Menu górne

Dziś jest 17 lipca 2019 r., imieniny Aleksego, Bogdana

Konwencja trzech komitetów

(Zam: 13.09.2018 r., godz. 23.14)

Budowa nowego mostu na Bugu, stworzenie systemu otwartych basenów, dopłaty do wymiany kotłów, gorący posiłek za złotówkę dla najmłodszych dzieci w szkołach - między innymi takie deklaracje złożył Grzegorz Nowosielski starający się o reelekcję na stanowisku burmistrza. Popierają go trzy komitety - Wspólnota Samorządowa Wyszków, Wyszkowscy Demokraci i Razem dla Ziemi Wyszkowskiej

Konwencja wyborcza komitetów odbyła się 13 września w Wyszkowskim Ośrodku Kultury „Hutnik”. Zaczęła się od rekomendacji dla Grzegorza Nowosielskiego. Najpierw złożył ją przedstawiany jako ekspert samorządowy Andrzej Porawski - wieloletni dyrektor Związku Miast Polskich. Na nagranym wcześniej i odtworzonym podczas konwencji filmiku chwalił politykę Grzegorza Nowosielskiego w zakresie gospodarki nieruchomościami, która pozwoliła, jego zdaniem, na ożywienie gospodarcze, powstanie w niedługim okresie ok. 1000 miejsc pracy, wzrost dochodów budżetu gminy z tytułu podatków, poprawę zasobności mieszkańców.
- Wyszków stał się liderem w subregionie, może sobie pozwolić na dużo inwestycji rozwojowych - stwierdził.
Po zakończeniu filmu na scenę wyszedł honorowy obywatel gminy Wyszków, kapelmistrz Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Franciszek Józef Bieganowski.
- Namawiałem Grzegorza Nowosielskiego, by kandydował w wyborach, by walczył o reelekcję. Wyszków ma bardzo dobrego gospodarza i dobrze by było dla mieszkańców, gdyby pozostał na swoim stanowisku - oznajmił.
Były komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wiesław Leśniakiewicz chwilę potem dołączył do Józefa Bieganowskiego.
- Czy Grześ Nowosielski wymaga rekomendacji? - retorycznie zwrócił się do publiczności. - To doświadczony, znakomity samorządowiec, zbudował znakomity zespół, kreatywny, mądry i roztropny. Podziwiam to, co dzieje się w mieście. Obserwowałem ten kraj, byłem w wielu gminach. Kiedyś zazdrościłem, że inne miasta pięknieją, teraz jestem dumny, że Wyszków znakomicie się rozwinął w ostatnich latach. Zachęcam, musicie na Grzesia głosować - podkreślił.
Głos zabrała też żona burmistrza Sylwia Nowosielska.
- Wspieram męża w samorządowej pracy, w podejmowaniu kolejnych decyzji. Wiem ile serca, czasu, pracy wkłada w to, by pełnić swoją funkcję - zaznaczyła. - Grzegorz ma naszą miłość, wsparcie, jesteśmy z niego dumni i przekonani, że jest dobrym burmistrzem.
Na scenę wyszedł w końcu streetworker, wychowawca młodzieży, trener Andrzej Grajczyk.
- Wiele dobrego dzieje się w Wyszkowie, widzę inwestycje. Od wielu lat pracuję z młodzieżą, nasze działania zawsze spotykały się z poparciem. Grzegorz wielokrotnie uczestniczył w wyprawach z młodzieżą, rozumie ją, łatwo nawiązuje z nią kontakt. Ja głosuję na Grześka - podkreślił.
Podczas konwencji miał swoją premię nowy spot wyborczy Grzegorza Nowosielskiego, w którym występuje on jako narrator i bohater. Pokazuje się w sytuacjach prywatnych - na siłowni, w domu podczas przygotowania posiłków, z dziećmi, żoną. Prezentuje się także jako urzędnik uczestniczący w naradach, spotkaniach z mieszkańcami, wizytujący inwestycje. W filmie są sceny, kiedy robi zakupy na targowisku, spędza czas w ogródku czy na ognisku rodzinnym.
Hasło kampanii Grzegorz Nowosielskiego to „Dobry burmistrz”.
- Do sukcesu nie ma żadnej windy, trzeba cierpliwie iść po drabinie i nie da się po niej iść z rękami w kieszeniach. Prawdziwy sukces zawsze musi iść w parze z pokorą. Nie byłoby moich sukcesów, sukcesów mojego samorządu, gdyby nie ludzie - moi bliscy, współpracownicy, przyjaciele. Ci, którzy są ze mną, czasem nie boją się być krytyczni, wspierają mnie, motywują, są ze mnie dumni. Dziękuję wam tu i teraz za wszystko - rozpoczął. - Kiedy obiecuję, dotrzymuję słowa. Proponuję państwu wizję dalszego rozwoju gminy Wyszków. Przedstawiam program zrównoważonego rozwoju pomiędzy potrzebami miasta i wsi, między potrzebami jednostki i wspólnoty, oczekiwaniami dotyczącymi inwestycji, gospodarki a potrzebami społecznymi. Rozwijamy się, więc nasze aspiracje oraz potrzeby także rosną i to również znajduje odbicie w moim programie. To, co dobre będzie, kontynuowane, zwłaszcza w zakresie inwestycji. Nowe propozycje programowe służą podnoszeniu jakości życia w naszym mieście, jego atrakcyjności inwestycyjnej. Stawiamy nadal na Wyszków jako znakomite miejsce do zamieszkania, na rozwój gospodarczy, dzielnicy przemysłowej, wsparcie przedsiębiorczości. Odwołujemy się w tym programie do wartości fundamentalnych, jak rodzina, zdrowie, bezpieczeństwo. Będziemy troszczyć się o wyszkowian wielopokoleniowo i z myślą o każdym człowieku jako wartości najwyższej. I tak jak dotąd, będziemy pracować w dialogu, konsultacjach i kompromisie z mieszkańcami. Samorząd to wspólnota, my wszyscy, będziemy nadal konsekwentnie zachęcać wyszkowian do zaangażowania w sprawy miasta. Wzmacniamy Młodzieżową Radę Miejską, Radę Senioralną, zapraszamy do współdecydowania, dzielimy się budżetem. Wyszków jest dla nas, nasz wspólny. Ojczyna to przecież ludzie, których my rozumiemy i którzy nas rozumieją. Nasz, mój program zakłada zatem inwestycje w infrastrukturę.
Grzegorz Nowosielski zapowiedział budowę wyszkowskiego parku rozrywki i sportu, w skład którego będzie wchodził system otwartych basenów z plażą. Projekt zakłada też modernizację istniejącego przy SP nr 5 skateparku.
- Mamy już gotową koncepcję, która lokalizuje to miejsce na terenie szkoły przy basenie - podkreślił. - We współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad wybudujemy nowy most na rzece Bug w Wyszkowie. Od minionego roku możemy finansować wspólnie z GDDKiA inwestycje będące w kompetencjach Generalnej Dyrekcji.
Modernizacja dworca i terenu przy PKP to kolejna deklaracja Grzegorza Nowosielskiego (zadanie ma być realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego).
- Uruchomimy ośrodek pomocy społecznej w nowej siedzibie, w dotychczasowym budynku hotelu WOSiR - informował. - Na dole będzie centrum aktywności senioralnej. Pomieścimy tam wszystkie grupy senioralne, by w jednym miejscu mogły korzystać z bogatej oferty, by mogły bawić się, pracować, pomagać sobie wzajemnie.
Kandydat zapowiada stosowanie inteligentnego oświetlenia ulicznego i jego wymianę na technologię LED pozwalającą na regulację natężenia naświetlenia i oszczędność energii.
W kolejnej kadencji G. Nowosielski będzie kontynuował modernizację parku miejskiego. W 2019 i 2020 r. kolejne środki unijne mają spłynąć do gminy i być przeznaczone na nasadzenia, remont alejek, położenie nowych nawierzchni itp. We współpracy ze spółdzielniami i grupami mieszkańców gmina chce budować miniparki składające się z kilku drzew, nasadzeń, ławek itp. Mają służyć małym grupom mieszkańców zainteresowanych korzystaniem z zieleni. Grzegorz Nowosielski deklaruje dalszą budowę ścieżek rowerowych, także wzdłuż dróg krajowych i wojewódzkich, które będą wiodły do granic gminy (szczegóły programu i pełna lista deklaracji wyborczych poniżej).
- To ambitny program na kolejne cztery lata, ale wierzę, że wykonalny - zabrał głos lider komitetu Wyszkowscy Demokraci Adam Mróz. - Czy ktoś wierzył w to, że będziemy mieli tak wspaniałą estakadę nad torami klejowymi, która spina śródmiejską obwodnicę? Kto z państwa wierzył, że powstanie wspaniała kładka przez Bug przy moście kołowym? Kto z państwa wiedział, że na terenie miasta i gminy powstanie tyle placów zabaw, że park miejski będzie przebudowany, kwitnący, radosny? Wszystko jest możliwe i nawet tak ambitne, szeroko zakrojone plany będą zrealizowane. Dzieje się tak dzięki dobremu gospodarzowi, dzięki burmistrzowi, który potrafi zarządzać miastem, potrafi dobierać ludzi do tego zarządzania i wsłuchać się w głos mieszkańców. To wyjątkowa umiejętność. Było wiele autorytetów, które kiedyś błyszczały, a potem ich gwiazda zgasła i odeszła w niepamięć. Grzegorz jest z nami 16 lat i gwarantuję, że będzie jeszcze dłużej, bo potrafi pracować zespołowo - podkreślił Adam Mróz. - Miałem przyjemność uczyć się od niego, podpatrywać, motywować, mam nadzieję, że też wspierać przez siedem lat będąc jego następcą. To nauka, która nie poszła w las, bo dzięki niej mogę być liderem komitetu Wyszkowscy Demokraci - dodał. - Nawet jeśli startujemy dziś w trzech komitetach to łączy nas jedna wspólna z Grzegorzem wizja rozwoju tej gminy, miasta. Chcemy ją kontynuować, wspierać, uzupełniać.
- Mamy siebie, wspaniałe rodziny, przyjaciół którzy nas wspierają. Razem tworzymy wspaniałą drużynę, która idzie do tych wyborów, żeby wygrać - dodał Paweł Deluga z komitetu Razem dla Ziemi Wyszkowskiej.
Liderzy komitetów Grzegorz Nowosielski, Adam Mróz i Paweł Deluga przedstawili kandydatów na radnych kolejno wyczytując ich nazwiska i zapraszając na scenę.
J.P.

Program zaprezentowany przez Grzegorza Nowosielskiego:
Inwestycje, infrastruktura
- Centrum Sportu i Rekreacji – Wyszkowski Park Rozrywki i Sportu - rozbudowa pływalni o basen odkryty wraz z infrastrukturą rekreacyjną (bieżnia, ściana wspinaczkowa, tężnie, pumptruck, modernizacja skateparku, dedykowane place zabaw, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami) – teren WOSiR i SP nr 5
- We współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad budowa nowego mostu na rzece Bug w Wyszkowie
- Uruchomienie Ośrodka Pomocy Społecznej w nowej siedzibie – remont budynku hotelu WOSiR i nadanie mu nowych funkcji wraz z utworzeniem Centrum Aktywności Senioralnej
- Modernizacja dworca i terenu przy PKP wraz z zagospodarowaniem i nadanie funkcjonalnego charakteru przyległym terenom
- Zaspokajanie potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej (drogi, chodniki, parkingi) w kolejnych częściach gminy, równomiernie części miejskiej i wiejskiej
- Rozbudowa Wyszkowskiego Ośrodka Kultury „Hutnik”
- Smart city – zintegrowane zarządzanie miastem
- Kontynuacja modernizacji i podnoszenia walorów użytkowych parku miejskiego oraz nadbrzeża rzeki Bug
- Kieszonkowe parki – minipark na każdym osiedlu
- Modernizacja (kolejny etap) stadionu miejskiego i obiektów WOSiR
- Wymiana oświetlenia w gminie na ledowe
- Budowa ścieżek rowerowych (ul. Sosnowa, ul. Sowińskiego, ul. Pułtuska w stronę Olszanki, Kamieńczyk, Lucynów)
- Poidła miejskie
- Budowa dedykowanych placów zabaw (dla starszych dzieci, ogrody sensoryczne)
- Urządzenie toalet miejskich

Komunikacja, ekologia
- Docelowo bezpłatna komunikacja miejska
- Rozszerzenie linii komunikacji miejskiej o kolejne tereny podmiejskie
- Utwardzenie w kadencji 2018-2023 wszystkich dróg gruntowych w gminie
- Zintegrowane rozkłady jazdy
- Ścieżki rowerowe jako alternatywne połączenia z sąsiednimi miejscowościami
- Zmiana i nowa organizacja ruchu na ul. Białostockiej (odcinek od ronda ks. Mieczkowskiego do obwodnicy) – ograniczenie tonażu, zwężenie pasów ruchu, miejsce dla ścieżki rowerowej, miejsca parkingowe przy cmentarzu parafialnym)
- Dalsza rozbudowa infrastruktury okołorowerowej - stojaki, wiaty, tablice informacyjne
- Bezobsługowe stacje naprawy rowerów
- Dopłaty do wymiany kotłów z budżetu gminy
- Stacje ładowania samochodów elektrycznych
- Budowa psich wybiegów
- Kosze do segregacji śmieci w każdej instytucji, na mieście
- Promowanie działań ukierunkowanych na odzysk i wtórne zagospodarowanie surowców

Gospodarka, przedsiębiorczość
- Racjonalna polityka podatkowa i elastyczna polityka planowania przestrzennego
- Premiowanie lokalnych firm w zgodzie z przepisami prawa zamówień publicznych, w realizacji inwestycji i usług komunalnych
- Podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej dzielnicy przemysłowej Wyszkowa
- Wykorzystywanie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w budowaniu kapitału gospodarczego miasta i realizacji inwestycji
- Proces pozwolenia na budowę – wsparcie, rozmowy, współdziałanie, informacja – przyjazna administracja gminna
- Projekt Start-up – wsparcie dla młodego przedsiębiorcy
- Kontynuowanie formuły Targi Wyszków i programu współpracy z przedsiębiorcami „Przedsiębiorczy Wyszków”

Polityka społeczna, zdrowie, profilaktyka
- Rozszerzenie wsparcia i aktywizacji mieszkańców poprzez przeprowadzkę OPS do nowej siedziby
- Stworzenie sieci AED – automatycznych defibrylatorów
- Badania wad postawy uczniów – szafka w szkole dla każdego ucznia
- Bezpłatne badania profilaktyczne dla tysiąca dzieci z terenu gminy
- Bezpłatne badania mammograficzne dla 5 tysięcy kobiet
- Profilaktyka raka skóry, raka szyjki macicy, raka piersi wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych (edukacja i profilaktyka)
- Rozszerzenie formuły działania bezpłatnej Gminnej Szkoły Rodzenia – Akademia Młodego Rodzica – edukacja i wsparcie po narodzinach dziecka, telefon zaufania, form wymiany doświadczeń)
- Pakiet Młodych Rodziców – stworzenie katalogu usług gminnych dla młodych rodzin
- Rozszerzenie formuły Wyszkowskiej Karty Rodziny – samotne matki
- Utworzenie mieszkań treningowych

Polityka senioralna
- Stworzenie Centrum Aktywności Senioralnej
- Bon na badania dla Seniora – „Na zdrowie” – bezpłatne badania profilaktyczne
- Zwiększanie dostępności do opieki zdrowotnej i rehabilitacji
- Rozszerzanie katalogu usług Karty Seniora
- Strefa aktywności seniora (plener)

Edukacja
- Zwiększanie liczby miejsc w przedszkolach
- Wyższe dopłaty do żłobków
- Podnoszenie jakości edukacji w gminnych szkołach poprzez innowacje pedagogiczne, ocenianie kształtujące, zespoły programowe
- Gorący posiłek za złotówkę dla malucha w szkole (klasy I-III)
- Oświatowy budżet partycypacyjny, granty na realizację projektów edukacyjnych podnoszących jakość nauczania, rozwijanie pasji
- Rozszerzenie oferty bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych w szkołach
- Podniesienie jakości funkcjonowania świetlic szkolnych
- Stworzenie systemu stypendialnego: do stypendiów socjalnych, motywacyjnych dołączenie stypendium „Prymus” – dla najzdolniejszych bez względu na status materialny rodziny
- Rozszerzanie formuły Uniwersytetu Dziecięcego – propozycja dla starszych uczniów

Sport, kultura, rekreacja
- Wsparcie wszelkich form aktywności kulturalnej i sportowej wyszkowian
- Modernizacja istniejących obiektów sportowych i budowa nowych – kontynuacja modernizacji stadionu miejskiego
- Rozbudowa Wyszkowskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” – zwiększenie dostępności do zasobów kultury

Administracja i bezpieczeństwo
- Społeczeństwo informacyjne – poszerzanie katalogu e-usług
- Racjonalizacja wydatków budżetowych i monitorowanie poziomu zadłużenia
- Terenowe punkty przyjmowania dokumentów UM (pilotaż)
- Rozwój e-urzędu – więcej spraw do załatwienia przez internet i smartfon
- Konsekwentne wspieranie służb ratowniczych
- Inwestycje w infrastrukturę poprawiającą bezpieczeństwo (doświetlenia, progi zwalniające itp.)

Wspólnota - samorząd obywatelski
- Wyszkowska Karta Mieszkańca – szeroki program lojalnościowy
- Wprowadzanie reguł budżetu partycypacyjnego
- 1% budżetu inwestycyjnego jako propozycja Rady Seniorów
- 1% budżetu inwestycyjnego jako propozycja Młodzieżowej Rady Miejskiej

***
Wspólnota Samorządowa
Kandydaci Rada Powiatu Wyszkowskiego
Okręg numer 1 (Wyszków)

1. Aneta Kowalewska
2. Bogdan Frąckiewicz
3. Krzysztof Chmiel
4. Urszula Zofia Mikołajczyk
5. Piotr Wykowski
6. Arkadiusz Darocha
7. Joanna Zglec
8. Ewa Redel
9. Dorota Stworzyjanek
10. Mariusz Księżak
11. Maciej Główczyński
12. Sławomir Wiśniewski

Okręg numer 2 (Brańszczyk, Długosiodło)
1. Wiesław Pasek
2. Karol Pych
3. Monika Gajownik
4. Halina Bogdan
5. Wioletta Marta Sędzicka
6. Artur Laskowski

Okręg numer 3 (Rząśnik, Somianka, Zabrodzie)
1, Agnieszka Ołdak
2. Iwona Krawczyk
3. Arkadiusz Redlicki
4.Tomasz Wawryło
5. Konrad Pachulski
6. Michał Szymański

Wspólnota Samorządowa Wyszków
Kandydaci do Rady Miejskiej w Wyszkowie
Okręg numer 1

1. Grzegorz Nowosielski
2. Bogdan Kuchta
3. Kazimiera Białek
4. Monika Nozderka
5. Bożena Grzegorczyk
6. Marcin Wiśniewski
7. Danuta Wiąckiewicz
8. Emilia Karp
9. Wojciech Rojek

Okręg numer 2
1. Wyszyński Grzegorz
2. Lach Czesław
3. Rafał Salwin
4. Wiesław Falba
5. Mateusz Nasiadka
6. Urszula Siankowska
7. Danuta Przybysz
8. Katarzyna Kamieniecka

Okręg numer 3
1. Elżbieta Piórkowska
2. Jan Abramczyk
3. Danuta Kukwa
4. Mieczysław Karpiński
5. Łukasz Brejnak
6. Magdalena Rzewnicka
7. Renata Zmaczyńska-Zadrożna
8. Iwona Woźniakowska
9. Dariusz Mirosław Deluga
10. Karol Garlacz

Razem dla Ziemi Wyszkowskiej
Kandydaci do Rady Powiatu Wyszkowskiego
Okręg numer 1

1. Paweł Deluga
2. Adrian Gołębiewski
3. Maria Gruszczyńska
4. Anna Korczak
5. Bogusława Pochmara
6. Janusz Wojciech Karpiński
7. Magdalena Wróbel
8. Kazimierz Przybysz
10. Aleksander Skrzypczak
11. Iwona Gmurczyk
12. Cezary Maciorowski

Kandydaci do Rady Miejskiej w Wyszkowie
Okręg numer 1

1. Mariola Brzezińska
2. Marek Kamiński
3. Martyna Milena Bala
4. Wacław Ciach
6. Danuta Garbacz
9. Monika Kwiatkowska

Okręg numer 2
1. Andrzej Piątek
2. Mateusz Śniadała
3. Agnieszka Londzin
4. Agnieszka Beata Dziedzic
5. Bożena Borkowska
6. Szymon Depta
8. Łukasz Sienkiewicz

Okręg numer 3
1. Katarzyna Kacpura
2. Radosław Biernacki
3. Wojciech Chodkowski
4. Radosław Wężyk
5. Marcin Turowski
6. Hanna Marchewka
7. Agnieszka Sadkowska
8. Artur Rębowski
9. Małgorzata Sarnacka
10. Piotr Trześniewski

Wyszkowscy Demokraci
Kandydaci do Rady Powiatu Wyszkowskiego
Okręg numer 1

1. Adam Mróz
2. Katarzyna Wysocka
3. Marek Siekierski
4. Jarosław Szczerba
5. Aneta Lenartowicz
6. Teresa Jastrzębska
7. Jerzy Sitek
8. Dorota Wojtkowska
9. Zbigniew Giełda
10. Magdalena Gryc
11. Krzysztof Włoszczyński
12. Paweł Wojtkowski
Komentarze

Gdzie ?
Dodane przez andrzej f czerwinski, w dniu 13.09.2018 r., godz. 23.43
Jakos sie nie doczytalem gdzie ma byc ten nowy most na Bugu ?
Dodane przez LN, w dniu 13.09.2018 r., godz. 23.55
Pani Bożeno pani soltys.Mało ma pani jeszcze funkcji?Czego to się nie robi dla pieniedzy... Nawet kosztem własnego zdrowia.
Dodane przez Ledy, w dniu 14.09.2018 r., godz. 01.04
Wacławie! I Ty na stare lata oszalałeś?Ty tak na poważnie czy w ramach podziękowania za swiatła ledowe?Dałeś się nabrać.Takie światła już są w naszej gminie.No wiem wiem, nie mogłeś odmówić swojemu dobrodziejowi
...
Dodane przez Jii umba makkulu, w dniu 14.09.2018 r., godz. 03.48
Ile mozna sluchac tego p... Cisnienie tylko podniósł ;)
Dodane przez Akuku, w dniu 14.09.2018 r., godz. 07.49
Kuchnie w szkołach polikwidowal, teraz znajomemu da zarobić. Obiady gdzieś kupić trza. Co ty Grzesiu nie wymyślisz, żeby się utrzymać. Kladka krzywa a on most chce budować.
Dodane przez Anonim, w dniu 14.09.2018 r., godz. 08.02
Powtórka z rozrywki.Sołtysi-klub adoracji.Co Wam obiecano?Z całym szacunkiem ale czy w naszej gminie nie ma inteligentynych,niezależnych osób?Zmienią się twarze w radzie ale mentalność NIE! Oprócz Rojka Ci ludzie nic sobą nie reprezentują.Czytam i nie wierze
Dodane przez roms, w dniu 14.09.2018 r., godz. 08.09
Hasło tej konwencji mogłoby brzmieć "Żeby było jak jest, a nawet bardziej". Symptomatyczne jest, że Wyszkowscy Demokraci ograniczają się tylko do powiatu - zabrakło kandydatów czy rozpierzchli się do bardziej wiarygodnych liderów? Mamy wybór, ale sądzę, że aż za duży bo te wybory to przede wszystkim referendum odwoławcze.
Nowy most na Bugu
Dodane przez Marek Eychler, w dniu 14.09.2018 r., godz. 08.13
Zapewne chodzi o nowy most w Somiance albo w Popowie, którego budowę zapowiedział niedawno PiS. To, jak i wiele innych zostanie na zawsze na papierze. A ja się pytam - czy nikomu z was do głowy nie przyszło żeby sfinansować jako powiat czy gmina choć kilka rocznie terapi IN VITRO dla mieszkańców w czasach, w których zidiocenie i fanatyzm kato-bolszewicki władz centralnych odebrał wprowadzoną wcześniej taką możliwość na szczeblu centralnym ??? Zabrakło odwagi? Strach co kościół na to powie? Burmistrz z PIS-u wyszedł dawno temu, tylko czy PIS z burmistrza również?
cudownie
Dodane przez Anonim, w dniu 14.09.2018 r., godz. 08.14
Skoro jest tak dobrze, to na co mieszkańcy narzekają. A może ta grupa wzajemniej adoracji żyje w innym mieście, takim tylko dla wybranych. Panie Burmistrzu gratulacje, najpierw polikwidował Pan kuchnie w szkołach, zwolnił kucharki,a teraz obiady dzieciom obiecuje ... samacznego. A elastyczna polityka plnowania przestrzennego to u nas od zawsze jest przez Pana uprawiana, teren rekracyjny - za chwilę zabudowa wielorodzinna, domki jednorodzinne, obok blok, bo nagle plan dla jednej działki się zmienił itd. itp. Szkoda gadać
Dodane przez ..., w dniu 14.09.2018 r., godz. 10.03
Nikt wam tyle nie da, ile wam Różowy Balon obieca. Całe życie realizuje swój życiowy plan: Skumam się z byle kim, byleby tylko nie musieć ani jednego dnia w życiu przepracować. A tacy kolejni durnie popierają. Może i słusznie, bo inaczej musieliby organizować wesela, stać na bramce w Mokrej Wsi, albo cała reszta rowy kopać. Ale po Darosze bym się nie spodziewał takiego płaskomózgowia...
Do wszystkich
Dodane przez Anonim, w dniu 14.09.2018 r., godz. 10.06
PiS w Wyszkowie dostanie od tych komitetów. Wiadomo kto jest temu winien. Miejsca w radach nadzorczych ważniejsze niż dobro miasta.
Dodane przez Anonim, w dniu 14.09.2018 r., godz. 10.59
oglądając wczoraj program magazyn śledczy Anity Gargas o kulisach rządów prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego nie można było pozbyć się wrażenia, że podobnie jest u nas. Dzierżawy na 30 lat np. Dobra zmiano przyjdź...... głosuję na PiS.
Dodane przez Mam WWYbór, w dniu 14.09.2018 r., godz. 11.01
Zaskoczenie, ze tylu nauczycieli, pseudosportowców, "menadżerów politycznych" czy innych związanych z urzędem czyli potężna czapa przyssana do budżetu Wyszkowa. A program - radosny. W wywiadzie dla konkurencji atakuje tych, co zainwestowali w aquaparki a sam teraz chce budować aquapark na Polonezie, jeszcze wcześniej nie rozliczył się z centrum sportu na Pułtuskiej. Kolejka do kasy na sport a sportu w Wyszkowie nie ma. Oświatowy budżet partycypacyjny to pewnie na kolejne gale wolnej amerykanki, drogi nadal utwardzane budowlanym gruzem. POKiS to powiatowy ośrodek sportu i rekreacji i kolejne stołki dla swoich a nie na sport. Most na Bugu budowany z GDDKiA ale w Somiance tam nie ma swoich dróg GDDKiA. Dopłaty do wymiany kotłów z budżetu gminy jak to można zrobić z programu CZYSTE POWIETRZE i jest bezpośrednio dla ludzi, lampy LED wszędzie a widzimy jak to wygląda przy remoncie Sowińskiego, przenoszone są stare oprawy, które słabo świeciły, nowe miejsca w przedszkolach a widzimy jak dogorywa przedszkole w centrum miasta, między Sowińskiego a 11 Listopada. Mam przytaczać więcej elementów tego radosnego programu, który jest tylko przykrywką do zamrożenia rozwoju Wyszkowa na kolejne 5 lat.
Do wszystkich
Dodane przez Komitety, w dniu 14.09.2018 r., godz. 11.08
Jaki jest sens tworzyć trzy różne komitety jak to jedna klika? Kto by się nie dostał z tych ludzi to i tak wszyscy będą podnosić rękę tak, jak im Grzesio będzie kazał :)
Dodane przez Anonim, w dniu 14.09.2018 r., godz. 11.26
I właśnie o to chodzi - największe szanse mają jedynki. W jednym komitecie może być tylko jedna jedynka. Reszta kandydatów to tylko zające wabiące wyborców dla komitetu. Każda jedynka to potencjalny, oddany radny.
Dodane przez sprawdzam, w dniu 14.09.2018 r., godz. 11.26
pięknie , brawo tylko klaskać! a teraz gdyby mieszkańcy byli mądrzy powinni wyciągnąć obietnice grzesia sprzed czterech lat i powiedzieć : sprawdzam! I co? obietnice bez pokrycia ! ale ładnie brzmią, a jeszcze lepiej wyglądają w takiej oprawie. A swoją drogą za czyje ta iście amerykańska inauguracja kampanii? A co za towarzystwo nawet i pani notariusz co przy jednej ulicy z grzesiem mieszka co jej drogę z kostki zrobił i nie przemysłowej jak na sowińskeigo :) o inni Szymuś i Wojciech co niby interesu w Bugu nie ma wsadzając syna na stołek, nie mówiąc o tych co na scenę wyszli! Oby było jak jest! prawda a będzie wspaniale ! damy radę ! przeraża mnie ta wyszkowska gomorra
Dodane przez Anonim, w dniu 14.09.2018 r., godz. 11.28
Swietnie,miasto sie rozwija,szkoda ze Tylko w jednym odnosniku wspomina sie o potrzebach wiosek. W Lucynowie o chodnik przy glownej drodze nie mozna sie doprosic tyle lat...Dzieci zima chodza prawie srodkiem ulicy,bo przeciez odsniezac trzeba najpierw miasto..Place zabaw w Wyszkowie niemalze na kazdej ulicy,a na wioskach?Przykladow jest bardzo duzo a wniosek jeden dla miasta zawsze znajda sie pieniazki na inwestycje,a na wioski jak cos zostanie to im zrobimy jak nie to trudno....
#
Dodane przez Anonim, w dniu 14.09.2018 r., godz. 11.36
Sołtysi nie potrafią działać na wsi a pchają się na radnych? Różnych rzeczy dowiaduję się od znajomych z sąsiedniej wsi bo moja pani sołtys nie ma czasu powiadomić swoich mieszkańców a będzie miała czas zajmować się całą gminą?
Idzie Grześ przez wieś...
Dodane przez Julian Tuwim na nowo, w dniu 14.09.2018 r., godz. 13.04
Jaką krótką pamięć mają Wyborcy?! Kto ma oczy, niechaj patrzy, kto ma uszy niechaj słucha - kto myśli, niech pomyśli trzy razy, zanim zagłosuje na to Towarzystwo wzajemnej adoracji. A poniżej - przestroga dla ... dorosłych dzieci ;-) Wiersze dla dzieci - Julian Tuwim Idzie Grześ Idzie Grześ Przez wieś, Worek piasku niesie, A przez dziurkę Piasek ciurkiem Sypie się za Grzesiem. "Piasku mniej - Nosić lżej!" Cieszy się głuptasek. Do dom wrócił, Worek zrzucił; Ale gdzie ten piasek? Wraca Grześ Przez wieś, Zbiera piasku ziarnka. Pomaluśku Zebrała się miarka. Idzie Grześ Przez wieś, Worek piasku niesie, A przez dziurkę Piasek ciurkiem Sypie się za Grzesiem... I tak dalej... i tak dalej...
Dodane przez łamacz szyfrów - wyszkowski różycki, w dniu 14.09.2018 r., godz. 13.38
Dodane przez Anonim, w dniu 14.09.2018 r., godz. 11.28 napisała pani Paulina z KWW Masz Wybór, mieszkająca w Lucynowie Dodane przez ..., w dniu 14.09.2018 r., godz. 10.03 napisał kol. Marek, działacz NGO Pepisco
Dodane przez Marko, w dniu 14.09.2018 r., godz. 15.04
Pudło po-łamaczu, sprecyzowałbym Mokrą Wieś do Starej wsi. Diabeł tkwi w szczegółach.
Dodane przez buhahahaha, w dniu 14.09.2018 r., godz. 15.17
Pełna profeska, wykrywanie ruchów wroga. Tylko, że Różycki jak poznał schemat działania to przewidywał następne a tu łamacz spalony bo piszący post włączy kamuflaż.
Most na Bugu
Dodane przez Monter, w dniu 14.09.2018 r., godz. 16.26
Z programu mosty dla regionów może skorzystać gmina Somianka i Dąbrówka. Most na Bugu na terenie tych gmin to zysk dla kierowców ok 20 min do Warszawy. W Wyszkowie jest potrzeba obwodnicy od północy, która uwolni miasto od ruchu tranzytowego z kierunku Serocka. Most to raczej chyba kładka do Drogoszewa.
Dodane przez ...., w dniu 14.09.2018 r., godz. 16.46
Jest pierwsza ofiara kandydowania z listy Nowosielskiego- Główczyński przestał być trenerem Campera. Czekamy na następne dobre informacje, o wuefistach i nauczycielach z Jedynki.
Dodane przez Anonim, w dniu 14.09.2018 r., godz. 16.55
Laskowski, zwolniony z hukiem ze stołka dyrektora WOK, w końcu znalazł swojego pana. Waruj burek! Jak w Radzyminie wywalą z hukiem, może dostaniesz do oblizania kość od nowego starego pana.
"Gruszki na wierzbie"
Dodane przez Michał Czajka, w dniu 14.09.2018 r., godz. 18.59
Przyglądając się ambitnym planom p. burmistrza i jego komitetom, to przeżywam małe DEŻAWI sprzed 4, 8, 12, 16 lat. Niestety, nie mogę tej ekipie zaufać. Kilkanaście miesięcy temu p. burmistrz przekonywał rodziców i nauczycieli, że nie może powołać pełnej Szkoły Podstawowej nr 4. gdyż ekspertyza którą zamówiło miasto to uniemożliwia. Dotarłem do tej ekspertyzy, pani ekspert taką możliwość teoretycznie nie wykluczała, a skłaniała się do powołania nie pełnej podstawówki. Najważniejsze w tej ekspertyzie było ostatnie zdanie, że pani ekspert nie bierze odpowiedzialności za jej treść. -jak u Monty Pythona. Skontaktowałem się z departamentem MEN odpowiedzialnym za wdrażanie reformy i moje zdziwienie, osoba odpowiedzialna za rozwiązywanie tego problemu w ministerstwie, jasno i klarownie wyjaśniła kwestie związane z interpretacją ustawy i w sposób jednoznaczny stwierdziła, że burmistrz może, jeśli jest taka potrzeba powołać pełną szkołę podstawową ("Wszystkie dzieci nasze są" Wyszkowiak, zam: 15.02.2017 r., godz. 14.27, tam w sposób bardziej klarowny przedstawiłem jedną z możliwości rozwiązania tego problemu, jednak p. burmistrz woli wydać 6 milionów zł. na deptak obok SP nr 1. zamiast za te pieniądze rozwiązać problem dwuzmianowości w tej szkole ). Kto raz oszukał, w tak ważnej sprawie nie budzi mojego zaufania. Jeżeli włodarze miasta okłamali mnie wtedy, to może nie mówią prawdy również teraz, przedstawiając/prezentując swój program wyborczy. Czytając obietnice obecnego burmistrza i jego komitetów, dla mnie to obietnice to "Gruszki na wierzbie. Ja mam Wybór, zapewne inni wyborcy, też taką alternatywę mają. Ta alternatywą jest między innymi KWW "Masz Wybór". Na koniec konkretne pytanie do p. burmistrza: Sport, kultura, rekreacja - „Wsparcie wszelkich form aktywności kulturalnej i sportowej wyszkowian” Dlaczego, nie obowiązuje Karta 3+ w przypadku DK Hutnik/Sylaba?
do 14.90.2018.godz 16.55
Dodane przez Anonim, w dniu 14.09.2018 r., godz. 19.22
Artur Laskowski - członek rady w 2 fundacjach i członek zarządu w2 stowarzyszeniach i Członek komitetu założycielskiego w 1 stowarzyszeniu i ... w sumie Powiązane organizacje: 4 fundacje i 2 stowarzyszenia. pączek w maśle. "........realizacje zadań publicznych z dotacji przyznawanych przez Burmistrza Wyszkowa Fundacja nad Bugiem, 57.000,00 zł " w 2017r - Sieć powiązań personalnych do sprawdzenia w internecie.
Dodane przez Anonim, w dniu 14.09.2018 r., godz. 19.35
"gorący posiłek za złotówkę dla najmłodszych dzieci w szkołach" - podstęp czai się w słowie "najmłodszych", czyli dając oddziałowi "0" posiłek za złotówkę będzie oznaczało realizację obietnicy, itp. "polityka podatkowa" - komu umorzyć, komu odroczyć, komu podanie odrzucić.
Do M.E - godz. 8.13
Dodane przez Josek, w dniu 14.09.2018 r., godz. 20.52
Seledynowy stary pryku, jak ci nie wstyd, żeby chcieć się - w tym wieku - rozmnażać in vitro na koszt powiatu albo gminy !!!
Dodane przez Miś Uszatek, w dniu 14.09.2018 r., godz. 21.03
Zmiano przyjdź!!!
Dodane przez Anonim, w dniu 14.09.2018 r., godz. 21.48
Brakowało tylko czerwonego dywanu
Dodane przez oszukana, w dniu 14.09.2018 r., godz. 21.53
Panie Burmistrzu, pan dotrzymuje słowa? To chyba żart. Wiele razy pan obiecywał, a później postępował inaczej. Jestem za wielką zmianą w naszym mieście. Pora wymienić Was na innych, którym będzie zależało na dobru innych ludzi.
łamacz szyfrów - wyszkowski różycki,
Dodane przez ..., w dniu 14.09.2018 r., godz. 22.06
Pudło! Ale dziękuję za taką identyfikację, bo Marka F. szanuję. Jeden z niewielu, na których nie bałbym się zagłosować...
Dodane przez kola, w dniu 14.09.2018 r., godz. 22.44
Lasko, nie lubię ludzi z wiecznie wyszczerzonymi zębami w takim rozbrajająco "szczerym", do tyłka przklej, uśmiechem.
Dodane przez Anonim, w dniu 15.09.2018 r., godz. 06.15
Demokracja demokracją, ąle woźne od pana Delugi niech się zajmują sprzątaniem.
Dodane przez Nie ufam mu, w dniu 15.09.2018 r., godz. 07.01
Zaskoczenie, ze tylu nauczycieli, pseudosportowców, "menadżerów politycznych" czy innych związanych z urzędem czyli potężna czapa przyssana do budżetu Wyszkowa. A program - radosny. W wywiadzie dla konkurencji atakuje tych, co zainwestowali w aquaparki a sam teraz chce budować aquapark na Polonezie, jeszcze wcześniej nie rozliczył się z centrum sportu na Pułtuskiej. Kolejka do kasy na sport a sportu w Wyszkowie nie ma. Oświatowy budżet partycypacyjny to pewnie na kolejne gale wolnej amerykanki, drogi nadal utwardzane budowlanym gruzem. POKiS to powiatowy ośrodek sportu i rekreacji i kolejne stołki dla swoich a nie na sport. Most na Bugu budowany z GDDKiA ale w Somiance tam nie ma swoich dróg GDDKiA. Dopłaty do wymiany kotłów z budżetu gminy jak to można zrobić z programu CZYSTE POWIETRZE i jest bezpośrednio dla ludzi, lampy LED wszędzie a widzimy jak to wygląda przy remoncie Sowińskiego, przenoszone są stare oprawy, które słabo świeciły, nowe miejsca w przedszkolach a widzimy jak dogorywa przedszkole w centrum miasta, między Sowińskiego a 11 Listopada. Mam przytaczać więcej elementów tego radosnego programu, który jest tylko przykrywką do zamrożenia rozwoju Wyszkowa na kolejne 5 lat.
Dodane przez Anonim, w dniu 15.09.2018 r., godz. 09.35
plus jest taki że przynajmniej obiecuje rzeczy które są realne do wykonania w przeciwieństwie do bulwarów
Dodane przez Anonim, w dniu 15.09.2018 r., godz. 10.07
naobiecywał, że hohohohho. Jak chłopak co chce pannę ... Alladyn, prawdziwy Alladyn. :)
Kaczyński: Ludzie boją się źle mówić o miejscowych rządzących
Dodane przez Anonim, w dniu 15.09.2018 r., godz. 16.01
"W trakcie swojego kilkunastominutowego przemówienia prezes PiS stwierdził, że mieszkańcy mniejszych ośrodków boją się krytykować lokalne władze.  - Mówiłem już o księstewkach i księstwach (słowa te padły tydzień temu na konwencji we Wrocławiu - red.), które powstały w Polsce. Gdzie ludzie w pracy, na jakimś większym spotkaniu, a słyszałem nawet o takich przypadkach, że na ulicy, boją się źle mówić o tych miejscowych rządzących - przekonywał prezes PiS. - To nie jest wolność, to jest radykalne ograniczenie wolności. Chcemy to zlikwidować, bo właśnie o wolność nam chodzi - mówił.
do Michała Czajki
Dodane przez Anonim, w dniu 15.09.2018 r., godz. 16.18
Jak się popiera burmistrza jak P. Bieganowski to nie potrzebna karta 3+, jest i dofinansowanie do wyjazdów zagranicznych orkiestry itp.
Dodane przez Do anonima, w dniu 15.09.2018 r., godz. 20.58
No tak powiedział co wiedział... Najlepiej się podlizywać i tym sposobem uzyskiwać pieniądze na wyjazdy. Osiągnięcia powinny się liczyć. Zawsze najwiecej do powiedzenia maja ci, którzy nie znają ani trochę sprawy.
Dodane przez Anonim, w dniu 15.09.2018 r., godz. 21.31
I po co ta szopka?Przecież wiadomo,ze to wszyscy ludzie burmistrza. Panie Deluga,czy to prawda,że dzieli już pan "stołkami" w starostwie? Nic pan sobą nie reprezentuje a jeszcze wciąga w to innych.
Dodane przez Anonim, w dniu 15.09.2018 r., godz. 21.54
Wspólnota samorządowa- wspólnota urzędników i ich rodzin.Niektórzy startują z tych list bo muszą a inni liczą na wdzięczność władzy.To normalne,że popierają burmistrza,przecież każda z tych osób ma za co dziękować.Niech spróbują nie poprzeć to skończą się dofinansowania
Dodane przez Anonim, w dniu 15.09.2018 r., godz. 23.47
Ta konwencja powinna odbyć się przed sądem w blasku świec
Dodane przez Anonim, w dniu 16.09.2018 r., godz. 00.00
"ambitny program na kolejne cztery lata.... powiedział A. Mróz". To pan nie wie, że kadencja będzie trwać 5 lat?
Dodane przez Anonim, w dniu 16.09.2018 r., godz. 00.08
Komitet burmistrza - potęga jest i basta. Możecie pisać, co sobie chcecie. To są starzy zbieracze głosów dla siebie i dla burmistrza. Nawet na ambonę potrafią wejść i agitować. A ile wydadzą na wódeczkę, kiełbaskię i ogórki wyborcze ho ho ho. Oni wiedzą, że warto.
nowy most
Dodane przez Anonim, w dniu 16.09.2018 r., godz. 00.31
Burmistrz obiecuje nowy most na Bugu tyle, że to inwestycja państwowa i nie w gminie Wyszków, dobre :) Zapomniał dodać o Centralnym Porcie Lotniczym w Baranowie i 3 linii metra w Warszawie. Dobrze, że nie przypisał sobie obwodnicy Marek. A tak poważnie to niech się lepiej weźmie do roboty i załatwi północną obwodnicę Wyszkowa.
Konwencja trzech komitetów, czyli jak się robi naiwnych wyborców w konia !!!
Dodane przez Josek, w dniu 16.09.2018 r., godz. 12.03
"Obiecanki, cacanki a głupiemu radość" - używamy tego powiedzenia wtedy, kiedy czyjeś obietnice są nieszczere i tylko osoby naiwne mogą w nie wierzyć ... Wiadomo, że niemożliwe jest spełnienie wszystkich obietnic danych w kampanii wyborczej, ale twórczy festiwal obietnic bez pokrycia, które składają aktualne komitety proburmistrzowskie, byle utrzymać się przy korycie są fenomenem doprawdy niezwykłym. Podczas kampanii wyborczej wszyscy kłamią na potęgę, a im ktoś więcej nakłamie i naobiecuje, tym ma większe szanse na zwycięstwo. Ludzie niestety lubią czczą gadaninę i owe słodkobrzmiące obietnice bez pokrycia. Warto jednak nie przesadzać i nie obiecywać przysłowiowych już gruszek na wierzbie, a te obiecanki, cacanki niestety ekipie Nowosielskiego wychodzą najlepiej. Czytając te obietnice trudno nie odnieść wrażenia, że ekipa Nowosielskiego traktuje przyszłych wyborców jak osoby - delikatnie mówiąc - niezbyt rozgarnięte. Jeśli będzie trzeba to obiecają nawet pobudować most wzdłuż rzeki, nawet do Somianki, a co tam !!! Nie ma przecież w kampanii przedwyborczej rzeczy niemożliwych. Gorzej później , bo szanse spełnienia jałowych obietnic są tak samo realne, jak znalezienie wierzby rodzącej gruszki ... Sęk w tym, że ludzie potem nie mają narzędzi, by konfabulantów odwołać. Muszą czekać do końca kadencji. Teraz będzie okazja, aby czerwonych, PObarwionych Politikierów PO+PSL+SLD i tym POdobnych KODziarzy oraz peerelowskich Obywateli RP nie wybrać do lokalnych parlamentów... Ludziom odpornym na propagandę pozostaje szukanie uczciwej alternatywy, czyli kandydatów mądrych, kulturalnych, wierzących i zasługujących na szacunek. Masz Wybór może być jedną z takich dobrych alternatyw. Pozdrawiam !!!
Dodane przez Anonim, w dniu 16.09.2018 r., godz. 15.40
Masz wybór, to olej te wybory, siedz w domu. Szkoda czasu na tych kandydatów. Burmistrz i tak ich zmiecie.
Dodane przez jasne, w dniu 16.09.2018 r., godz. 18.52
Zmiecie albo nie zmiecie. A u burmistrza też pusto. Sam Nowosielak kandyduje z wioskowej części, bo jest ugadany z Sławkiem Wróblem z PSL, którego dobrze zna i chce dać nauczkę Turkowi z Rybienka, któremu się coś odmieniło. Z drugiego okręgu jest Grześ Wyszyński, który wiele dostawał a teraz podobno jeszcze synowa na zachętę, została nauczycielką wf w szkole w Lucynowie. Już wcześniej uznali, że ten okręg mają słaby i zmniejszyli liczbę radnych do 6. Okręg 3 to zabawna Piórkowska i emeryt Abramczyk. Co uzupełnia, nauczycielki z "1", pewnie w podzięce, że nie zmieniono okręgu i nie zabrano uczniów, wuefiści, którym pewnie zorganizuje gale, żeby coś dorobili, jest ten co został przewodniczącym osiedla z łapanki. Ale widzę też takich co obserwują co się dzieje w Wyszkowie, tą tzw. kładkę przy moście, te korki i objazdy, te krzewiki, które dzisiaj intensywnie podlewane żyją ale już za rok, ten przepych z ścieżką zdrowia przy Szpitalnej, żeby co niektórzy rozładowali energię gdy będą zerkać na wieżowce wiemy kogo. To, że Camper padł a Bug pod ręką małego dogorywa, tą zatokę ...., którą sobie budują w pobliżu Kasztanowej itd. Skończą się wybory ale ludzie mogą mu nie odpuścić. Mogą wstać i powiedzieć Mam wybór. PO też miała być wieczna, Kozon w Rząśniku i inni. Nowa ordynacja, nowy burmistrz, już 4 lata temu Garbarczyk powinna wygrać. To nasza wina, że trzymamy ....go. Każdy będzie lepszy bo będzie się starał.
Dodane przez Anonim, w dniu 16.09.2018 r., godz. 19.06
Jeden burmistrz kilka komitetów, to nie jest normalne. Nawet PiS tak nie robi i wystawiają po jednym komitecie. Co oni chcą zachachmęcić ?
Dodane przez historia może się powtórzyć, w dniu 16.09.2018 r., godz. 20.27
Oglądam po raz kolejny Gladiatora, patrzę jak nowosielski Kommodus zdobywa władzę i ją zacznie sprawować, organizuje igrzyska czyli gale z mordobiciem. Wiemy jak ten film się kończy, demokracja w końcu zwycięża, Maximus pokonuje tyrana. Co do nauczycielek, różnych przedmiotów, kandydują bo będą wynagradzane, inne obejdą się smakiem. Czy jest sprawiedliwość, okazuje się, że demokracja Maximusa wygrywa więc wiemy co robić 21 października.
Pytanie do Pana Nowosielskiego
Dodane przez Anonim, w dniu 16.09.2018 r., godz. 21.26
Jakie jest Pana stanowisko w sprawie północnej obwodnicy Wyszkowa?
Dodane przez Anonim, w dniu 17.09.2018 r., godz. 06.09
Znowu wszystkich przechitrzył.
do rojka
Dodane przez anonim, w dniu 17.09.2018 r., godz. 10.49
ciekawe czy ci klata nie pęknie.wszystko bierzeż na nią.
Dodane przez Anonim, w dniu 17.09.2018 r., godz. 15.54
Trzy komitety a nawet programu nie potrafią przygotować. Ogrodziński to zbieranina ale potrafili usiąść i się zastanowić a nie pleść głupoty. Panie Grajczyk, uważałem pana za przyzwoitego człowieka a wysługuje się pan tym obibokom i leniom. Inni mają lepsze pomysły ale nie mogą ich zrealizować bo tacy jak pan wspiera tych przy władzy.
Most na Bugu
Dodane przez M, w dniu 17.09.2018 r., godz. 20.40
Mnie zawsze zastanawiało, czemu oddana do użytku jesienią 2008 roku obwodnica Wyszkowa (będąca fragmentem trasy S8) została poprowadzona po stronie południowo-wschodniej miasta, a nie północno-zachodniej. Gdyby poprowadzono tę obwodnicę w ten sposób, to od razu zostałby wyeliminowany problem przejazdu tirów przez środek Wyszkowa w kierunku Serocka, ponieważ obwodnica ta przecinałaby się z ulicą Serocką (DK62) gdzieś za Rybienkiem Nowym, tworząc jednocześnie węzeł, z którego korzystałyby tiry. Wtenczas most na Bugu byłby zbudowany gdzieś na wysokości Rybna lub Gulczewa i przejąłby od mostu kolejowego miano ostatniego przed ujściem Bugu do Narwii.
Dodane przez k, w dniu 18.09.2018 r., godz. 13.21
moze zamiast mostu obiecac tunel i 3 linie metra :-) przebije wszystkich
Dodane przez k, w dniu 18.09.2018 r., godz. 13.29
przy szkole podstawowej nr 4 nie ma chodnika od ul 1 maja !!!! dzieci biegaja miedzy samochodami wyjscie ze szkoly jest wprost na parking i ulice moze tym by sie ktos zajal !!!!
Dodane przez Marek Głowacki, w dniu 18.09.2018 r., godz. 21.21
Bardzo ciekawe dlaczego panowie Mróz i Deluga nie powołali komitetu Platformy Obywatelskiej ? Boją się czegoś, wstydzą się ? Mają coś do ukrycia ? Panowie, odrobina odwagi.
Dodane przez Anonim, w dniu 19.09.2018 r., godz. 01.54
Z programu w sferze edukacji: "Podnoszenie jakości edukacji w gminnych szkołach poprzez innowacje pedagogiczne, ocenianie kształtujące, zespoły programowe". A co ma do tego burmistrz? To wszystko jest przecież w szkołach już od dawna.
Dodane przez Anonim, w dniu 19.09.2018 r., godz. 10.49
Listy burmistrza to jakiś kabaret.Salwin jest członkiem PSLu a startuje od Nowosielskiego.Po co PSL go trzyma w swoich szeregach?A Pani Katarzyna Kamieniecka;przecież działa w OSP z chłopakami z Gulczewa a też na listach burmistrza.Ona też dała się urobić?Już mnie chyba nic nie zdziwi... Nie ma już ludzi bezinteresownych?
do Anonima
Dodane przez Nadbużak, w dniu 20.09.2018 r., godz. 11.12
Masz 100% racji odnośnie PSL-u. Wróbel popiera Nowosielskiego, a nie Turka, Salwin członek władz gminnych PSL, staruje u Nowosielskiego, żona Mikołajczyka (członka władz powiatowych PSL) też u Nowosielskiego. Co na to władze statutowe PSL? A może Prezesem tej partii nie jest Jastrzębski tylko Nowosielski.
do Nadbużak
Dodane przez Anonim, w dniu 20.09.2018 r., godz. 16.44
"A może Prezesem tej partii nie jest Jastrzębski tylko Nowosielski" - dlatego nic się nie zmieni, jeszcze nie w tych wyborach. PSL rządzi i będzie rządziło. Niestety.
Dodane przez Anonim, w dniu 21.09.2018 r., godz. 08.27
PSL - Partja Szczurów Lojalnych
Dodane przez zielony, w dniu 21.09.2018 r., godz. 09.11
Nowosielski to nie tylko PSL skłócił i podzielił swoimi gierkami. Widziałem filmik reklamówka Nowosielskiego - chata przy Kasztanowej wypasiona, milion albo i więcej warta, przestrzenie, wyposażenie, luksusy. Czy tak wygląda dobry gospodarz Wyszkowa ? Najlepiej wychodzi mu dbanie o swoje interesy a Wyszków to przy okazji, większość tych kandydatów to statyści, którym coś przyobiecano, dla reszty mieszkańców to czekajcie kilkanaście lat może coś wam zrobię. Miałem głosować na PSL ale jak oni nie mogą się wziąć do kupy i układają się z wrogiem już przed wyborami to zostanę w domu. Dlaczego Struzik był na konferencji w Długosiodle ale już w Wyszkowie to nie łaska. To też świadczy o Wyszkowie, że jest pomijany przez najważniejsze osoby na Mazowszu. Jaki to Wyszków lider ?

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl