Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 17 czerwca 2019 r., imieniny Adolfa, Laury

Zebrali skrawki lokalnej historii

(Zam: 08.01.2019 r., godz. 09.24)

Stowarzyszenie "Wspólna przyszłość" działające od kilku lat w Leszczydole-Nowinach podejmuje się realizacji wielu ciekawych zadań. Szczególną uwagę przywiązuje do poznania historii swojej Małej Ojczyzny oraz promowania lokalnego dziedzictwa i kultury.I właśnie tym zagadnieniom był poświęcony realizowany w roku 2018 projekt w ramach programu „Patriotyzm Jutra”
ogłoszonego przez Muzeum Historii Polski. Nosił on tytuł „Wielka historia Małej Ojczyzny”.
Taki projekt był realizowany po raz pierwszy. Chodziło w nim przede wszystkim o zainteresowanie dzieci i młodzieży historią ich miejscowości, miejscem urodzenia. Pod opieką członków stowarzyszenia szukały dokumentów, zdjęć, pamiątek. Prowadziły rozmowy z najstarszymi mieszkańcami, zadawały pytania, sporządzały relacje. Jednocześnie, integrowały się z najstarszymi mieszkańcami wioski, wymieniały spostrzeżenia i spotykały się z nimi. Myślimy, że wszystko się udało. Pierwszy krok został zrobiony. Pora na następne, ale to już w następnych projektach.
Projekt dobiegł końca. Wytężona praca i zaangażowanie członków stowarzyszenia przyniosło oczekiwane efekty. Zebrane archiwalne materiały, zdjęcia, wspomnienia i relacje od najstarszych mieszkańców wsi pomogły poznać historię powstania miejscowości Leszczydół-Nowiny. Rozpaliły ciekawość i chęć do dalszych poszukiwań, już na szerszą skalę. Na swojej drodze spotkaliśmy wielu ciekawych ludzi, którzy bardzo chętnie dzielili się swoimi wspomnieniami. Gotowi byli przejechać nawet kilkaset kilometrów, żeby z nami porozmawiać i przekazać nieznane fakty. Relacje ze spotkań zostały zarejestrowane w postaci 11 filmów. Przeprowadzone wywiady to źródło nieocenionej wiedzy dla obecnych i dla przyszłych pokoleń naszej miejscowości. Filmy będziemy pokazywać mieszkańcom podczas okazjonalnych spotkań, tak jak podczas Wieczoru Niepodległościowego wywiad z najbardziej znanym mieszkańcem Nowin, księdzem Henrykiem Kietlińskim. Dzięki opowieściom mieszkańców odkryliśmy wiele nieznanych dotąd faktów, co pozwoliło wykonać mapkę multimedialną naszej wsi. Dużym zaskoczeniem było odnalezienie dwóch tomów wierszy, w większości dotyczących Leszczydołu-Nowin, a napisanych przez nieżyjącego już jednego z mieszkańców. Ocaliliśmy od zapomnienia to, co jeszcze można było ocalić. Dotarliśmy, nieraz przez przypadek, do bezcennych, starych zdjęć przedstawiających dawnych mieszkańców Leszczydołu-Nowin, nawet z XIX w. i z okresu międzywojennego (Piłsudczycy). Niezwykłą wartość mają kopie aktów nadania, archiwalne mapki czy dokumenty dotyczące powstania Nadleśnictwa Leszczydół w 1923 r. Mieszkańcy również chętnie dzielili się z nami dokumentacją, którą zdobyli w IPN-nie, a która dotyczyła działalności niepodległościowej ich przodków.
Nasz projekt to również wiele konkursów dla dzieci z miejscowej szkoły podstawowej. Nie tylko zwycięzcy, ale każdy z uczestników został obdarowany nagrodą. Wręczaliśmy je podczas integracyjnych spotkań w świetlicy szkolnej.
Nasz projekt to nie tylko wywiady, to też wycieczki edukacyjno-warsztatowe, które przybliżyły nam życie naszych pradziadów. Odwiedziliśmy skansen w Brańszczyku oraz Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
Naszymi przewodnikami w szukaniu wiedzy na temat przeszłości byli pracownicy Biblioteki Miejskiej w Wyszkowie oraz Archiwum Państwowego w Pułtusku. Pokazali nam swoje zasoby, a jednocześnie zaopatrzyli w narzędzia, które są potrzebne do szukania wiadomości. Już wiemy, w jaki sposób do nich dotrzeć.
Zobaczyć to, czego do tej pory nie zobaczyliśmy i nie zauważyliśmy pozwoliły nam międzypokoleniowe rajdy rowerowe po najbliższej okolicy. Uzmysłowiliśmy sobie, że nasza okolica jest nie tylko piękna, ale kryje w sobie wiele pamiątek po minionych wydarzeniach. Przywracamy sukcesywnie pamięć o nich.
Oprócz namacalnych wartości poznawczych projekt dostarczył mnóstwo pozytywnych doznań emocjonalnych. Każda nasza wizyta u najstarszych mieszkańców była dla nich wielkim przeżyciem. Nieraz zauważyliśmy ogromne wzruszenie, a nawet łzy. Czuli się potrzebni, dowartościowani, mogli podzielić się z nami swoją wiedzą, ktoś ich z uwagą wysłuchał. A to dla ludzi w tym wieku jest bardzo ważne.
Przed nami jedno niezrealizowane zadanie poszukiwań z użyciem detektorów metali na terenie naszej wsi i ościennych miejscowości. Od kilku miesięcy zabiegaliśmy o zezwolenie na te poszukiwania. Cierpliwie zbieraliśmy niezbędną dokumentacje, przygotowaliśmy wnioski, mapy i dokumenty. Udało się. Otrzymaliśmy zezwolenie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. I będziemy szukać pamiątek, szczególnie z okresu działań wojennych – I i II wojny światowej, a może nawet powstań narodowych. Nie spoczniemy, aż osiągniemy zamierzony cel.
Nie byłoby tego, o czym pisaliśmy, gdyby nie środki finansowe, jakie pozyskaliśmy z Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”. Cóż jednak z pieniędzy, gdyby nie było wspaniałych ludzi – pasjonatów historii z prezesem Arturem Gałązką na czele.
Teresa Przygoda

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl