Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 19 stycznia 2020 r., imieniny Henryka, Mariusza

Sołectwa wybrały

(Zam: 27.04.2019 r., godz. 13.44)

Kolejne wybory przyniosły zmiany, m.in. w Kamieńczyku. Tam zamiast Marka Curuła sołtysem jest Adam Bodzan.

W Leszczydole-Działkach na sołtysa kandydowali Danuta Decewicz i Henryk Borkowski. Wygrał Henryk Borkowski, a wspierać go będzie rada sołecka – Ireneusz Jastrzębski, Danuta Decewicz, Jerzy Szczesny. W Rybienku Starym wygrała Ewa Ciach (konkurowała z nią Maria Wygryz). Do rady sołeckiej mieszkańcy wybrali Piotra Turka, Teresę Wygryz, Piotra Szurawskiego.
W Deskurowie sołtysem została Danuta Napiórkowska (konkurował z nią Radosław Kaczmarski), a w radzie sołeckiej pracować będą Waldemar Oleksiak, Grzegorz Turek, Adam Wrzosek. W Sitnie dotychczasowa sołtys Jadwiga Ickiewicz była jedyną kandydatką. Prócz niej mieszkańcy wybrali radę sołecką – Małgorzatę Rogulską, Teresę Ostaszewską, Dominika Rogulskiego.
W Kamieńczyku mieszkańcy zdecydowanie poparli Adama Bodzana, który wygrał z pełniącym tę funkcję od lat Markiem Curułem. Wspierać go będzie rada sołecka – Renata Zalewska, Zofia Jaszczuk, Marek Kamiński.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl