Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 20 maja 2019 r., imieniny Bazylego, Krystyny

Rekreacja dla wsi

(Zam: 30.08.2018 r., godz. 08.53)

Gmina Wyszków ubiega się o dofinansowanie na budowę placu zabaw i siłowni plenerowej w Loretto, placu zabaw w Kamieńczyku oraz świetlicy w Olszance. Pieniądze miałyby pochodzić z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Wyszków w miejscowościach Kamieńczyk oraz Loretto” to projekt, którego realizację gmina ocenia na 294 456,26 zł, ubiega się zaś o 187 362,00 zł. W przypadku uzyskania wsparcia, samorząd zamierza zakończyć budowę do lutego 2020 r.
Koszt budowy świetlicy wiejskiej przy Szkole Podstawowej w Olszance gmina ocenia na 988 461,03 zł, z czego wnioskuje o 500 000 zł. Realizacja inwestycji miałaby się zakończyć do lutego 2020 r.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl