Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 20 stycznia 2020 r., imieniny Fabiana, Sebastiana

Nowy dowód od 4 marca

(Zam: 01.03.2019 r., godz. 10.47)

Wszyscy, którzy od 4 marca będą składać wniosek o nowy dowód osobisty, dostaną dokument z elektronicznym chipem. Pozwoli on na łatwiejsze używanie dowodu na lotniskach czy w przychodniach.E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw.

Nowy dowód osobisty będzie podobny do dotychczasowego. Zawierać będzie niemal takie same dane jak do tej pory, ale wzbogacony będzie o elektronicznego chipa, takiego, który jest np. w kartach kredytowych. W chipie znajdą się zapisane w wersji elektronicznej informacje z dowodu. Na dowodzie znajdzie się też specjalny numer CAN, który pomoże w zabezpieczeniu dokumentu.
Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane będą mogły używać e-dowodu do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami. E-dowód umożliwia m.in.:
– logowanie się do portali administracji publicznej (np. ePUAP),
– elektroniczne podpisywanie dokumentów (podpis osobisty),
– korzystanie z automatycznych bramek granicznych przeznaczonych dla posiadaczy paszportów biometrycznych, np. na lotniskach.
Prościej będzie też po zgubieniu e-dowodu. Wystarczy zgłosić ten fakt na policji, informacja automatycznie od razu trafi do urzędu.
Nowy dowód otrzyma osoba, której kończy się termin ważności lub wymienia go np. z powodu zmiany nazwiska. Jeśli nasz dotychczasowy dowód jest wciąż ważny, wymiana nie będzie obowiązkowa. Dowód osobisty tak jak do tej pory będzie wydawany bezpłatnie. Na awersie nowego dowodu osobistego znajdą się: imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, obywatelstwo jego posiadacza. Rewers dokumentu będzie zawierał numer PESEL, miejsce urodzenia, nazwisko rodowe posiadacza, imiona jego rodziców.
Testy e-dowodu zostały przeprowadzone w 42 miejscowościach.
Oprac. J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl