Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 16 grudnia 2018 r., imieniny Euzebiusza, Zdzisławy

Bez uwag

(Zam: 04.12.2017 r., godz. 08.26)

Przedsiębiorcy i mieszkańcy nie zgłosili żadnych zastrzeżeń do projektu uchwały dotyczącej zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

To drugie podejście do uchwały – pierwszą przyjętą przez radnych zakwestionował wojewoda mazowiecki wymieniając szereg uchybień. Gmina opracowała nowy dokument dostosowując się do uwag organu nadzorczego. Wśród mieszkańców przeszedł on bez większego echa – z projektem wyłożonym do publicznego wglądu w Urzędzie Miejskim nie zapoznała się ani jedna osoba. Kilkaset odsłon miał dokument na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
Uchwałę miejscy radni przegłosowali na listopadowej sesji Rady Miejskiej.
Tablice i urządzenia reklamowe istniejące w dniu wejścia uchwały w życie (14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego) właściciele i prowadzący działalność gospodarczą będą musieli dostosować do jej zapisów w ciągu 18 miesięcy. Dla obiektów małej architektury termin dostosowania to 1 stycznia 2019 r., dla ogrodzeń – 1 stycznia 2020 r. (z wyjątkiem ogrodzeń i obiektów małej architektury wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków). Nowe tablice, reklamy, stosowane po wejściu w życie uchwały, będą musiały być z nią zgodne.
J.P.

Komentarze

bez uwag
Dodane przez i co, w dniu 05.12.2017 r., godz. 19.23
Czy wyszkowska władza nie widzi jak reaguje społeczeństwo na uchwały ,,NASZEJ RADY"

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl