Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 18 lutego 2019 r., imieniny Konstancji, Maksyma

Święty patronem szkoły

(Zam: 21.07.2018 r., godz. 08.12)

Społeczność Szkoły Podstawowej w Jackowie Górnym obrała sobie za patrona św. Stanisława Kostkę – urodzonego na Mazowszu w 1550 r. zakonnika, patrona dzieci, młodzieży, studentów. Uroczystość nadania imienia i sztandaru placówce odbyła się 24 czerwca.

Rozpoczęła się od mszy odprawionej w Sanktuarium w Popowie Kościelnym, gdzie sztandar poświęcił biskup senior diecezji płockiej Roman Marcinkowski.
Dalsza część uroczystości odbyła się w szkole, gdzie zebrali się uczniowie, rodzice, mieszkańcy wsi, nauczyciele, przedstawiciele władz samorządowych i inni goście, a także reprezentanci szkół podstawowych w Woli Mystkowskiej, Kręgach, Popowie Kościelnym. Uchwałę o nadaniu imienia odczytał Bartosz Kalinowski – wiceprezes Społecznego Stowarzyszenia Oświatowego „Szkoła z Tradycjami”, które jest organem prowadzącym placówkę. Dekret biskupa płockiego o nadaniu imienia odczytał ks. Remigiusz Stacherski.
Wyrazem szacunku i uznania dla fundatorów sztandaru są pamiątkowe gwoździe umieszczone na drzewcu sztandaru. Umocowania symbolicznego gwoździa i wpisu do aktu ufundowania sztandaru dokonali ofiarodawcy i honorowi goście wydarzenia: ks. bp Roman Marcinkowski, poseł w Parlamencie Europejskim Jarosław Kalinowski, Robert Potorski, Agnieszka Chalimoniuk, wójt Gminy Somianka Andrzej Żołyński, przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Rakowski, proboszcz parafii Popowo ks. Remigiusz Stacherski, dyrektor Banku Spółdzielczego Mariola Lipińska, przedstawiciele mieszkańców Jackowa Górnego Leszek Kozon, Andrzej Ruciński, Wojciech Kozon, Mariusz Bryk, Małgorzata Ciach, Barbara Polak.
Rodzice uroczyście przekazali sztandar dyrektor szkoły Teresie Pawlak, a ta oddała go w ręce członków szkolnego pocztu sztandarowego. Na nowo przekazany sztandar ślubowanie złożyli: uczniowie Aleksandra Waśkiewicz, Ola Pawlak, Oskar Zalewski, Natalia Archacka, Amelia Kozon, Bartosz Waszkiewicz, Krystian Pawłowski, Wiktoria Pakuła, Jakub Chmielewski, nauczycielka Barbara Pawlak oraz przewodnicząca Rady Rodziców Wioleta Kalinowska. Przysięgali: „My, uczniowie, nauczyciele i rodzice uczniów SP w Jackowie Górnym ślubujemy być wiernymi tradycji naszego kraju, szanować język i kulturę ojczystą; rzetelną pracą, nauką i wiarą przyczynić się do rozkwitu naszej ojczyzny; dbać o honor szkoły, podtrzymywać chwalebne tradycje, godnie reprezentować jej imię; kształcić w sobie cechy, które posiadał nasz patron, odwagę, roztropność i sprawiedliwość; szanować godność własną i innych, aby życie ludzkie było dla nas największym skarbem, jakie podarował nam Bóg; dochować wierności sztandarowi szkoły”.
Tablicę ufundowaną na pamiątkę uroczystości odsłonili: europoseł Jarosław Kalinowski, wójt Andrzej Żołyński, przedstawiciel Stowarzyszenia Oświatowego „Szkoła z Tradycjami” Mirosław Wierzbicki, dyrektor szkoły Teresa Pawlak, przedstawicielka Rady Rodziców Katarzyna Pakuła, przedstawicielka nauczycieli Teresa Zielińska, przedstawiciel uczniów Adrian Dąbrowski. Poświęcili ją ks. bp Roman Marcinkowski i ks. Remigiusz Stacherski.
– Drodzy uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły –- dziękuję wam za wszystko, co za nami. Jesteście siłą i wartością naszej szkoły. Tylko ja, tylko my wiemy – jak wiele sobie zawdzięczamy – stwierdziła dyrektor Teresa Pawlak. – Dziękuję za ogromne zaangażowanie, zrozumienie i profesjonalne przygotowanie dzisiejszej uroczystości. Dziękuję za pracę, za wytrwałość, i dążenie do celu. Nasz cel został dziś osiągnięty. Szkoła ma nadane imię.
Zebrani zaśpiewali tez hymn szkoły „Do celu”, do którego słowa napisała Renata Skura, a muzykę skomponował Mateusz Rzewuski.
– Ta szkoła zawsze była wysoko w rankingach wyników nauczania, pełna zaangażowania społecznego, inicjatyw dla środowiska. Z tego powodu jesteśmy z niej bardzo dumni – podkreślił absolwent jackowskiej szkoły, europoseł Jarosław Kalinowski. – Szkoła ma ponad 80 lat i doczekała się chrztu. Otrzymuje imię i zarazem nowe życie, siłę potrzebną, by ta placówka była powodem do wielkiej dumy. By ta duma trwała nie możemy ustawać w zaangażowaniu, wspólnej pracy. Jarosław Kalinowski zacytował słowa św. Stanisława Kostki „Chociażby los miał szaleć zmienny, ja trwać będę niewzruszony”.
– Bądźcie niewzruszeni, bierzcie przykład z patrona, ze swoich rodziców, a za kilkanaście, kilkadziesiąt lat to wy będziecie organizować różnego rodzaju uroczystości. Pamiętajcie, że to na was przejdzie obowiązek kontynuowania tych pięknych tradycji, które wiążą się z naszą szkołą – stwierdził. – To, że szkołę przejęło stowarzyszenie jako organ prowadzący dało nowe impulsy dla całej społeczności i to niezwykle ważne, że tak pięknie pracuje ona na rzecz szkoły.
Andrzej Żołyński również nawiązał do wspomnianego cytatu ze św. Stanisława Kostki.
– W pewnym okresie los szalał, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo to was jako społeczność zjednoczyło. Czujecie się jeszcze bardziej odpowiedzialni za tę szkołę, młodzież – stwierdził – Życzę, byście dalej wspaniale się rozwijali, pięknie kształcili młodzież – dodał i przekazał placówce bon na zakup sprzętu multimedialnego.
Goście obejrzeli występ uczniów nawiązujący do życiorysu patrona. W korytarzu mogli oglądać wystawy przygotowane przez rodziców i nauczycieli, a także wpisywać się do kroniki szkoły.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl