Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 18 lutego 2019 r., imieniny Konstancji, Maksyma

Piesi się niecierpliwią i przechodzą na czerwonym

(Zam: 21.07.2018 r., godz. 08.20)

Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Sowińskiego i Prostej znów stwarza problemy. System zmiany świateł został zmieniony tak, by upłynniał ruch samochodów, ale niekoniecznie dobrze służy pieszym.

Zastosowano system automatycznego sterowania ruchem, który umożliwia wydłużenie cyklu światła zielonego dla samochodów w przypadku bardziej natężonego ruchu. Pozwoliło to upłynnić ruch, który z powodu licznych remontów m.in. ul. Sowińskiego i budowy obwodnicy śródmiejskiej odbywa się w centrum miasta. Jak nas poinformował naczelnik wydziału gospodarki komunalnej Urzędu Miejskiego Robert Garbarczyk, po zakończeniu robót i skierowaniu przynajmniej części ruchu na obwodnicę śródmiejską, jesienią gmina ma przywrócić dotychczasowy system sterowania ruchem.
Dlaczego obecny system jest tak problematyczny dla pieszych? Sprawę opisał nasz Czytelnik proszący o interwencję „Dotychczas światła regulujące przejście dla pieszych na kierunku Prosta zapalały się automatycznie, bez konieczności używania przycisku pozwalającego na zapalenie zielonego światła i nie było problemu z przejściem. Obecnie istnieje obowiązek użycia tego przycisku i tu zaczynają się problemy. Wystarczy dosłownie sekundę się spóźnić z przyciśnięciem i trzeba cały cykl zmiany świateł przeczekać, żeby bezpiecznie przejść przez skrzyżowanie, a że ludzie są niecierpliwi, to zwyczajnie przebiegają na czerwonym i tym samym narażają siebie i innych użytkowników ruchu drogowego na niebezpieczeństwo. Obserwuję te sytuacje ze swego okna i widzę co się dzieje”.
W tej sprawie w Urzędzie Miejskim interweniował w połowie czerwca mieszkaniec niedawno reaktywowanego Osiedla nr 12 Bogdan Osik. Zwrócił się do magistratu z prośbą o przywrócenie mechanizmu sterowania sygnalizacją, który nie wymaga naciskania przycisku przez pieszych. W odpowiedzi naczelnika Roberta Garbarczyka uzyskał tę samą informację, której również udzielił naszej redakcji: „z uwagi na prace remontowe w rejonie ul. Dworcowej i odc. ul. Gen J. Sowińskiego, które spowodowały przeniesienie dużej części ruchu na ul. Prostą została wprowadzona zmiana w sterowaniu oświetleniem ze stało-czasowej na automatyczną. Zmiana ma usprawnić przepustowość skrzyżowania dla kierunku ruchu ul. Prostej”. Tymczasem Bogdan Osik argumentuje, podobnie jak nasz Czytelnik: „Obecny program sygnalizacji wymaga wywołania sygnału zielonego dla pieszych poprzez wciśnięcie przycisku. Nawet nieznaczne spóźnienie się pieszego z użyciem guzika skutkuje koniecznością oczekiwania na zielone światło do następnego cyklu, a więc często około dwóch minut. W wyniku bardzo długiego czasu oczekiwania na przejście, przy jednoczesnym braku pojazdów jadących w relacji kolizyjnej, często obserwuje się pieszych przekraczających jezdnię na czerwonym świetle. Proponowana zmiana systemu sygnalizacji zwiększy bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego”.
Bogdan Osik podkreśla, że Urząd Miejski nie uprzedził mieszkańców o zmianie systemu sterowania oświetleniem. Jak informuje, jego postulat, by gmina informowała wyszkowian o takich zmianach, pozostał bez odpowiedzi.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl