Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 15 grudnia 2018 r., imieniny Celiny, Edyty

Kolejne dotacje dla trzeciego sektora

(Zam: 13.01.2018 r., godz. 13.10)

Gmina Wyszków przekazała je na działania profilaktyczne, zapobiegające patologiom i uzależnieniom, szczególnie wśród dzieci młodzieży oraz na zapobieganie bezdomności psów i kotów.

Stowarzyszenie Klub Integracji Społecznej „Salus” otrzymał 9 000 zł (wnioskował o taką kwotę) na realizację zadań o wartości 10 000 zł (prowadzenie działań/programów rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin). Na organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży z rodzin, w których wystąpiły problemy alkoholowe lub istnieje zagrożenie niemi, pieniądze otrzymali: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (oddział powiatowy) – 6 100 zł (o tyle wnioskowało, wartość zadania – 7 085 zł), TOR – Tradycja-Oświata-Rozwój ze Skuszewa – 7 090 zł (o tyle wnioskowali, wartość zadania – 8 590 zł), Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Rybna – 8 860 zł (wnioskowało o 10 260 zł, wartość zadania – 11 400 zł), Chorągiew Mazowiecka ZHP – 20 000 zł (o tyle wnioskowała, wartość zadania – 47 061 zł).
Gmina rozdysponowała również dotacje na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i profilaktycznych przedsięwzięć promujących zdrowy styl życia. Otrzymali je: oddział powiatowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – 7 610 zł (o tyle wnioskowało, wartość zadania – 9 571 zł), Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom z Wyszkowa – 12 000 zł (o tyle wnioskowało, wartość zadania – 37 140 zł), UKS Jedynka – 8 940 zł (wnioskowało o 9 940 zł, wartość zadania – 11 840 zł), Wyszkowski Teatr Tańca – 16 250 zł (wnioskował o tyle, wartość zadania – 21 250 zł), Bezpieczny Przedszkolak – Bezpieczny Uczeń z Warszawy – 9 105 zł, (wnioskował o taką sumę, wartość zadania – 10 205 zł), Fundacja Cyryla i Metodego z Warszawy – 6 100 zł, (o tyle wnioskowała, wartość zadania – 7 630 zł) KS Camper Wyszków – 9 300 zł (wnioskował o 12 000 zł, wartość zadania – 13 800 zł).
Na prowadzenie środowiskowego programu profilaktycznego metodą streetworkingu kierowanego do dzieci i młodzieży podejmującej działania ryzykowne Fundacja Nad Bugiem z Brańszczyka otrzymała 57 000 zł (tyle wynosi wartość zadania i o tyle wnioskowała).
26 000 zł (wartość zadania 28 340 zł) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z Wyszkowa dostało na organizowanie i prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych, w tym prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i programów profilaktycznych oraz dożywianie dzieci w świetlicach środowiskowych (wnioskowało o 26 000 zł).
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami otrzymało w tym roku 20 000 zł (o tyle wnioskowało) na zadanie o wartości 88 685 zł.
J.P.

Komentarze

Liga FREUDÓW
Dodane przez ., w dniu 16.01.2018 r., godz. 23.27
Największym wsparciem NowoSmoksielskiego AlFreda cieszyłby się klub freudów, co to świeczki POd sądem palili razem z NowoSmoksielskim Alfredem POd sądem.
do Liga ..
Dodane przez Anonim, w dniu 17.01.2018 r., godz. 11.03
Nie rób smoku smogu w Wyszkowie bo masz z tego pustogłowie co widać po wPISie

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl