Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 16 grudnia 2018 r., imieniny Euzebiusza, Zdzisławy

Zabrodzie ma w końcu studium

(Zam: 22.12.2017 r., godz. 09.12)

Radni jednogłośnie uchwalili studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

– Apeluję o rozsądek i rozwagę – mówił wójt Tadeusz Michalik, który podczas sesji Rady Gminy 14 grudnia przekonywał radnych do poparcia uchwały. – Studium próbujemy wdrożyć w życie już 10 lat. To uchwalone rok temu służby wojewody nam odrzuciły, wskazując błędy. Nic nam nie pozostało, jak te błędy poprawić i liczyć, że wojewoda nie wytknie nam ich ponownie – dodał.
– Nie do końca były to błędy – przyjęliśmy pewne założenia do prognoz demograficznych, które miały uzasadnić ilość terenów wskazanych pod zabudowę. Założeniem było umożliwienie państwu w większym stopniu wykorzystywania ziemi pod zabudowę lub inną formę zagospodarowania – podkreślił przygotowujący na zlecenie gminy projekt studium Bartosz Rosłan. – Założenia okazały się nie do zaakceptowania przez organ nadzoru, który nakazał ich zmianę. Nowy projekt studium dość znacząco musiał ograniczyć ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.
– Przyszedł czas, by się opowiedzieć, czy zależy nam na uchwaleniu studium. Niezrobienie tego będzie skutkowało marazmem w budownictwie mieszkaniowym, usługowym, przemysłowym mówił wójt. Proszę o zrozumienie – nie mogliśmy uwzględnić wszystkich wniosków mieszkańców w poprzedniej i tej uchwale. Zdaję sobie sprawę, że my jako władze jesteśmy wybrani po to, by reprezentować interesy mieszkańców, ale proszę państwa radnych o zrozumienie. Przyszedł najwyższy czas, żebyśmy dziś podjęli decyzję. Odrzucenie uchwały oznacza, że trzeba będzie dać sobie spokój z tym studium, bo 10 lat pracy nad nim to rekord.
Wójt podkreślił, że od nowego roku zmienia się prawo, które w kwestiach zagospodarowania przestrzennego będzie bardziej rygorystyczne niż do tej pory.
– Apeluję do państwa o rozwagę i rozsądek – zwrócił się do zebranych. – To chwila historyczna, powinniśmy coś w tej naszej gminie zrobić i pozostawić po sobie. Wiem, że sprzeciwów wobec studium, wniosków do niego jest dużo, ale poprzednio wojewoda zakwestionował większość działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne – zaznaczył wójt.
Jak poinformował Bartosz Rosłan, w trybie uzgodnień Polskie Sieci Elektroenergetyczne złożyły do projektu studium uwagę, zgodnie z którą poinformowały o planach budowy na terenie gminy linii.
– Sprawa wpłynęła późno, w trakcie procedury wyłożenia planu do publicznego wglądu. Przyjmując ją, należałoby ponowić wyłożenie, powtórzyć procedurę opinii i uzgodnień – zaznaczył B. Rosłan. – Według naszej interpretacji, ta uwaga nie jest zgodna z planem województwa. Mam świadomość, że problem ten wróci. Linia będzie miała poważne konsekwencje dla terenów w jej w pobliżu, bowiem związana jest z wyłączeniem zabudowy – dodał. – Zmieniliśmy projekt studium w najmniejszym możliwym zakresie. Dyskusyjne pewnie będzie to, gdzie wycięliśmy zabudowę, ale zawsze brane były pod uwagę obiektywne kryteria – teren podmokły, chroniony, brak planu miejscowego.
Do projektu studium mieszkańcy złożyli siedemnaście uwag (w tym dwie tej samej treści), jedna została uwzględniona w całości. Szesnastu wójt nie uwzględnił, z czym zgodzili się podczas głosowania radni. Za uchwaleniem studium zagłosowali jednomyślnie.
Teraz uchwałę przeanalizuje wojewoda jako organ nadzorczy. Jeśli nie będzie miał zastrzeżeń, nowe prawo będzie mogło wejść w życie.
J.P.

Komentarze

Eldorado
Dodane przez Stan, w dniu 03.01.2018 r., godz. 23.11
Kopalnie w środku terenu wypoczynkowego i lasu. Ale fajne studium. Czym to pachnie? Bynajmniej wypoczynkiem ale tylko dla wybranych.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl