Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 24 maja 2019 r., imieniny Joanny, Zuzanny

Brańszczyk chce nadawać honorowe obywatelstwa

(Zam: 08.08.2018 r., godz. 17.56)

Wzorem innych samorządów, władze gminy Brańszczyk planują ustanowić regulamin nadawania honorowego obywatelstwa i tym samym wyróżniać osoby szczególnie dla niej zasłużone.26 lipca w trakcie wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy, wójt Mieczysław Pękul omówił zapisy znajdujące się w projekcie uchwały ustanawiającej regulamin nadawania honorowego obywatelstwa gminy Brańszczyk. Tego typu rozwiązanie stosują już m.in. gminy Somianka, Długosiodło, Wyszków.
– Są osoby bardzo zasłużone dla gminy i w jakiś sposób należałoby je uhonorować. Taką formą jest honorowe obywatelstwo, inne gminy w większości taki regulamin mają – podkreślił Mieczysław Pękul.
Prawo wnioskowania do przewodniczącego Rady Gminy o nadanie honorowego obywatelstwa mieliby wójt, radni, stowarzyszenia, organizacje społeczne i inne podmioty działające na obszarze gminy Brańszczyk. Termin składania wniosków każdego roku ma upływać 31 marca, przy czym dla tego roku będzie uczyniony wyjątek.
– Będzie można podjąć uchwałę jeszcze w tej kadencji. Wniosek rozpatrywać będzie Rada Gminy w ciągu 60 dni od złożenia wniosku – tłumaczył wójt.
Rada będzie miała prawo do nadania honorowego obywatelstwa nie więcej niż dwóm osobom rocznie.
– Chodzi o to, by tego typu honorowanie nie uległo dewaluacji – stwierdził wójt.
Radni przedyskutowali propozycje dotyczące regulaminu, a o jego uchwaleniu zdecydują na sesji.
Na podstawie podobnych rozwiązań ostatnio Rada Gminy Długosiodło podjęła uchwałę o nadaniu honorowego obywatelstwa nadleśniczemu Wojciechowi Kwiatkowskiemu i wieloletniemu opiekunowi parafialnego chóru Wiesławowi Piątkowskiemu.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl