Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 17 stycznia 2020 r., imieniny Antoniego, Jana

Sołtys bez konkurencji

(Zam: 27.04.2019 r., godz. 14.00)

Mieszkańcy Leszczydołu-Nowin nie mieli wątpliwości co do wyboru sołtysa na kolejną kadencję. Wszyscy, którzy oddali ważne głosy, poparli Bożenę Grzegorczyk.

Zebranie wiejskie odbyło się 11 kwietnia w Szkole Podstawowej w Leszczydole-Nowinach. W głosowaniu brało udział 79 osób, 75 z nich oddało ważne glosy. Dotychczasowa sołtys Bożena Grzegorczyk była jedyną kandydatką. Wygłosiła jedno z najdłuższych podsumowań działań zrealizowanych w minionej kadencji spośród wszystkich sołtysów, którzy wzięli udział w zebraniach w swoich miejscowościach.
Gmina w ciągu czterech minionych lat realizowała w miejscowości oświetlenie, sporządzała projekty dotyczące budowy ul. Szlachetnej i kanalizacji. Zbudowała ul. Akacjową i Brzozową, boisko przy szkole z bieżnią i oświetleniem. Powiat przebudował swoją drogę (biegnącą m.in. przez Leszczydół-Nowiny) na odcinku od ul. Sosnowej w stronę siedziby Nadleśnictwa.
– Dochodzą słuchy, że dostajemy pieniądze z funduszu sołeckiego – do ręki ich nie otrzymujemy, one są na rzecz wsi, możemy wnioskować do gminy na co chcemy, by były przeznaczone – podkreśliła sołtys.
Z funduszu sołeckiego gmina realizowała m.in. profilowanie i dożwirowanie dróg, zakupiła projektor, z którego korzysta miejscowe stowarzyszenie, doposażyła plac zabaw przy szkole, wykonała ogrodzenie działki wiejskiej służącej miejscowej społeczności (w dalszej kolejności zaplanowana jest budowa wiaty, przyłączenie mediów).
– Dziękuję mieszkańcom, którzy cztery lata temu obdarzyli mnie zaufaniem. Miło mi było współpracować z wami, dziękuję za wsparcie. Zrobię wszystko, by nadal pomagać i wspierać mieszkańców. Dziękuję też radzie sołeckiej. Służyli mi pomocą, pomysłami, jestem im bardzo wdzięczna. Dziękuję byłemu radnemu Stanisławowi Nasiadce, mile wspominam współpracę z nim – podsumowała Bożena Grzegorczyk.
W skład rady sołeckiej mieszkańcy wybrali Alicję Ochmańską, Wiesławę Lewandowską, Tadeusza Sztorca.
W spotkaniu brali udział także naczelnik wydziału inwestycji i bezpieczeństwa Adam Mróz oraz naczelnik wydziału zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami Iwona Kozon. Mieszkańcy pytali ich o bieżące inwestycje i plany, m.in. prosili o uzupełnienie latarni na słupach przy ul. Błękitnej i Baśniowej.
– Leszczydół-Nowiny to dynamicznie rozwijająca się miejscowość, atrakcyjna, ma coraz więcej mieszkańców, przybywa nowych szlaków drogowych, ale nigdy potrzeby nie nadążają za możliwościami samorządu, który dba o zrównoważony rozwój całej gminy. Kiedy jeździmy na takie spotkania jak to, zawsze potrzeb jest więcej niż możliwości ich zaspokojenia – podkreślił Adam Mróz, który obiecał zająć się tematem doświetlenia ulic.
Mieszkańcy zgłosili też problem niskiego ciśnienia w sieci wodociągowej.
– Temat jest nam znany, rozmawiałem z prezesem PWiK i wiem, że jednym priorytetowych zadań przedsiębiorstwa jest poszukiwanie i ustalenie przyczyny niskiego ciśnienia. Prezes zapewnia, że przed sezonem letnim problem zostanie wyeliminowany – zaznaczył Adam Mróz.
– Czy gmina ma w planach ul. Leśną? Tam są już pobudowane wszystkie media – zapytał jeden z mieszkańców.
– W tegorocznym budżecie i w najbliższych planach inwestycyjnych tego zadania nie ma. Jest problem – część tej drogi jest gruntem Lasów Państwowych – poinformował naczelnik.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl