Menu górne

Dziś jest 24 sierpnia 2019 r., imieniny Bartłomieja, Jerzego

Walne w spółdzielni

(Zam: 21.07.2018 r., godz. 08.17)

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” jak co roku podsumowała minione 12 miesięcy podczas walnego zgromadzenia podzielonego na części. Członkowie zarządu spółdzielni, czyli prezes Mirosław Marszał (pełni tę funkcję od 1992 r.), zastępca prezesa ds. technicznych Jerzy Prusakowski (od 2012 r.), członek zarządu Barbara Roicka (of 2009 r.), otrzymali absolutorium, choć niejednogłośnie.

Prezes Mirosław Marszał przedstawił sprawozdanie z działalności SM „Przyszłość” w 2017 r. Spółdzielnia liczy (według danych za ubiegły rok) 3 502 członków, natomiast w jej zasobach mieszka 8 714. Takie są oficjalne dane spółdzielni, której szefostwo szacuje, że mieszkańców jest więcej (część osób nie jest zgłaszana np. do rozliczenia za gaz). Pod koniec ubiegłego roku „Przyszłość” dysponowała 102 budynkami, w tym 93 mieszkalnymi (3 696 mieszkań, 113 garaży, 108 stanowisk postojowych). Koszty działalności SM wyniosły 18 401 800 zł, w tym m.in. eksploatacja – 8 463 100 zł, woda i ścieki – 3 074 600 zł, gaz – 560 400 zł, ciepło – 6 223 500 zł.
Spółdzielnia miała 20 544 700 zł przychodów. Nadwyżka przychodów nad kosztami za energię cieplną w 2017 r. Wynosiła 1 720 600 zł i została rozliczona z lokatorami w marcu 2018 r. Zarząd złożył wniosek (przegłosowany na walnym zgromadzeniu) o przeznaczenie nadwyżki bilansowej na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości.

Szereg wykonanych prac
W minionym roku własnymi siłami SM „Przyszłość” wykonała wymianę okien na klatkach schodowych (3 sztuki), usunięcie przecieków dachów, rynien, naprawę obróbek blacharskich (246 przypadki), naprawę i regulację drzwi wejściowych, okienek piwnicznych i klatkowych oraz inne roboty stolarskie, murarskie, ślusarskie (833), usuniecie zagrzybień (13 lokali), naprawę tynków w lokalach, klatkach schodowych oraz garażach, konserwację, uzupełnienie nowych znaków drogowych oraz oznaczenie poziomych miejsc parkingowych na osiedlach, prześwietlenie istniejących drzew, sadzenie nowych drzew oraz krzewów, konserwację placów zabaw, ławek parkowych przed budynkami i na placach zabaw, tablice ogłoszeń, naprawę pionów hydraulicznych po awariach w lokalach mieszkalnych, odśnieżanie chodników oraz zjazdów do garaży. Poza tym spółdzielnia realizowała: wykonanie i montaż stojaków na rowery (18 szt.), wymianę rynien na ul. Sowińskiego 49, wywóz liści i gałęzi z terenów zielonych do utylizacji, montaż 40 słupków chodnikowych oraz konserwację istniejących, rozwożenie i ustawianie na zimę skrzyń na piach oraz uzupełnienie piachu, częściowy remont dachu nad ZUS-em, wykonanie i montaż pochwytów zejść do piwnic oraz nowych trzepaków (ul. Sowińskiego 49A), wymianę skrzynek pocztowych (30) oraz zamków do skrzynek (30), malowanie garażu ul. Geodetów 52A, czyszczenie posadzek w garażach ul. Sowińskiego 49A i Geodetów 52A, wywóz starych mebli, sprzętu AGD, choinek itp. do utylizacji, montaż antyptaków przy ul. Sowińskiego 49A.
Konserwatorzy usuwali awarie, dokonywali napraw, świadczyli usługi na podstawie 4 526 zgłoszeń. Mieszkańcy we własnym zakresie przy częściowym zwrocie kosztów wymienili 310 okien.
Wykonawcy wyłonieni w przetargach wykonali: remont chodników (584 m kw.), remont nawierzchni ulic i parkingów – 779 m kw., wymianę wodomierzy – 5 410 szt., malowanie klatek schodowych – 8 827 m kw., remont docieplenia ścian – 1 104 m kw., remont płyt balkonowych – 8 szt., remont instalacji odgromowej – 8 316 m kw., remont rurociagu c.o., docieplenie stropodachu – 690 m kw., dostawę i montaż dwóch wind, wymianę nawierzchni placu zabaw, koszenie traw, wycinkę drzew i cięcie żywopłotu.

1,5 mln zł zadłużenia mieszkańców
Obciążenie czynszowe lokali w 2017 r. Wynosiło 18 480 892,68 zł. Zadłużenie wyniosło 1 583 598,11 zł (8,57 proc. ogólnego obciążenia lokali i spadło o 1,64 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku), w tym lokale mieszkalne – 1 549 766,26 zł (9,62 proc.), użytkowe 33 831,85 zł (1,43 proc.). W ubiegłym roku spółdzielnia wysłała 634 monity do osób zalegających w opłacie czynszu. Przekazała do sądu 30 spraw. Zapadło 27 wyroków, w toku są pozostałe sprawy. Do komornika skierowano 42 przypadków. Ogółem w minionym roku toczyło się 185 spraw u komornika (ściągalność w 75 przypadkach, pozostałe postępowania są w toku).

Wzrosło zatrudnienie
Średnie zatrudnienie w 2017 w SM „Przyszłość” wynosiło 56,2 osoby, na co wydała 2 928 053,71 zł z funduszu płac. Średnie miesięczne wynagrodzenie w spółdzielni (pod odjęciu kwot wypłacanych z tytułu odpraw emerytalnych, rentowych, nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za urlopy wypoczynkowe po rozwiązaniu umowy o pracę, ZUS) wyniosło brutto 3 519,61 zł.
Radę Nadzorczą SM „Przyszłość” tworzą Jan Abramczyk, Tadeusz Ciurzak, Jan Dziubłowski, Bronisław Gołębiewski, Genowefa Kamińska, Mirosław Michalski, Jan Ogrodziński, Kazimierz Przybysz, Andrzej Serzysko, Ewa Sylwanowicz-Król, Zbigniew Wiśniewski, Bolesław Zyśk. W 2017 r. odbyli 6 posiedzeń. Zajmowała się m.in. uchwałami dotyczącymi kierunków rozwoju, prac remontowych i inwestycyjnych, analizą sprawozdań i zatwierdzaniem sprawozdań rocznych i finansowych, dokonywaniem bieżących analiz stanu zadłużenia czynszowego.

Wnioski od mieszkańców
O części spraw poruszanych na walnym zgromadzeniu pisaliśmy w poprzednich numerach „Wyszkowaka”, m.in. o planach podwyższenia opłat za gaz i konflikcie w bloku przy ul. Sowińskiego 51, gdzie władze spółdzielni nakazały mieszańcom rozebrać stojące od kilku dekad ścianki.
Aktywnym uczestnikiem zebrania, które odbyło się 25 czerwca był Bogdan Osik, który pytał m.in. o zwiększenie zatrudnienia w SM „Przyszłość”.
– Średnie zatrudnienie wyniosło w 2017 r. 56,2, w 2016 roku 54,4. Przybyło etatów. Czy to niezbędne? To są wyższe koszty, a musimy liczyć się z każdym groszem – zwrócił się do Mirosława Marszała.
Jak tłumaczył prezes, zmarł pracownik, który świadczył usługi przy pomocy furmanki i konia.
– Kupiliśmy samochód wywrotkę i musieliśmy zatrudnić kierowcę. Druga osoba została zatrudniona w dziale mieszkaniowym – niektórzy pracownicy mają swoje lata, przechodzą na emeryturę, chcemy więc kadrę odmłodzić. Przyjęliśmy młodą osobę, by się wdrożyła i nauczyła fachu – informował M. Marszał.
B. Osik pytał też o powody montażu antyptaków na nowym bloku przy ul. Sowińskiego 49A i o to, kto poniósł koszt remontu znajdującego się tam parkingu.
– Tam jacyś celebryci mieszkają, tyle jest tam inwestycji, kto tam taki mieszka? – zastanawiał się inny mieszkaniec.
– Każdy miał prawo kupić tam mieszkanie – stwierdził prezes. – Na etapie projektowania projektant uparł się i nie pozwolił na zamontowanie przeszkód na ptaki. Po zakończeniu inwestycji zdecydowaliśmy się jednak na ich montaż. Zostały założone przy samych rynnach, by ptaki nie brudziły nowiutkiej elewacji – stwierdził i dodał, że remont parkingu został zrealizowany na koszt wykonawcy budowy bloku.
– Gdzie są kamery na trenie spółdzielni mieszkaniowej? Czy jest regulamin monitoringu? – kontynuował B. Osik.
– Urząd Ochrony Danych Osobowych zbiera uwagi do rozporządzenia, które będzie mówiło, jak korzystać z monitoringu. Mamy czas, by to wprowadzić i zrobimy to – zapewniał Mirosław Marszał.
– Kiedy będzie remont dachu bloku przy ul. Sowińskiego 39? Ludzie mają zagrzybiałe sufity – indagował inny mieszkaniec.
– Ten rok jest specyficzny ze względu na to, że drastycznie wzrosły ceny usług – podkreślił Mirosław Marszał. – Wiemy, że dach trzeba zrobić. Zaprojektowaliśmy go, ale w wyniku dwóch przetargów wiemy, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego wykonać za kwotę, którą zaplanowaliśmy na ten cel.
– Niech przetarg będzie opublikowany na stronie internetowej, może ktoś się do niego zgłosi za niższą cenę – stwierdził Bogdan Osik.
Mieszkańcy poruszyli też temat zagospodarowania miejskiej działku w sąsiedztwie bloku przy ul. Prostej 9. Burmistrz, za zgodą radnych, zamierza ogłosić przetarg na jej dzierżawę. Nie jest tajemnicą, że gruntem zainteresowany jest inwestor chcący zrobić na nim strefę rekreacji na potrzeby planowanego do budowy bloku.
– Będzie teren rekreacji, a wszystkie miejsca parkingowe mają być zapewnione w obrębie działki, gdzie jest zabudowa – podkreślił goszczący na spotkaniu 25 czerwca burmistrz Grzegorz Nowosielski. – Problem polega na tym, ze w Wyszkowie w planach przypada jedno mieszkanie na jedno miejsc postojowe, tylko, że ludzie ich nie kupują pod blokami. Stawiają samochód na istniejących miejscach. My jako gmina staramy się dobudowywać parkingi, ale są one ogólnodostępne, a nie dedykowane konkretnym kierowcom.
W ramach wniosków przegłosowanych prze uczestników walnego zgromadzenia Bogdan Osik zgłosił konieczność umieszczenia numeracji na klatkach schodowych we wszystkich zasobach spółdzielni. Wniósł też o udostępnienie na stronie internetowej spółdzielni wszystkich regulaminów, uchwał, protokołów obrad, lustracji, sprawozdań finansowych, ogłoszeń o przetargach i ich wynikach. Wnioski zostały przyjęte z zastrzeżeniem przedstawicieli spółdzielni, że nie należy informować wszystkich o sprawach „Przyszłości”, gdyż jej mienie jest majątkiem prywatnym spółdzielców.

Poszanowanie własności
Podczas zebrania, które się odbyło 21 czerwca mieszkańcy wnosili o ograniczenie działania myjni przy ul. Pułtuskiej, tak, by była czynna w godz. 6.00-22.00.
Jan Dawidzki zwracał uwagę, że Osiedle Norwida jest intensywnie zabudowywane.
– Dla właścicieli garaży jest to uciążliwe, bo jest duży ruch, a wyjazd z osiedla staje się coraz bardziej utrudniony, szczególnie na ulicę 11 Listopada – stwierdził.
– My, jako zarząd spółdzielni mamy ograniczone działania. Staramy się bronić własności spółdzielni. Odgrodziliśmy zakład pogrzebowy, który korzystał z naszego chodnika. Jak ktoś chce prowadzić działalność, miejsca parkingowe powinien zapewnić na swoim gruncie – stwierdził prezes. – Zwracałem się do burmistrza, bo nie może być tak, że przedszkole gminne (nr 7) graniczące z trzech stron z gruntem gminnym ma wjazd od strony spółdzielni mieszkaniowej. Brama jest zamknięta, rodzice blokują wyjazd naszym mieszkańcom. Wystąpiliśmy na piśmie, mamy obiecane, że gmina uporządkuje kwestię i będzie wjazd od strony gminnej.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl