Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 19 marca 2019 r., imieniny Bogdana, Józefa

Inwestują nie tylko za swoje

(Zam: 15.03.2018 r., godz. 11.30)

Od początku roku gmina Somianka złożyła wnioski o dofinansowanie kolejnych inwestycji, a także otrzymała już zewnętrzne wsparcie. Rozstrzygnęła pierwsze zaplanowane na ten rok przetargi.Samorząd złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dotację z budżetu województwa mazowieckiego na przebudowę drogi w Wólce Somiankowskiej. Szacowany koszt realizacji to 545 614,09 zł, wniosek dotyczy wsparcia wynoszącego 272 807,04 zł.
Gmina otrzymała dofinansowanie na przebudowę drogi Suwin-Stare Płudy-Somianka-Parcele z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Koszt kwalifikowany zadania to 1 064 458,20 zł, dofinansowanie – 532 229,10 zł. Pomoc finansowa z budżetu województwa popłynie także na utworzenie strefy aktywności w Somiance-Parcelach. Szacunkowy koszt inwestycji to 40 000 zł, z czego dofinansowanie to 10 000 zł. Takie samo dofinansowanie samorząd województwa przyznał na strefę aktywności w Wielątkach Rosochatych (szacunkowy koszt zadania to 40 000 zł). Gmina ma już dokumentacje projektowe na Otwarte Strefy Aktywności (OSA) w Popowie Kościelnym, Ulasku, Somiance-Parcelach i Woli Mystkowskiej. Złożyła już wniosek o dofinansowanie budowy – szacowany koszt zadania to 223 103,33 zł, w tym dofinansowanie miałoby wynieść 99 563,50 zł.
Samorząd rozstrzygnął przetarg na dostawę oleju opałowego do budynków jednostek organizacyjnych gminy. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Benzol Sp. z o.o. z Ostrołęki. Stały upust cenowy wynosi 19 gr od średniej jednostkowej ceny hurtowej na dzień dostawy oleju. Przetarg na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy sieci wodociągowej w Somiance-Parcelach i Somiance oraz budowy sieci wodociągowej w Somiance wygrała firma Multi-Kom Andrzeja Nakie lskiego z Ostrołęki z ceną 492 211,04 zł. Przebudowę drogi wewnętrznej w Popowie Kościelnym wykona Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o. z Ostrowi Mazowieckiej za 486 252,43 zł. W przetargu na budowę hali i wiaty targowej w ramach projektu „Mój Rynek” wpłynęły dwie oferty. Postępowanie nie zostało jeszcze rozstrzygnięte, podobnie jak przetarg na przebudowę drogi gminnej Nowe Wypychy-Stary Mystkówiec.
W lutym gmina Somianka podpisała umowę na realizację budowy Rybackiego Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Jackowie Dolnym – wartość inwestycji to 434 382,66 zł, dofinansowanie wynosi 300 000 zł.
J.P.

Komentarze

Dodane przez gość, w dniu 15.03.2018 r., godz. 14.55
Wójt Żołyński to bardzo pracowity, uśmiechnięty i miły człowiek i nie jest zaskoczeniem, że osiąga sukcesy jako gospodarz Gminy Somianka.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl