Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 17 lutego 2019 r., imieniny Łukasza, Zbigniewa

Rówieśniczka Niepodległej

(Zam: 21.06.2018 r., godz. 11.18)

Uczyć dobra, mądrości i zaradności życiowej – to misja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Blochach, która wychowuje uczniów według słów patrona „ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem”.Placówka funkcjonuje od 100 lat, a obchody jej jubileuszu zorganizowane 8 czerwca połączono ze świętowaniem wieku niepodległości Polski.

Uroczystość odbyła się w sali gimnastycznej, a rozpoczęła się od mszy. Podczas kilkugodzinnego spotkania dzieci, młodzież, obecni i byli pracownicy szkoły oraz jej absolwenci opowiedzieli historię placówki, która sięga września 1918 r., kiedy to otwarto Szkołę Podstawową w Blochach – lekcje odbywały się w domach prywatnych, a uczył jeden nauczyciel. Placówka stopniowo rozwijała się, organizowała kursy dla analfabetów, była miejscem życia kulturalnego. W 1934 r. było już 200 uczniów, którzy z ledwością mieścili się w salach prywatnych domów, dlatego mieszkańcy własnymi siłami postanowili wybudować drewnianą szkołę, na której rzecz składał się każdy gospodarz. W czasie wojny kształcenie odbywało się w sposób tajny. Po wojnie drewniany budynek placówki także przestał wystarczać, znów korzystano z domów prywatnych. Jednocześnie podjęto starania o powstanie nowej siedziby. Powstała ona jako tzw. tysiąclatka w ramach programu oświatowego realizowanego przez PRL-owskie władze na tysiąclecie państwa polskiego. Oficjalne otwarcie nowego budynku odbyło się 19 września 1966 r. Jak podaje kronika szkolna, ówczesny wydział oświaty przydzielił szkole telewizor (jedyny wówczas we wsi). W 1967 r. placówkę odwiedził minister zdrowia i opieki społecznej Jerzy Sztachelski, który przekazał 300 000 zł oraz wyposażenie gabinetu lekarskiego, pozwalające na wdrożenie stałej opieki medycznej. Na przełomie 1969 i 1970 r. uczniowie zbudowali boisko szkolne do siatkówki. Powstała również płyta asfaltowa i bieżnia. W 1972 r. rozpoczęły się systematyczne zajęcia w ognisku przedszkolnym, urządzono plac zabaw dla dzieci. Obecna dyrektor placówki Danuta Bloch kieruje nią od 1999 r. Ostatnie 20 lat, jak podkreśliła, to dla szkoły ciągły rozwój związany m.in. z utworzeniem nowego boiska, pracowni komputerowej, nowego placu zabaw, ociepleniem budynku, wymianą okien i centralnego ogrzewania, budową sali gimnastycznej. W 2004 r. odbyło się nadanie imienia szkole – mszę odprawioną na jej terenie celebrował biskup ks. Stanisław Stefanek.
Placówka wykształciła ponad 1 500 absolwentów. Obecnie uczy się w niej 130 uczniów, a pracuje 18 nauczycieli. Danuta Bloch podkreślała, że kierowana przez nią szkoła dba nie tylko o nauczanie i wychowanie, ale też szereg innych aspektów takich jak bezpieczeństwo, zdrowie podopiecznych, rozwój ich talentów, wyrównywanie szans edukacyjnych itp. Według niej, osiągane sukcesy to owoc zaangażowania uczniów, nauczycieli, rodziców.
Oni oraz inni mieszkańcy gminy stanowili większość uczestników wydarzenia. Byli też przedstawiciele władz – wójt Stanisław Jastrzębski, zastępca wójta Ewa Karczewska, radni z przewodniczącą Rady Gminy Marią Gałązką na czele. Wśród gości byli starosta Bogdan Pągowski, radni sejmiku województwa mazowieckiego Marian Krupiński i Mirosław Augustyniak, przedstawiciele Związku Piłsudczyków RP (reprezentujący tę organizację Konrad Wróbel wystąpił z uczniami szkoły recytując z nimi „Kto ty jesteś? Polak mały…”). List do uczestników jubileuszu skierowała minister edukacji Anna Zalewska.
Danuta Bloch odebrała tego dnia szereg wyróżnień. Starosta Bogdan Pągowski wręczył medal „Za zasługi dla Powiatu Wyszkowskiego”. Z kolei przedstawiciele samorządu województwa przekazali Medal Pamiątkowy „Pro Masovia” przyznawany osobom i podmiotom, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej, publicznej lub realizacją swoich zadań na rzecz Województwa Mazowieckiego wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza. Radni mazowieccy wręczyli też dyplomy uznania nauczycielom placówki. Z kolei wójt Stanisław Jastrzębski wręczył Medal 800-lecia Długosiodła. Między innymi ciekawych pomysłów, twórczej atmosfery w pracy i satysfakcji z niej życzyła pracownikom szkoły przewodnicząca Rady Gminy Maria Gałązka, która jubileuszu gratulowała także uczniom. Życzenia składało też wielu innych gości.
Na koniec odsłonięta została zamocowana przed szkołą tablica upamiętniającą 100-lecie szkoły. Wmurowano także kapsułę czasu zawierającą podpisy uczestników uroczystości. Chętni mogli zwiedzić placówkę i izbę patrona.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl