Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 17 stycznia 2019 r., imieniny Antoniego, Jana

Ceny wody i ścieków bez zmian

(Zam: 07.12.2017 r., godz. 10.34)

Miejscy radni zdecydowali o przedłużeniu obowiązywania dotychczasowych taryf na 2018 r. Wniosek w tej sprawie złożył zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

– Przedsiębiorstwo dokonało analizy ponoszonych kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, z których wynika, że w przypadku przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. przychody uzyskane z tytułu świadczonych usług pokryją w całości koszty, które powstaną w okresie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf – zapewnia prezes PWiK Daniel Bogdan.
– Możemy się cieszyć, że ceny zostały utrzymane, bo rok temu była bardzo burzliwa dyskusja na ich temat – podkreślił podczas sesji Rady Miejskiej przewodniczący komisji finansów i gospodarki Jan Abramczyk. – Sygnalizowaliśmy wtedy prezesowi, by zwrócił uwagę na optymalizację kosztów w firmie, co pozwoliłoby na utrzymanie ceny. Dziękuję, że poprzez oszczędności i inne czynniki udało się utrzymać ceny na dotychczasowym poziomie, choć my jako rada pewnie nie będziemy w kolejnych latach podejmować decyzji co do taryf – dodał.
Jak krótko poinformował prezes Daniel Roman, na skutek zmiany w prawie wodnym wiele uprawnień zyska Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które od stycznia stanie się m.in. krajowym regulatorem taryf.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl