Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 20 maja 2019 r., imieniny Bazylego, Krystyny

Wybrali prezydium

(Zam: 01.12.2018 r., godz. 12.02)

Grzegorz Gołębiewski to nowy przewodniczący Rady Gminy Rząśnik. Był jedynym kandydatem. Wszyscy głosujący radni go poparli. Grzegorz Gołębiewski jest wieloletnim radnym, związanym z samorządem od 30 lat.

W minionych wyborach ubiegał się o mandat radnego z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Przyjazna Gospodarna Gmina, tego samego, który wystawił Pawła Kołodziejskiego w wyborach na wójta.
– To wielki zaszczyt dla mnie – podkreślił Grzegorz Gołębiewski obejmując funkcję przewodniczącego. – Będę wykonywał swoje obowiązki sumiennie. Będę starał się godnie reprezentować nasz samorząd, radę na terenie naszej gminy i poza jej granicami. Jestem pewien, że rada poza wszelkimi rozbieżnościami w sposób rzeczowy i merytoryczny będzie pracowała na rzecz rozwoju naszej gminy – dodał.
Na wiceprzewodniczącego Rady Gminy radni wybrali Sławomira Nowackiego (KWW Przyjazna Gospodarna Gmina). Otrzymał 8 głosów, konkurent – Arkadiusz Antoniak (KWW Przyjazna Gospodarna Gmina) – 6.
Głosowania odbyły się 22 listopada podczas pierwszej sesji Rady Gminy nowej kadencji. W jej trakcie radni i wójt złożyli ślubowanie.
– Mam nadzieję, że wspólnie będziemy realizować nasze samorządowe zadania, cele społeczne w sposób zrównoważony, kompetentny i sprawiedliwy – podkreślił wójt Paweł Kołodziejski gratulując radnym wyboru. – Zapewniam o zrównoważonej, mądrej, uczciwej, pełnej empatii współpracy.
Proboszcz parafii Rząśnik ks. Robert Sulich poprowadził modlitwę i przekazał błogosławieństwo.
– Gratuluję wszystkim tym, którzy zostali wybrani przez społeczeństwo, szczególnie tym, którzy zostali wybrani po raz kolejny, bo to znaczy, że są osobami zaufania społecznego. Ci, którzy są tu po raz pierwszy, muszą na to przez całe pięć lat pracować. Życzę, byście państwo działali nie tylko na rzecz swoich okręgów wyborczych, ale całej społeczności gminy – podkreślił kapłan.
Kolejna sesja Rady Gminy odbędzie się 28 listopada o godz. 10.00. Zaplanowano podjęcie uchwał w sprawie ustalenia składów komisji stałych rady i powołania ich przewodniczących. W porządku obrad jest też uchwała w sprawie programu współpracy gminy Rząśnik z organizacjami pozarządowymi.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl