Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 26 lutego 2020 r., imieniny Aleksandra, Mirosława

Od stycznia nowa jednostka powiatowa

(Zam: 08.10.2019 r., godz. 09.52)

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych to nowa jednostka organizacyjna samorządu, która rozpocznie funkcjonowanie od nowego roku. Ma się zająć obsługą finansową, administracyjną, organizacyjną, w tym księgowo-kadrową powiatowych szkół oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Podczas wrześniowej sesji radni powiatowi podjęli uchwałę w sprawie utworzenia centrum, które będzie miało swoją siedzibę w budynku Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” (ul. Świętojańska 82A). Zajmie się obsługą CEZiU „Kopernik”, I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół w Długosiodle, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Zespołu Szkół Specjalnych w Brańszczyku, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Zarząd Powiatu już ogłosił nabór na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych. Wymaga od kandydatów studiów wyższych (preferowane z zakresu finansów, ekonomii, administracji, zarządzania i marketingu, prawa), co najmniej pięcioletniego stażu pracy (w tym co najmniej trzyletniego stażu pracy lub wykonywania przez co najmniej trzy lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku), znajomości prawa (m.in. w zakresie prawa oświatowego, finansów publicznych, administracji samorządowej), co najmniej pięcioletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym, doświadczenia w pozyskiwaniu środków zewnętrznych i in. Kandydaci mogą składać aplikacje w kancelarii Starostwa Powiatowego do 9 października do godz. 16.00.
- Starosta powołał zespół do spraw opracowania koncepcji funkcjonowania Powiatowego Centrum Usług Wspólnych, w skład którego weszli urzędnicy Starostwa. Możliwość utworzenia takiej jednostki wynika wprost z ustawy o samorządzie powiatowym – podkreśliła na sesji naczelnik wydziału edukacji Starostwa Powiatowego Agnieszka Deptuła. – Do dziś z takiej możliwości skorzystało ponad trzydzieści powiatów i, jak podaje raport Związku Powiatów Polskich z marca 2018 r., nasi lokali samorządowi sąsiedzi też zdecydowali się na takie rozwiązania np. gmina Wyszków, powiat wołomiński, powiat ostrowski – dodała.
Wśród zadań i celów utworzenia PCUW naczelnik wymieniła: obsługę rachunkowości, sprawozdawczości, obsługę finansową i kadrowo-płacową, poprawę efektywności wydatkowania środków publicznych (m.in. wspólne zakupy towarów i usług), ujednolicenie procedur, lepszą kontrolę prawidłowości planowania i wykonania planów finansowych, odciążenie dyrektorów szkół od zadań w zakresie księgowości, zapewnienie możliwości zastępowania pracowników.
- Utworzenie CUW i przekazanie określonych zadań do realizacji nie może pozbawić samodzielności funkcjonowania obsługiwanych jednostek, co oznacza, że niektóre kompetencje dyrektorów szkół nadal jednoznacznie pozostaną w ich rękach np. przygotowanie i opracowanie planów finansowych, przeprowadzenie inwentaryzacji, kontrola zarządcza, dysponowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, środkami na doskonalenie nauczycieli – stwierdziła naczelnik.
Centrum zajmować będzie powierzchnię 261,33 m kw. (8 pomieszczeń, korytarz, toalety).
- Lokalizacja nie wymaga, zdaniem zespołu, poniesienia nakładów finansowych, pomieszczenia są wyposażone w meble i sprzęt, są nowo wyremontowane. Zespół proponuje, aby w CUW zatrudnieni zostali wyłączenie dotychczasowi księgowi i pracownicy zajmujący się kardami i finansami w powiatowych placówkach oświatowych – stwierdziła Agnieszka Deptuła.
Będzie to 10 etatów (przynajmniej po jednym pracowniku z każdej ze szkół) oraz stanowisko kierownicze.
Majątek centrum ma się składać z majątku przekazanego przez szkoły.
- Owszem, w innych powiatach takie centra są, ale z różnymi efektami. Bywało, że księgowości zostały przywrócone do szkół, szczególnie tych dużych – stwierdził Bogdan Pągowski. - Czy 10 etatów zapewni obsługę w naszej dość dużej oświacie, nie jestem do końca przekonany. Zobaczymy po roku funkcjonowania. Przekonamy się też jakie będą oszczędności, bo wy mówicie, że mają być rzędu 600 tys. zł na samych wynagrodzeniach. Na jakich zasadach będą przejęte meble, pomieszczenia. Czy pomieszczenia będą wynajmowane, odebrane szkole? Czy koszty przeznaczone na remont będą szkole refundowane? Szkoła traci jedno pomieszczenie do nauki. Brakuje mi informacji, kto będzie prowadził zamówienia publiczne – dodał. – Dyrektor CUW nie będzie odpowiadał praktycznie za nic, samo księgowanie, sporządzenie sprawozdań to robota mechaniczna, faktury będą opisywane przez dyrektorów, oni cały czas będą odpowiadać za funkcjonowanie finansów. Może trzeba dać CUW jeszcze inne zadania, które pomogłyby szkołom – zamówienia publiczne, prowadzenie inwestycji, prowadzenie księgowości przy projektach unijnych.
- Zespół w pierwszej wersji planował 9 osób do zatrudnienia, ale słysząc głosy ze strony szkół, postanowił o dodaniu stanowiska specjalisty ds. księgowości. Stanowisko do spraw zamówień publicznych remontów też przewidujemy – poinformowała naczelnik. – Jeśli będzie wola radnych, nie ma przeszkód włączenia innych jednostek do obsługi w ramach CUW.
Wyposażenie w majątek ma się odbyć na zasadzie przekazania – porozumienia miedzy dyrektorem CEZiU a CUW.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl