2018 r., godz. 12.43
Pani Piórkowska powiesiła swój plakat na drzwiach Topaz przy Pułtuskiej chyba jako znak rozpoznawczy dla swoich wyborców wiadomo za co.
Dodane przez Adam, w dniu 08.10.2018 r., godz. 13.21
Po programie "Taśmy +" z udziałem premiera Morawieckiego z PiS to Głowacki, Szczerba i Andrzejewski i ich komitet jest najlepszym reprezentantem tej części społeczności Wyszkowa. Widzę sensowny program i miłe twarze. Czy to w PO czy PiS premier Mateusz czuje się jak ryba w wodzie. PiS w Wyszkowie oprócz dużej kasy wydanej na reklamówki to niewiele ma do zaoferowania. Sobczak, Runo czy Wyszyńska jeszcze mnie bardziej odrzucają, gdzie ta skromność kandydatów PiS. Most w Somiance to najgorszy pomysł jaki słyszałem w tej kampanii i nie będzie mi śmieszno jak będą chcieli to zrobić.
Dodane przez Anonim, w dniu 08.10.2018 r., godz. 13.56
Formuła rządów Nowosiela w Wyszkowie się skończyła i trzeba innego burmistrza z nową energią. Tak to będziemy mieli tylko agresywną ekipę, która będzie broniła swoich interesów, jak to już jest teraz.
Dodane przez jasio małolat, w dniu 09.10.2018 r., godz. 07.42
dłużnikiem jest każdy kto posiada zobowiązanie do spełnienia określonego świadczenia wobec swojego wierzyciela. To czy figuruje w rejestrze dłużników czy jakimkolwiek innym nie ma tu najmniejszego znaczenia
Biedaczka
Dodane przez Sumienie, w dniu 09.10.2018 r., godz. 08.54
Pani Piórkowska, to niech na kolanach do Częstochowy idzie.
Dodane przez Sam, w dniu 09.10.2018 r., godz. 09.01
Budowa mostów nigdy nie jest śmieszna. Polska ma deficyt przynajmniej 40 mostów. Jest to nasza słabość jako kraju. Śmieszna jest matematyka Pana Sobczaka, bo ogłosił, że zbuduje w Wyszkowie 2 (drugi) most. Wymienię mu te, które znam: kolejowy, stary drogowy, dwa obwodnicowe. Kolejny most w Wyszkowie, o ile powstanie, będzie 5 (piątym).
zapoznaj się koniecznie
Dodane przez Marek Głowacki, w dniu 11.10.2018 r., godz. 19.46
Komitet Masz Wybór dotarł do wartościowych, mających coś do powiedzenia i nie bojących się wypowiadać swojego zdania ludzi. Podjęliśmy zdecydowaną walkę o ważne sprawy wyszkowian. Jest ich wiele, ale z pewnością należy do nich dobre planowanie i mądra realizacja inwestycji. Jak nasza gminna władza prowadzi inwestycje ? Proszę zapoznać się z listem mieszkańców w ostatnich numerach Wyszkowiaka i Nowego Wyszkowiaka - to podstawowa sprawa obywatelska. Cała sytuacja jest dość kuriozalna. Wystarczy powiedzieć, że niektórzy mieszkańcy zostali uwięzieni na własnych posesjach. Zrobiliśmy w tym miejscu konferencję terenową, umożliwiając mieszkańcom przedstawienie ich problemów. Po konferencji podjęliśmy się interwencji i wysłaliśmy w tej sprawie list do burmistrza Nowosielskiego. Jego odpowiedź była zdumiewająca i żałosna jednocześnie. Wynikało z niej, ze wszystko jest w porządku. Ale mieszkańcy nie poddali się i wyłożyli wszystko ponownie, w formie listu otwartego. Zapoznaj się koniecznie w najnowszych wydaniach gazet !!!!
do Sam, w dniu 09.10.2018 r., godz. 09.01
Dodane przez Anonim, w dniu 13.10.2018 r., godz. 21.06
Sam też jesteś niekiepski w liczeniu. Możesz wyjaśnić jak i gdzie doliczyłeś się dwóch mostów "obwodnicowych" ?? Chyba cię mama w dzieciństwie po zakupy nie posyłała...
Dodane przez Sam, w dniu 13.10.2018 r., godz. 21.45
To weź wsiądź na rower i obejrzyj obwodnicę od spodu. Obwodnica ma dwa równoległe, niezależne od siebie mosty. I wyjdzie na to, że mama ciebie świnie jedynie pasać posyłala...
Dodane przez Anonim, w dniu 13.10.2018 r., godz. 23.39
Potwierdzam, most obwodnicy to w rzeczywistości dwa mosty. Mają wspólne przyczółki po obu stronach rzeki, ale i filary i kładki tworzą dwa oddzielne mosty. Można to zresztą wyczytać i zobaczyć w sieci.
Dodane przez Janek Pytalski, w dniu 14.10.2018 r., godz. 15.49
Proste pytanie: jeśli Andrzejewski nie ma nic na sumieniu, to czemu w trybie wyborczym nie sądzi się z tymi, którzy rzekomo go pomawiają? Komornik ogłaszając licytację dwóch samochodów owego pana też go pomawiał?
do Sam i do Anonim, w dniu 13.10.2018 r., godz. 23.39
Dodane przez Anonim, w dniu 14.10.2018 r., godz. 22.38
A w Warszawie jest np. taki most Grota - Roweckiego. To Waszym zdaniem też dwa mosty? Jeden Grota, drugi Roweckiego lub jakoś tak? A most M. Skłodowskiej Curie to według Was pewnie 3 mosty, co? Otóż nie bo most, to most a jego rozwiązanie konstrukcyjne to inna sprawa.
Dodane przez Anonim, w dniu 16.10.2018 r., godz. 12.16
A jak tam Panie Nowosielski było z umorzeniem w 2015 roku kwoty 28 tyś z tytułu odsetek od podatku dla p.Zyśka, od którego Pana Żona wynajmuje lokal pod swoją nie przynoszącą zysku działalność gospodarczą? Czy to prawda, że w zamian za umorzenie p.Zyśk zwolnił Pana Żonę z opłat czynszowych? Chętnie bym, zresztą nie tylko ja ale również inny mieszkańcy Wyszkowa zobaczyli przelewy dokumentujące owe opłaty czynszowe. A czy to prawda, że faktury na zakup materuiałó wykończeniowych w Pana nowowybudowanym domu były opłacane przez wyszkowskich przedsiębiorców?
Ta
Dodane przez Jojo, w dniu 16.10.2018 r., godz. 13.28
Tylko Andrzejewski dalej tymi samochodami jeździ. Pewnie wasze info z wydziału promocji miasta pochodzi. Oj będzie miejsc pracy dla wyszkowian.
Dodane przez Leonardo, w dniu 16.10.2018 r., godz. 13.53
Projekt w gratisie, ekipka co budowała dom od Borka też w gratisie. Co jeszcze, materiały? Prokuratura powinna się tym zająć. Kwestja czasu, będzie jak w Pułtusku i powiemy, że ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Dom balonika jest na wariackich papierach budowany.
północna obwodnica Wyszkowa
Dodane przez Monter, w dniu 16.10.2018 r., godz. 13.53
OK tylko warto pamiętać by obwodnica była drogą klasy GP (2x2). Późniejsza przebudowa to koszt, którego władze centralne unikają. Względy wiadome. Są priorytety w sprawie budowy dróg i z pewnością pierwszy Wyszków tutaj nie będzie. Na pewno warto się o swoje upomnieć.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl