Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 11 grudnia 2023 r., imieniny Daniela, WaldemaraNowe świadczenie dla działaczy opozycji

(Zam: 09.10.2020 r., godz. 10.12)

Osoby, które posiadają status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, od 15 października będą mogły ubiegać się o świadczenie wyrównawcze.15 października wchodzą w życie przepisy wprowadzające nowe świadczenie. Beneficjentami będą osoby, które walczyły z reżimem komunistycznym. Aby je otrzymać, konieczne jest posiadanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.
Świadczenie przysługuje, jeżeli były opozycjonista pobiera emeryturę, rentę inwalidzką albo rentę z tytułu niezdolności do pracy, a kwota świadczenia jest niższa niż 2 400 zł. ZUS ustala tę kwotę biorąc pod uwagę wysokość brutto pobieranej emerytury lub renty oraz kwotę zagranicznych świadczeń emerytalno-rentowych. Nie uwzględnia natomiast dodatków wypłacanych z tymi świadczeniami.
Świadczenie wyrównawcze przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą 2 400 zł a kwotą pobieranej obecnie emerytury lub renty. Jeżeli zatem opozycjonista pobiera emeryturę w wysokości 1 800 zł, to jego świadczenie wyrównawcze wyniesie 600 zł.
Aby otrzymać świadczenie wyrównawcze trzeba złożyć wniosek. Należy do niego dołączyć decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, która potwierdza status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Wniosek o świadczenie wyrównawcze (na druku ER-SWA) można złożyć w każdej placówce ZUS. Decyzję w danej sprawie wyda placówka ZUS, która przyznała lub wypłaca świadczenie emerytalno-rentowe.
Osoba uprawniona do emerytury lub renty zagranicznej albo innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze musi także złożyć w ZUS dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość. Wystawia go zagraniczna instytucja właściwa do spraw emerytalno-rentowych.
Oprac. J.P.

Komentarze

ER-SWA
Dodane przez Barbara, w dniu 09.10.2020 r., godz. 22.13
Dlaczego nie ma tego druku w internecie?
druk ER-SWA
Dodane przez jan, w dniu 11.10.2020 r., godz. 12.39
Prosze wyslanie druku poczte pozdrawiam

Napisz komentarz

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta