Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 19 marca 2019 r., imieniny Bogdana, Józefa

O taryfach już nie zdecydują

(Zam: 23.03.2018 r., godz. 12.10)

Nie Rada Gminy, ale Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie będzie zatwierdzało taryfy za dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków. Nowa ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę nakłada na gminy szereg nowych obowiązków, m.in. przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.  • (fot. Justyna Pochmara)
Taki dokument przyjęli też radni na sesji, która odbyła się 9 marca.
– Plany mają to do siebie, że ulegają zmianie. Niemniej część zadań zapisanych w uchwale to zadania już rozpoczęte lub w najbliższej przyszłości przeznaczone do realizacji – zaznaczył wójt Andrzej Żołyński.
Plan przewiduje budowę wodociągu w Popowie-Parcelach, przebudowę wodociągu w Somiance-Parcelach i Somiance, wykonanie projektu wykonawczego i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Starych Wypychach, wymianę wodomierzy (w latach 2018-2021), wymianę hydrantów (również do 2021), budowę wodociągów w Woli Mystkowskiej, powstanie zbiornika retencyjnego i SUW w Celinowie, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somianka, modernizację oczyszczalni ścieków w Somiance.
– Po zmianie ustawy stawki za wodę będzie zatwierdzało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, nie do końca rada będzie miała na nie realny wpływ – poinformował wójt. – Nasza propozycja jest taka, by zostawić stawki na niezmienionym poziomie. Będą one ustalane na trzy lata.
Zdaniem wójta, jest wiele czynników, które w międzyczasie mogą wpłynąć na podniesienie kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków.
– Jeśli nie ma elastyczności, jest duże ryzyko, że do wody będzie trzeba dopłacać z podatków. My oczywiście staramy się, by stawki były na jak najniższym poziomie, ale nie może być tak, że będzie trzeba dokładać ze środków podatnika, który wcale nie musi korzystać z wody i odprowadzać ścieki – stwierdził Andrzej Żołyński.
– Jak nam podniosą stawki i będziemy musieli więcej płacić, to uderzy to w rolników – stwierdził zastępca przewodniczącego Rady Gminy Leszek Kozon.
– Koszty zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków wzrosną, bo wprowadzone zostały wysokie opłaty za pobór wody – zaznaczyła sekretarz gminy Teresa Lipska. – Na dzień dzisiejszy zaproponowaliśmy stawki na dotychczasowym poziomie, zresztą takie jest oczekiwanie ustawodawcy, że wzrost cen za pobór wody nie może spowodować podwyżek taryf. Pozostawienia ich na dotychczasowym poziomie nie powinni nam więc kwestionować.
– Co to jest, żeby ktoś za nas podejmował decyzję? – protestował jeden z radnych.
– Jeśli konieczna będzie dopłata do wody z pieniędzy podatnika, będzie mniej inwestycji w gminie – zastrzegł Andrzej Żołyński. – Moim zdaniem, zagrożenia nie ma, że stawki poszybują w górę – dodał.
Na dziś w gminie Somianka opłata za metr sześcienny wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę wynosi 2,55 zł + 8 % VAT (2,75 zł brutto). Opłata abonamentowa za kwartał to 7,50 zł + 8 %VAT (8,10 zł brutto). Za metr sześcienny ścieków komunalnych odprowadzanych do urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków płaci się 6,20 zł + 8 %VAT (6,70 zł brutto). Do tych cen Rada Gminy ustaliła dopłatę wynoszącą 3 zł brutto za metr sześcienny ścieków. Realnie mieszkańcy płacą więc 3,70 zł brutto za m szesc.
Zgodnie z nowym prawem te stawki będą obowiązywały do 9 czerwca. O nowych zdecydują Wody Polskie.
J.P.

Komentarze

Dodane przez Michalinka, w dniu 23.03.2018 r., godz. 17.06
Komu się nie podoba niech nie kandyduje w najbliższych wyborach samorządowych. Pan Żołyński nie jest chyba na sztywno przyspawany do swojego podstołeczka?

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl