Menu górne

Dziś jest 23 lipca 2019 r., imieniny Apolinarego, Bogny

Sprzęt dla jednostek OSP

(Zam: 06.11.2018 r., godz. 18.08)

Gmina Wyszków od wielu lat wpiera działania Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Wyszków. Dzięki pozyskanym środkom z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości, dwie jednostki z naszej gminy doposażone zostały w najwyższej jakości sprzęt.

OSP Kamieńczyk otrzymał dwie latarki kątowe i detektor prądu, natomiast jednostka OSP w Lucynowie Dużym zestaw ratownictwa technicznego. Całość zadania opiewała na kwotę 84 900 zł, z czego wkład własny gminy Wyszków stanowił 1%, czyli 849 zł. 84 051 zł pochodziło ze środków pozyskanych.
11 października w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wyszkowie odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu. W uroczystości uczestniczyli burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski, wicestarosta powiatu wyszkowskiego i jednocześnie prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Wyszkowie Adam Mróz, p.o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie mł. bryg. Marek Krzyżański, przedstawiciele obdarowanych jednostek na czele z prezesami – Eugeniuszem Zarembą (OSP Lucynów Duży) i Markiem Kamińskim (OSP Kamieńczyk).
Oprac. J.P.
Na podstawie informacji Urzędu Miejskiego

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl