Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 24 stycznia 2020 r., imieniny Felicji, Rafała

Mieszkańcy mogą proponować uchwały

(Zam: 01.03.2019 r., godz. 10.41)

Jeśli co najmniej 200 mieszkańców podpisze się pod projektem uchwały, będzie mógł on trafić pod obrady Rady Gminy. Radni podczas styczniowej sesji podjęli uchwałę w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.Obywatelski projekt uchwały może dotyczyć wszelkich spraw z zakresu działania gminy z wyjątkiem tych, które regulowane są wyłączną inicjatywą uchwałodawczą wójta. Projekt składa się przewodniczącemu Rady Gminy. Powinien on odpowiadać wymogom zawartym w statucie gminy oraz w rozporządzeniu w sprawie zasad techniki prawodawczej.
Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, kampanią promocyjną, a także organizacją zbierania podpisów mieszkańców popierających projekt, wykonuje komitet. Tworzy go co najmniej 20 mieszkańców, którzy mają prawo wybierania do Rady i złożyli pisemne oświadczenie o przystąpieniu do komitetu. W jego imieniu występuje pełnomocnik lub jego zastępca. Do obowiązków pełnomocnika należy zawiadomienie przewodniczącego Rady Gminy o utworzeniu komitetu i złożenie projektu uchwały wraz z podpisami mieszkańców.
Komitet pokrywa wydatki związane z wykonywaniem inicjatywy uchwałodawczej, w tym koszty promocji projektu uchwały.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl