Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 21 marca 2019 r., imieniny Bernadety, Lubomira

Wolski dodał sobie dwa lata

(Zam: 08.08.2018 r., godz. 17.44)

W którym roku urodził się przedwojenny burmistrz Wyszkowa Stanisław Wolski? Odpowiedź na to pytanie okazała się niełatwa, nawet dla członków jego rodziny. Ostatecznie na poświęconym mu pomniku umieszczono rok 1900.

Czytelnicy zwrócili się do naszej redakcji, gdy się okazało, że w informacjach na temat urodzin Stanisława Wolskiego zawarte są dwie daty 1898 r. i 1900. Temat ten poruszył też radny Piotr Turek w trakcie jednej z ostatnich sesji Rady Miejskiej. W fazie konsultacji z mieszkańcami na temat wyglądu pomnika Urząd Miejski podawał 1898 jako rok urodzin przedwojennego burmistrza. „Kiedy w styczniu 2018 r. podczas wizyty w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie rodzina Państwa Wolskich przekazała samorządowi Gminy Wyszków pamiątki po przedwojennym burmistrzu był wśród nich własnoręcznie napisany życiorys Stanisława Wolskiego, w którym jako rok jego urodzin wskazany był rok 1898. Na podstawie otrzymanych wówczas dokumentów sporządzone zostały materiały informacyjne, które służyły w procesie konsultacji i informowania mieszkańców o tej inicjatywie” – poinformował nas Urząd Miejski.
– Już w toku prac nad pomnikiem Stanisława Wolskiego jego rodzina podzieliła się z urzędnikami wątpliwościami co do roku urodzin przedwojennego burmistrza informując, że Stanisław Wolski urodził się dwa lata później, w roku 1900, a prawdziwą datę urodzenia zataił i zmienił, by dostać się do służby wojskowej w Legionach – podkreśla zastępca burmistrza Aneta Kowalewska. – Była to zresztą dosyć częsta praktyka młodzieńców w tamtych czasach. Podobne ustalenia odnośnie roku urodzin Stanisława Wolskiego poczynił regionalista, Piotr Płochocki, potwierdzając, że Stanisław Wolski „dodał” sobie dwa lata, by dostać się do wojska, a rzeczywisty rok jego urodzin to rok 1900. Na zmianę daty urodzin, której dokonał przedwojenny burmistrz miało mieć także wpływ małżeństwo z Wincentyną Marią z domu Zakrzewską.
Ostatecznie, na prośbę państwa Wolskich, na pomniku znalazł się rok 1900.
– Co ciekawe, i na co wskazuje Piotr Płochocki, nieścisłości pojawiają się także wokół roku urodzin syna Stanisława, Bolesława Wolskiego, Honorowego Obywatela Gminy Wyszków – dodaje Aneta Kowalewska.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl