Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 20 maja 2019 r., imieniny Bazylego, Krystyny

Radna zrezygnowała

(Zam: 03.06.2018 r., godz. 13.39)

Joanna Pujer złożyła rezygnację z funkcji radnej Gminy Rząśnik. Zgodnie z prawem, wybory uzupełniające nie będą organizowane. Jak dowiedzieliśmy się w Urzędzie Gminy Rząśnik, Joanna Pujer w piśmie o rezygnacji nie podała przyczyn swojej decyzji.

Ostrołęcki komisarz wyborczy wydał obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających, „ponieważ od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, do zakończenia kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego, w czasie której niniejsza ustawa weszła w życie nie przeprowadza się nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów tych organów, z wyjątkiem wyborów zarządzonych przed dniem jej wejścia w życie. Mandat radnego w tym okręgu pozostanie nieobsadzony do końca kadencji”.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl