Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 19 marca 2019 r., imieniny Bogdana, Józefa

Narada dyrektorów

(Zam: 13.09.2018 r., godz. 15.32)

Dyrektorzy szkół z powiatów wyszkowskiego, przasnyskiego, makowskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego uczestniczyli w naradzie inaugurującej rok szkolny 2018/2019, która odbyła się w hali Wyszkowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Omówili najważniejsze zagadnienia dotyczące edukacji na najbliższe 10 miesięcy.

Narada odbyła się 13 września, a zainaugurowali ją członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Wyszków” z Leszczydołu Nowin, którzy wystąpili w strojach ludowych z krótkim programem. Zebranych witał jako gospodarz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 Zbigniew Szczerba, który przy okazji pochwalił się placówką i jej największymi dokonaniami. Nardę otworzył pełniący obowiązki dyrektora delegatury Kuratorium Oświaty w Ostrołęce Michał Giers. Mazowiecki wicekurator oświaty Dorota Skrzypek zaprezentowała kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w obecnym roku szkolnym. Jak podkreśliła, w siedzibie kuratorium uruchomiony został punkt informacyjny poświęcony rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok 2019/2020, a także punkt informacyjny dotyczący uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Według niej, polityka oświatowa szczególnie skupiać się będzie na 100-leciu odzyskania niepodległości, wychowaniu na wartościach, wdrażaniu nowej podstawy programowej i pobudzaniu innowacyjności uczniów, kształceniu zawodowym we współpracy z firmami, rozwijaniu kompetencji cyfrowych. Na 9 listopada Ministerstwo Edukacji zaproponowało szkołom uroczyste odśpiewanie czterech zwrotek hymnu państwowego, które ma być formą uczczenia 100-lecia polskiej niepodległości.
O współpracy władz oświatowych i policji w zakresie bezpieczeństwa uczniów mówił komendant wyszkowskiej policji insp. Michał Toporkiewicz. Wymienił kilka policyjnych akcji ukierunkowanych na edukację najmłodszych, w tym program „Bezpieczna droga do szkoły”, w ramach którego policjanci uczą bezpiecznych zachowań przede wszystkim przedszkolaków i uczniów podstawówek. Policjanci starają się też rozpowszechnić noszenie odblasków, uczestniczą w prowadzonych wśród uczniów egzaminach na kartę rowerową, prowadzą akcje profilaktyczne, z których najnowsza Wychowanie i Profilaktyka została zainaugurowana wiosną tego roku (następca programu PaT).
Uczestnicy narady omówili plan nadzoru pedagogicznego kuratora, wyniki nadzoru sprawowanego w minionym roku szkolnym, zmiany w przepisach prawa oświatowego, kwestie związane z egzaminem ósmoklasisty.
J.P.


Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl