Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 17 czerwca 2019 r., imieniny Adolfa, Laury

Perspektywy dla powiatu

(Zam: 21.09.2018 r., godz. 10.44)

Kandydaci do powiatu (okręg Wyszków) Komitetu Wspólnota Samorządowa zaprezentowali pokrótce swoje pomysły na funkcjonowanie samorządu. Zaprosili dziennikarzy na dachu jednego z bloków, żeby pokazać "Wyszków jako centrum powiatu mającego perspektywę rozwoju".

- Nasz pomysł na powiat to dobra współpraca gmin - zaznaczyła obecna zastępca burmistrza, kandydatka z numerem 1 na liście Aneta Kowalewska. - Będziemy starali się podnieść jakość usług publicznych, będziemy rozszerzać system e-usług. Będziemy dbać o budżet, podchodząc do niego racjonalnie, szukając oszczędności, zmniejszając dług powiatu. Będziemy go tworzyć we współpracy z gminami, by myślenie o rozwoju powiatu było strategiczne.
Arkadiusz Darocha - lekarz pracujący w wyszkowskim szpitalu i przedsiębiorca ma pomysły m.in. na działanie służby zdrowia.
- Chciałbym, by pacjenci mieli lepszy dostęp od specjalistów, lekarzy. Chciałbym, by istniała dobra współpraca między lekarzami rodzinnymi a szpitalnymi przebiegająca z korzyścią dla pacjentów - stwierdził. - Jestem też przedsiębiorcą, tworzę aplikacje medyczne. Chciałbym pomagać młodym ludziom w naszym powiecie w otwieraniu firm, startupów, pozyskiwaniu inwestorów.
Jako radny Arkadiusz Darocha planuje stworzenie strony internetowej dla mieszkańców powiatu, za pomocą której mogliby zgłaszać problemy pojawiające się w poszczególnych miejscowościach.
Sławomir Wiśniewski to przedsiębiorca, zastępca przewodniczącego zarządu osiedla nr 4, kierownik pielgrzymki rowerowej m.in. do Częstochowy, członek Związku Piłsudczyków.
- Największą bolączką jest szpital, nie może być tak, że czekamy na wizytę u specjalisty kilka miesięcy, a czasem kilka lat. Nie może być tak, że płacimy składki, a praktycznie chodzimy do specjalisty prywatnie - stwierdził. - Ludzie zgłaszają potrzebę ścieżek rowerowych w mieście i poza nim. Wiele wsi położonych blisko miasta powinno być skomunikowanych ścieżkami rowerowymi.
Joanna Zglec jest inżynierem geodezji, a od 10 lat prowadzi klub fitness dla kobiet.
- Ważne jest to, by dzieci były bardziej aktywne, miały większą świadomość tego, co jest zdrowe. W szkołach trzeba mówić jak najwięcej o odżywianiu i o wpływie aktywności fizycznej na nasze życie i zdrowie - zaznaczyła.
Ewa Redel jest prezesem Stowarzyszenia „Bądźmy w kontakcie”, matką dorosłego syna z autyzmem. Chce poświęcić się wspieraniu osób z niepełnosprawnościami.
- Dla mniej najważniejsze byłoby m.in. inicjowanie przedsięwzięć z zakresu sportu, rekreacji, spędzania wolnego czasu dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin - zaznaczyła. - Osoby z niepełnosprawnościami po skończeniu szkoły, po 25 roku życia po prostu siedzą w domu. Uaktywnienie, sport dla nich jest kwestią ważną, bo zdrowie tych ludzi często bardzo szwankuje. Liczy się przede wszystkim profilaktyka.
Kandydatka chce wspierać rodziny osób niepełnosprawnych poprzez organizowanie szkoleń, kursów, które mogą się przydać np. przy powrocie na rynek pracy.
Przewodnicząca zarządu koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, była radna Urszula Mikołajczyk także zamierza skupić się na sprawach społecznych.
- Znam je dość dobrze. Utożsamiana jestem wyłącznie z osobami niepełnosprawnymi, ale też zajmuję się takimi kwestiami jak przemoc w rodzinie, bieda, wykluczenie społecznie - oznajmiła. -Mam syna z niepełnosprawnością intelektualną. Chcę, by na terenie Wyszkowa powstała spółdzielnia socjalna bądź zakład aktywności zawodowej. Osoby niepełnosprawne to ok. 15 proc. naszego społeczeństwa, a niepełnosprawni intelektualnie to ok. 1 proc. Mają dostęp do szkolnictwa, ale po zakończeniu nauki kończą aktywność. Mają szansę jedynie być w Warsztatach Terapii Zajęciowej bądź w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy. To co wpoiliśmy im w zakresie pracy powinno być wykorzystane. Praca dla każdego jest ważna.
Kandydatka proponuje też grupę samopomocy dla rodziców osób z niepełnosprawnością.
Rolnik Krzysztof Chmiel chce zabiegać o budowę dróg, większej ilości ścieżek rowerowych. Postuluje współpracę finansową powiatu z gminami, pozyskiwanie środków zewnętrznych na nowe inwestycje.
Dorota Stworzyjanek jest dyrektorem jednego z wyszkowskich banków.
- Chcę wspierać wyszkowskich przedsiębiorców. Marzy mi się nawiązanie współpracy z naszym ZUS-em, urzędem skarbowym w celu znalezienia rozwiązań dla przedsiębiorców mających problem z interpretacją przepisów, ich znajomością. Z wielu szkoleń wprawdzie już mogli skorzystać, ale nie były one wystarczająco nagłośnione - zaznaczyła.
Ważne są dla niej sprawy infrastruktury (m.in. rozbudowa ścieżek rowerowych) i sytuacja pacjentów (wspomniała m.in. konieczności zwiększenia miejsc siedzących w poczekalniach w szpitalu, przychodniach).
- Chciałbym popularyzować sport i kulturę fizyczną wśród mieszkańców naszego powiatu - zadeklarował Maciej Główczyński, nauczyciel WF, zawodnik, trener.
- Chciałbym, by gmina lepiej współpracowała z powiatem w kwestii budowy dróg, chodników. Radni powinni bardziej skupić się na rozmowie, kontaktach z ludźmi. Chciałbym w administracji powiatowej usprawnić działanie wydziałów związanych z budownictwem, rejestracją samochodów - podkreślił przedsiębiorca i przewodniczący jednego z wyszkowskich osiedli Mariusz Księżak.
- Nasi kandydaci to osoby, które sprawdzają się w działaniu - podsumowała Aneta Kowalewska. - Nie bez powodu jesteśmy na dachu. Wszyscy jesteśmy ludźmi, którzy trochę mają głowę w chmurach, mają marzenia, chcą je realizować. Jesteśmy ludźmi pozytywnymi, uśmiechniętymi, my z nikim nie walczymy, proponujemy swoje rozwiązania mając nadzieję, że spotkają się z zainteresowaniem wyszkowian.
J.P.

Propozycja programowa KWW Wspólnota Samorządowa Wyszków

Zdrowie
- Działania dla poprawy dostępności do specjalistycznych usług medycznych w lecznictwie otwartym
- Poprawa sytuacji w zakresie kolejek do lekarzy poprzez możliwe do zastosowania mechanizmy (edukację, system informacyjny o dostępności do lekarzy, e-zdrowie i inne)
- Wpływ na dostęp do badań i procedur profilaktycznych dostosowanych do wieku mieszkańców powiatu
- Działania obejmujące wpływ na dobrą i miłą współpracę pomiędzy lekarzami rodzinnymi a szpitalnymi, z korzyścią dla pacjenta
- Podjęcie działań w zakresie prowadzenia programów wczesnej interwencji wobec dziecka z poważnymi zaburzeniami rozwojowymi
- Wspieranie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych SPZZOZ w Wyszkowie dla osiągania standardów jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej
- Edukacja zdrowotna i profilaktyka w szkołach

Bezpieczeństwo
- Działania na rzecz zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej, w tym pogłębienia rzeki Bug i modernizacji systemu melioracyjnego
- Budowa infrastruktury podnoszącej poziom bezpieczeństwa na drogach (oświetlenie, oznakowanie itp.)
- Stały monitoring zagrożeń i interdyscyplinarne reagowanie w oparciu o współpracę służb straży i instytucji
- Edukacja i podnoszenie świadomości z zakresu bezpieczeństwa
- Wsparcie służb, straży i instytucji mających wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców powiatu
- Wsparcie ochotniczych straży pożarnych

Infrastruktura
- Spójna wizja i strategia w planowaniu inwestycji infrastrukturalnych zgodna z planami, potrzebami i oczekiwaniami samorządów gminnych
- Dalszy rozwój infrastruktury powiatowej z dbałością o wysoką jakość realizowanych inwestycji
- Wspieranie współpracy powiatem a gminami w celu sprawnej realizacji inwestycji
- Poprawa stanu dróg publicznych i transportu zbiorowego na terenie powiatu
- Rozwiązywanie problemów gospodarki wodnej i ściekowej gmin w sposób efektywny i ekonomiczny, wspólne działania w zakresie ochrony środowiska

Edukacja
- Płynne wejście szkolnictwa powiatowego w reformę systemu edukacji
- Podnoszenie jakości edukacji w szkołach powiatowych, współpraca z uczelniami wyższymi i instytucjami naukowymi
- Dostosowywanie sieci szkół do zmian demograficznych i potrzeb rynku pracy
- Podniesienie standardu wyposażenia szkół, w tym doposażanie sal do praktycznej nauki zawodu
- Budowanie lokalnego partnerstwa pomiędzy przedsiębiorstwami a szkolnictwem zawodowym

Przedsiębiorczość
- Startupowy powiat - pomoc w założeniu firmy, a także wykorzystanie pomysłów młodych osób na usprawnienia w powiecie, przy wsparciu inwestycyjnym
- Dedykowana ścieżka administracyjna dla przedsiębiorców (geodezja, pozwolenia na budowę itp.)
- Aktywna współpraca Urzędu Pracy z przedsiębiorcami
- Organizacja i współorganizacja wydarzeń i przedsięwzięć promujących powiatowy kapitał gospodarczy

Niepełnosprawność i wykluczenie społeczne
- Rozwój oferty miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnością intelektualną (zatrudnienie wspomagane/spółdzielnia socjalna osób prawnych/zakład aktywności zawodowej)
- Wspieranie samodzielności i niezależności osób z niepełnosprawnościami poprzez realizację projektów, również przy wsparciu finansowym z poza powiatu
- Inicjowanie przedsięwzięć z zakresu sportu, rekreacji i spędzania czasu wolnego osób z niepełnosprawnościami i ich uczestnictwa w kulturze
- Inicjowanie form wsparcia dla rodzin dorosłych dzieci wielorako, głęboko niepełnosprawnych (np. klub samopomocy)
- Wzmacnianie współpracy pomiędzy samorządami i innymi podmiotami w zakresie pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Dalszy rozwój systemu rodzinnej pieczy zastępczej.

Administracja
- Podniesienie jakości usług publicznych w samorządowej administracji powiatowej
- Racjonalizacja wydatków budżetowych i działania zmierzające do obniżania zadłużenia powiatu
- Rozwijanie elektronicznej administracji i systemu e-usług
- Cykliczne konsultacje budżetu powiatu z samorządami gminnymi
- Otwarcie na inwestorów poprzez przyjazną administracje i wykorzystanie atutów powiatu (bliskość Warszawy, dobra komunikacja)

Sport, turystyka, promocja, społeczeństwo
- Podjęcie działań na rzecz kontynuacji edukacji sportowej młodzieży na poziomie powiatu
- Promocja i wsparcie rozmaitych form aktywności sportowej
- Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi dla rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców powiatu
- Stworzenie strony internetowej z możliwością zgłaszania potrzeb mieszkańców naszego powiatu, na podstawie których można będzie podejmować kolejne działania
- Promocja powiatu jako regionu turystycznego, a także starania o dogodne skomunikowanie (drogi rowerowe, jezdnie, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych)


Komentarze

Dodane przez Anonim, w dniu 21.09.2018 r., godz. 11.50
Kółko wzajemnej adoracji.Nawet i Ty Pani Doroto dałaś się w politykę wmanipulować?Tracę szacunek do niektórych osób.Chyba takiego podzialu i rządzy władzy to jeszcze w Wyszkowie nie było.Pensja burmistrza zmniejszona a i tak walczy mocno o stołek.Zobaczcie państwo kto stoi za burmistrzem i kto go popiera(biznesmeni i ludzie,którzy są na jego łasce)
Dodane przez WWY, w dniu 21.09.2018 r., godz. 12.07
Budynek na ul. Chopina. To zapytam się od razu kto odpowiada za to, co zrobioną z ta ulicą? Postawiono masę wielkich, białych kloców, które nijak się nie komponują z otoczeniem. Po co to? kto za to odpowiada, kto to wymyślił, ile pieniędzy wydano na to, by tak oszpecić krajobraz?
oj,oj
Dodane przez kandydatka może???, w dniu 21.09.2018 r., godz. 15.02
z wypowiedzi kandydatów jasno wynika, że nie mają pojęcia o zadaniach samorządu powiatowego. Gratuluję
Dodane przez Anonim, w dniu 21.09.2018 r., godz. 16.48
Burmistrz planuje osiedle bloków przy osiedlu lekarzy przy Szpitalnej to znalazł tylko pomocnika Darochę. Lekarze pokażcie nabiał i powalczcie z tymi blokami, innym się udało wy nie jesteście na przegranej pozycji.
Dodane przez ., w dniu 21.09.2018 r., godz. 17.07
,,Będziemy dbać o budżet, podchodząc do niego racjonalnie” Miejmy nadzieje, że rozsądniej niż w ubiegłych... Bo racjonalnym podejściem do budżetu nie jest na pewno wydanie ponad 6 mln zł na plac miejski a raczej „patelnie” , która tam będzie czy tez postawienie za Ok. 200 tys. pomnika przedwojennego burmistrza..
Dodane przez Anonim, w dniu 21.09.2018 r., godz. 18.16
"Siedzieliśmy jak w kinie na dachu przy kominie, a może jeszcze wyżej ......" Uśmiałam się czytając ten program. Gratulacje. Oby tak dalej.
Dodane przez Anonim, w dniu 21.09.2018 r., godz. 19.43
A po co im pojęcie?Trzeba wesprzeć władzę i tyle.3/4 osób,które startuje nie ma pojęcia ale ktoś poprosił to trzeba nałapać głosów.
Dodane przez Eeech, w dniu 21.09.2018 r., godz. 22.10
Panie Darocha… wstyd dołączać do Różowego Balona... to się do pana przyklei już do końca życia... wstyd... tak się sprzedać tym małym człowieczkom...
Obiecanki Cacanki
Dodane przez NieGłosujęNaNowosielskiego, w dniu 21.09.2018 r., godz. 23.03
Festiwal obietnic bez pokrycia. Panie Grzegorzu, jak Pan to sobie wyobraża? Ten kto pisał ten program musiał nieźle poszaleć dzień wcześniej z %... Może zacznijcie obiecywać rzeczy realne? Bo jak ktoś faktycznie przeczyta ten program a wy nie daj Boże wygracie, to sami sobie strzelacie w kolano. Doktorze Darocha - lepiej niech Pan wróci do leczenia a nie bawi się w ,,politykę".
Dodane przez Anonim, w dniu 22.09.2018 r., godz. 00.18
I Pani Joasia w drużynie? Najepiej Pani wychodzi ruszanie biodrami. Niech każdy robi to co umie. Nauczycieli tańca, sportu i powszechnej edukacji prosimy o zajęcie się dobrze tym co robią a nie polityką. Wyszków w tych wyborach nie stworzy rady z przypakowych lajków z fb, tym bardziej za taniec ....
Niezbyt myśląca drużyna.
Dodane przez Emeryt, w dniu 22.09.2018 r., godz. 08.27
Ludzie ze zdjęcia trzymający kartki to chyba tych treści nie czytali. Propagują coś o czym nie maja pojęcia i na co nie maja wpływu. A może by tak wcześniej zapoznać się z kompetencjami, zadaniami i możliwościami samorządu powiatowego. Tak jak teraz to wychodzicie na bezmózgowców którym ktoś wcisnął kartkę do ręki.
Dodane przez Anonim, w dniu 22.09.2018 r., godz. 09.34
Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje. Henry Ford.
Dodane przez obserwator, w dniu 22.09.2018 r., godz. 12.47
następne spotkanie proponuję na kominie miejscowej ciepłowni - może dostrzegą jak mocno zakorkowany jest Wyszków
Do obserwator
Dodane przez Anonim, w dniu 22.09.2018 r., godz. 15.37
Dobre xd
Dodane przez Anonim, w dniu 22.09.2018 r., godz. 18.21
zgadzam się z WWY co do wyglądu ulicy Chopina
Dodane przez Genek, w dniu 22.09.2018 r., godz. 22.56
Kim jest ta blondi w czarnej sukience? Mamy głosować, a nawet zdjęć nie podpiszą.
Dodane przez Anonim, w dniu 23.09.2018 r., godz. 18.04
Panie doktorze Darocha po co tak oszukiwać ludzi obiecując im szybszy dostęp do specjalisty.Przeciez wiadomo że w tej kwestii winny jest system i dobrze Pan wie, że w tej sprawie nie zrobi Pan nic.Obżydliwe jest rozgrywanie ludźmi najsłabszymi bo chorymi dając im nadzieję bez pokrycia.
Dodane przez Anonim, w dniu 23.09.2018 r., godz. 19.04
Przyzwyczaili się, że można obiecywać wszystko to, na czym ludziom zależy. Byleby tylko dopchać się do koryta i przez kilka lat brać pieniądze. A im więcej mają, tym więcej im potrzeba. W Polsce nie byłoby ludzi biednych, gdyby nie było tylu nienażartych.
Obserwator
Dodane przez Anonim, w dniu 24.09.2018 r., godz. 11.14
TA blondynka to Pani Dorota Stworzyjanek. Zasiedziała Pani Dyrektor PKO S.A Rodzina Stworzyjanek Transport- Spesycja.
Dodane przez Xymena, w dniu 24.09.2018 r., godz. 13.48
Ależ frazesy... A może kandydaci podejmą uchwałę, że ma nie być kolejek do lekarzy specjalistów i już?
Dodane przez Nie głosuje na Nowosa i jego ludzi. Never., w dniu 24.09.2018 r., godz. 13.57
Jaki tam doktor, to były działacz Nowoczesnej Ryśka Petru, nie znalazł pewnie niczego dla siebie to teraz z Nowosem, chce pewnie zostać dyrektorem szpitala w Wyszkowie. Dzięki takim jak Nowos i jego dwór w Wyszkowie nie ma samorządności i demokracji. Nawet przy takiej prostej sprawie jak puszczanie latawców musi być stempel Nowosa i jego ludzi, nie kupię nic w SPOŁEM do wyborów Gdyby wszędzie tacy ludzie byli to nadal żylibyśmy w głębokim PRL. Karierowicze i ludzie interesowni. Wstyd.
Dodane przez Anonim, w dniu 24.09.2018 r., godz. 17.49
Darocha tyle zrobi w powiecie dla pacjentów co Wysocka czyli nic. Podobno przestał być już lekarzem rodzinnym w przychodni u Golowej bo mu się kariera polityka marzy.
Powyższe treści, jak u dzieci z piaskownicy przepychanki...
Dodane przez ...:(, w dniu 25.09.2018 r., godz. 13.14
Chcąc nie chcąc, Wyszków stanął na nogi za kadencji obecnego burmistrza, bywam przejazdem w tej okolicy i pamiętam to miasteczko, za czasów kiedy było wszystko szare i ponure" zaniedbane", porównując Pułtusk, w którym przestało politykom się chcieć. Wyszków i okoliczne miejscowości mają zapewnianie sukcesywnie potrzeby od strony dobrego gospodarza, jakim jest obecny burmistrz.
Dodane przez Wyszkowskiedziadostwo, w dniu 25.09.2018 r., godz. 13.54
Nie głosuję na Nowosa, bo nie głosuję na ludzi perfidnych i cynicznych. Proste.
mieszkalnictwo
Dodane przez wolnosc, w dniu 25.09.2018 r., godz. 15.46
ludzie oczekuja od lat na pomoc temat tabu mieszkalnictwo spoleczne lista jest dluga osub oczekujacych na lokal .
Dodane przez Anonim, w dniu 25.09.2018 r., godz. 20.08
Przykro się patrzy na ludzi,którzy dali się kupić. Pani Joanno i Ty dałaś się w to wkręcić?I ktos mi powie,ze Wyszków jest apolityczny...Many,many,many...
Dodane przez Klamczuszka, w dniu 25.09.2018 r., godz. 23.32
My z nikim nie walczymy powiedziala anetka kacorzynska. Ma strasznie krotka paniec. Prowadzac kampanie Burmistrzowi przez kilka kadencji walczyla jak lwica z przeciwnikami politycznyni. Walczyla bo miala obiecana funkcje zastepcy burnistrza. A teraz udaje barabnka.
do "wolnosc"
Dodane przez Jaro, w dniu 26.09.2018 r., godz. 08.22
A może do pracy pójdziesz? No, może najpierw do szkoły, skoro osób piszesz przez "u" otwarte... Gdy już troszkę się poduczysz, możesz doczytać sobie czym zajmuje się samorząd powiatowy. A mieszkania, czy domy to się kupuje lub buduje, a nie dostaje za darmochę "od Państwa". Nie te czasy.
Hallo
Dodane przez Hallo, w dniu 06.10.2018 r., godz. 07.40
Nowosielski chce spusic Kowalewska do powiatu jak cztery lata temu Mroza ma jej dosc. Beda z Mrozem walczyc o stolek starosty bo stolek Wicestarosty jest dla Pedzicha. Tak ustalili z Jastrzebskim.Czy to lepiej dla powiatu jak paprotka nawet nie wie czym sie powiat zajmuje. A swoja droga kto wie komu Nowosielski o iecal stolek wiceburmistrza?
Dodane przez Anonim, w dniu 06.10.2018 r., godz. 08.14
"Tak ustalili z Jastrzebskim" - a kto to jest? i dlaczego rozdaje stołki?
Dodane przez Anonim, w dniu 06.10.2018 r., godz. 08.24
Może pani Runo? Przecież to burmistrz dał jej stanowisko dyrektora szkoły.
Do Halo
Dodane przez Anonim, w dniu 06.10.2018 r., godz. 09.42
Ale jak to?Przecież starostą ma być Deluga.Paprotka tylko chce uzbierać głosów bo na tej liscie nikogo ciekawego nie ma. Nie zostawi Grzesia

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl