Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 18 lutego 2019 r., imieniny Konstancji, Maksyma

Wyższe kryteria dla biorących zasiłki

(Zam: 08.08.2018 r., godz. 17.40)

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2018 r.

„Podwyższenie kryteriów dochodowych wpłynie na wzrost liczby świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń pieniężnych, których przyznanie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego oraz wzrost wysokości tych świadczeń” – podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:
– dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł (wzrost o 11%),
– dla osoby w rodzinie – 528 zł (wzrost o 3%).
Przyjęcie nowych kryteriów dochodowych wpłynie również na zwiększenie świadczeń pieniężnych:
– maksymalnej kwoty zasiłku stałego – do 645 zł (wzrost o 7%),
– kwoty stanowiącej podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – do wysokości 1 763 zł (wzrost o 2%),
– kwoty z dochodu z 1 ha przeliczeniowego – do wysokości 308 zł (wzrost o 7%).
Oprac. J.P.
Na podstawie informacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl