Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 17 czerwca 2019 r., imieniny Adolfa, Laury

Od 42 lat związany z turystyką

(Zam: 30.08.2018 r., godz. 09.12)

Burmistrz zgłosił kandydaturę Jerzego Sitka do Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego za zasługi dla rozwoju turystyki Mazowsza.Jak informuje Urząd Miejski, Jerzy Sitek od 42 lat czynnie działa na rzecz rozwoju turystyki gminy Wyszków i województwa mazowieckiego. Swoją przygodę z turystyką rozpoczął w roku 1976 działając w Związku Harcerstwa Polskiego. Przez 14 lat pełnił funkcję Komendanta Hufca w Wołominie, z którym organizował rajdy, wycieczki, imprezy turystyczne. Po przejściu na emeryturę nie zrezygnował ze swej pasji, jaką była i nadal jest turystyka. W Wyszkowie we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 5 współtworzył Klub Ekologiczno-Turystyczny. Następnie, pasją turystyczną dzielił się z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Wyszkowie i młodzieżą z Gimnazjum nr 2 w Wyszkowie, od obydwu szkół w dowód uznania otrzymał dyplom „Przyjaciela szkoły”.
W 2004 r. Jerzy Sitek wyszedł z inicjatywą utworzenia nieformalnej grupy o nazwie „Leśna Szkoła”. Jej działania opierają się na wychowaniu dzieci i młodzieży poprzez różnego rodzaju formy aktywnego spędzania wolnego czasu w kontakcie z przyrodą. „Leśna Szkoła niewątpliwie jest lokalnym fenomenem, na której sukces złożyło się wiele czynników, jednym z nich jest charyzmatyczna osobowość lidera, Jerzego Sitka” – argumentuje Urząd Miejski.
Oprócz pracy z dziećmi i młodzieżą, kandydat prowadzi wycieczki dla seniorów: piesze, nordic walking, rowerowe, samochodem terenowym, autokarowe po Mazowszu i Polsce. Czasami łączy je z wycieczkami z udziałem dzieci i młodzieży. Jerzy Sitek działa z seniorami w ramach koła krajoznawczego „Białe Kruki” – tworzonego wspólnie z Wyszkowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Prowadzi także wycieczki o charakterze przyrodniczym i historycznym w formie przygodowej dla uczniów (klas szkolnych i kółek przyrodniczych) wyszkowskich szkół po najciekawszych zakątkach wyszkowskiej okolicy, np. na wrzosowiskach, łęgach, nad jeziorkiem Głusza, Wielkim Kołem, w miejscowości Fidest, wzdłuż rzeki Bug, szlakami powstań narodowych itp.
„Jerzy Sitek jest osobą niezwykle zasłużoną dla promowania turystyki w naszym mieście, powiecie i województwie. Niestety, nigdy nie otrzymał odznaczenia za swoje dokonania. Warto podkreślić, iż podczas pierwszego dwutygodniowego obozu, zrealizowanego w ramach „Leśnej Szkoły”, w pierwszym tygodniu uczestniczyło 8 osób, w drugim 15. Dzisiaj, w obozach organizowanych przez Jerzego Sitka uczestniczy blisko 80 osób. Kandydat szacuje, że w ciągu roku organizuje około 100 wydarzeń o charakterze turystycznym, z których fotoreportaże zamieszcza regularnie na Facebooku” – podkreśla Urząd Miejski.
Oprac. J.P.

Komentarze

Dodane przez Wygrana, w dniu 11.09.2018 r., godz. 13.18
Jurek właśnie wygrał

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl